Agenda

Secretariaat Afdeling 16 Nijmegen e.o.:
L.H.W. ten Hag
Lorkenstraat 14
6523 DR Nijmegen
E: lhwtenhag@planet.nl
T: 06 30363100

 

Lezingen Museum Het Valkhof
∞  Strijdigheden (WOII) 25 mei
→ Studiedagen schoeisel en leer uit de middeleeuwen 24 en 25 mei
Congres Lood om oud ijzer 25 mei
AWN afdelings-Excursie naar Grave 26 mei
Kindercollege archeologie Cuijk 30 mei
→ Dag van het Romeinse Aardewerk 8 juni
→ Romeinse Waterwerken 13 juni
∞  Battlefieldtour (WOII) 23 juni
200 jaar RMO Leiden

 


Programma lezingen ArcheoAcademy Valkhofmuseum

Iedere maand kun je tijdens de ArcheoAcademy kosteloos aanschuiven bij een verrassende lezing door een expert uit het vakgebied, waarbij ook een prikkelende link wordt gelegd naar de actualiteit van de archeologie in Nijmegen. Het publiek wordt na de lezing uitgenodigd hierover in gesprek te gaan. Je bent van 14.30 tot 15.30 uur van harte welkom om te komen luisteren en vragen te stellen. Toegang is gratis.

Zondag 3 juni – Wapengraf Marikenstraat
Centraal staan vondsten uit een bijzonder graf dat in 1999 is gevonden bij de aanleg van de Marikenstraat. Vanaf februari 2018 zijn deze vondsten in het museum te zien.
Spreker: archeoloog Joep Hendriks

Zondag 1 juli – Goudschat van Lienden
De goudschat van Lienden is een bijzondere vondst met een bijzonder verhaal. Gevonden door metaaldetectoren van privépersonen. Het is een tijdsdocument die de overgangsfase van het Romeinse gezag in Nederland naar de Vroege Middeleeuwen aangeeft.
Spreker: Stijn Heeren, coordinator van het PAN programma

Zondag 2 september – Romeins grafveld bij Bemmel
In maart 2018 is er een groot Romeins grafveld gevonden bij Bemmel met daarin o.a. een geverfd aardewerken serviesgoed, versierde bronzen schenkkannen, drinkbekers en schalen, parfumflesjes met inhoud en een babyskelet.
Spreker: regio-archeoloog Joris Habraken

Zondag 7 oktober – Het nieuwe vervloekingstablet uit Ulpia Noviomagus
Spreker: Stephan Weiß-König, conservator Provinciaal Depot Bodemvondsten


Strijdigheden

Op 25 mei 2018 vindt de tweede editie van het 1-daags congres Strijdigheden plaats, het Nederlandse congres voor conflictarcheologie. Locatie: Saxion Hogeschool, Deventer. Klik voor verdere informatie

 


Studiedagen schoeisel en leer uit de middeleeuwen en nieuwe tijd

Plaats Groot Tuighuis ’s-Hertogenbosch
Datum 24 en 25 mei 2018
Info en aanmelding
De studiedagen zijn verdeeld in een masterclass voor specialisten op 24 mei en een meer algemeen symposium op 25 mei.
Lees meer

 


Congres Lood om oud ijzer 25 mei

 

Op vrijdagmiddag 25 mei wordt voor de vierde keer het congres Lood om oud ijzer gehouden in Amersfoort. Tijdens deze bijeenkomst komen drie onderwerpen aan de orde: de uitwerking van de Erfgoedwet, de eerste ervaringen met Portable Antiquities of the Netherlands (PAN) en het conserveren van metalen objecten. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

In 2016 trad de Erfgoedwet in werking. Deze staat, met uitzonderingen, metaaldetectie toe tot een diepte van 30 cm. Er zijn echter nog veel vragen over het melden van vondsten: wat, hoe en waar?
PAN, ook sinds 2016, legt zich toe op het inventariseren, documenteren en online publiceren van privécollecties metaalvondsten. Zo komt informatie beschikbaar voor de wetenschap, erfgoedonderzoek, musea en alle andere geïnteresseerden. Wat zijn de ervaringen na bijna twee jaar?

Detectoramateurs en registratoren komen aan het woord.
En er bestaat vanuit de amateurarcheologen en detectoramateurs een grote behoefte aan praktische tips voor het conserveren van metaalvondsten: wat moet je doen om te voorkomen dat deze achteruitgaan of uit elkaar vallen en vooral ook wat niet? U hoort tips en tricks van conserveringsexperts.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), dit keer in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), organiseert deze congressen om de dialoog en samenwerking tussen professionele archeologen, vrijwilligers in de archeologie en detectoramateurs te stimuleren. We spreken u dan ook graag op 25 mei!

Aanmelden en programma

 

 

Met vriendelijke groet,

Jan van Doesburg en Menno Van der Heiden (RCE) 
Stijn Heeren (Coördinator PAN, VU)


Excursie Grave 26 mei

Het excursieteam heeft weer iets leuks bedacht conform een inmiddels beproefd concept: wie gaat er mee op zaterdag 26 mei naar Grave? We brengen een bezoek aan het Graafs Museum (Hampoort), maken een wandeling door Grave en krijgen, na de lunch, tekst en uitleg over de kazematten en de Graafse brug.

Het programma voor deze zaterdag 26 mei:
– 10.00 uur ontvangst met koffie
– 10.30 uitleg bij maquette van Grave en onderaardse gang
– 11.00 rondleiding door Grave (met o.a. bezoek aan Elisabethkerk)
– 13.00 lunch
– 14.00 bezoek aan kazematten en brug

We gaan met eigen vervoer, verzamelen om ca. 10.00 uur bij het Graafs Museum Sint Elisabethstraat 10 A, er is voldoende parkeergelegenheid in de buurt.

De bijdrage voor deze dag bedraagt 10 euro: dat is voor de koffie, lunch en rondleidingen.

Aanmelden kan bij Harry Brink: h-brink@hotmail.com
Je krijgt geen bevestiging, we verwachten wel dat je komt als je jezelf aanmeldt. 

 


Kindercollege over archeologie (Cuijk)

De werkgroep archeologie in Cuijk heeft het er maar druk mee. Keer op keer wordt er geschiedenis in de grond gevonden dat onderzocht mag worden. Zo ook in de Grotestraat in Cuijk. Deze vondsten en verhalen komen aan bod tijdens het kindercollege ‘Archeologie’ in bibliotheek Cuijk. Hoe weten archeologen waar ze moeten zoeken? Hoe gaat het zoeken en wat wordt er zoal gevonden? Allemaal vragen die aan bod komen op woensdagmiddag 30 mei.

Kinderen van 8 t/m 12 jaar kunnen komen luisteren naar alle verhalen over archeologie en natuurlijk al hun vragen stellen. Meld je hiervoor aan via biblioplus.nl
Het Kindercollege is helemaal gratis. (uit: Maasdriehoek van 15 mei)


Dag van het Romeinse Aardewerk

Hierbij nodigen de Radboud Universiteit, Gemeente Nijmegen en Museum Het Valkhof u graag uit voor de Tweeëntwintigste Dag van het Romeinse Aardewerk, die dit jaar op vrijdag 8 juni zal plaatsvinden in zaal E 2.50 van het Erasmusgebouw, Erasmusplein 1 te Nijmegen. Deelname aan deze dag is gratis. Wel vragen wij u om u vooraf aan te melden. Dit kan door een kort bericht te sturen naar aardewerkdag@let.ru.nl, graag voor 1 juni. Het programma en de routebeschrijving kunt u binnenkort vinden op http://www.ru.nl/auxilia onder het kopje ‘aardewerkdag’.
Met vriendelijke groet,

Marenne Zandstra
Provinciaal-Romeinse archeologie
Radboud Universiteit 


(Bij Afd. 17)

Romeinse Waterwerken

Woensdag 13 juni: 20.00 u Jan Verhagen, Romeinse Waterwerken. Depot Arnhem, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem


Battlefieldtour zaterdag 23 juni 2018
’82nd US Division in de Slag om Nijmegen’

Op zaterdag 23 juni 2018 organiseert de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum een battlefieldtour in de omgeving van Nijmegen.

De uitkomst van de Slag om Arnhem en de operatie Market-Garden in zijn geheel was voor een deel afhankelijk van de mate waarin de 82nd US Airborne Divisie succesvol zou zijn in het bereiken van de haar opgedragen doelen in en rondom Nijmegen. De battlefieldtour staat onder leiding van Erik Jellema, bestuurslid activiteitencommissie van de VVAM. Hij neemt U onder meer mee langs de Drop Zones van de Parachute Infantry Regiments, de aanvalsdoelen (bruggen) over het Maas-Waalkanaal bij Heumen en de Maas bij Grave. Aandacht wordt besteedt aan de Duitse tegenaanvallen en de Amerikaanse acties om de landingsterreinen vrij te houden. Ook de strijd om de verkeers,- en spoorbrug over de Waal in Nijmegen worden behandelt.

gevechten-rond-Nijmegen
Gevechten rond Nijmegen
De tour start om 09.00 uur vanaf de Talsmalaan naast het restaurant Kleijn Hartenstein in Oosterbeek. Hier eindigt ook weer de tour om 17.00 uur. De busrit wordt afgewisseld met korte wandelingen. De tour is incl. lunchpakket en speciaal vervaardigde gids/ handout.

De kosten zijn per deelnemer € 40,00 voor leden van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum. Niet leden betalen € 45,00. Opgave tot 03 juni 2018 door overmaking kosten op IBAN: NL33INGB0005 113 751 t.n.v. Vrienden van het Airborne Museum te Oosterbeek onder vermelding van BFT Nijmegen en naam en adres. Voor meer informatie kunt U contact opnemen met activiteiten@vriendenairbornemuseum.nl

 


200 jaar RMO Leiden!

25 april t/m 2 september 2018

Tentoonstelling Deense runenstenen en Javaanse beelden

Het Rijksmuseum van Oudheden werd in 1818 opgericht als nationaal centrum om archeologische schatten van oude, ‘verdwenen’ culturen bij elkaar te brengen en te tonen aan publiek – aanvankelijk met slechts 150 Griekse en Romeinse beelden.
Nu zijn er alleen al meer dan 70.000 voorwerpen online te bekijken van de nog veel uitgebreidere collectie, die het oude Egypte, de klassieke wereld (Grieken, Romeinen en Etrusken), het oude Nabije Oosten en het vroege Nederland (tot 1500) omvat. Het museum trekt 200.000 bezoekers per jaar.
Deze geschiedenis wordt verteld op de jubileumtentoonstelling Al 200 jaar van nu en in het ruim 500 pagina’s tellende jubileumboek Rijksmuseum van Oudheden Leiden 200 jaar, een geschiedenis. De expositie toont onder meer 600 objecten die een opvallende rol in de museumgeschiedenis hebben gespeeld. Uit de eigen collectie komen depotvoorwerpen die niet eerder te zien waren, zoals kopieën van Deense runenstenen en een zestiende-eeuws ‘Romeins’ Venusbeeld. Andere voorwerpen zijn ooit naar andere musea zijn verhuisd en zijn nu tijdelijk terug zoals Javaanse beelden, Peruaans aardewerk en beeldhouwwerk uit de schatkamer van de Sint Servaas in Maastricht.

RMO Leiden (externe link)


 

Naar de laatste Nieuwsbrief