Agenda

Harry van Enckevort tijdens lezing ‘De desintegratie van de limes’ 19-02-2019

 

Secretariaat Afdeling 16 Nijmegen e.o.:
L.H.W. ten Hag
Lorkenstraat 14
6523 DR Nijmegen
E: lhwtenhag@planet.nl
T: 06 30363100

 

Gelderse Archeologische Dag 2019
AWN Deskundigheidsbevordering
→ AWN-
Lezingen
→ Dag van het Romeinse Aardewerk
Middeleeuwen Symposium Zutphen  
Gelredag Museum Kasteel Wijchen
Algemene Ledenvergadering 13 april

 


AWN Deskundigheidsbevordering
Instructiedag Romeins Aardewerk
Zaterdag 16 maart te Cuijk, incl. koffie/thee en (Romeinse) lunch..
Kijk hier voor de details!

 


  • Gelredag in MKW

De ridders van Gelre (Omroep Gelderland) organiseren op zaterdag 23 maart een Gelredag bij Museum Kasteel Wijchen voor hun luisteraars. De radio-uitzending is van 10.00-12.00 uur. Tijdens de uitzending bieden wij voor de luisteraars die naar MKW komen enkele gratis activiteiten aan zoals kelderrondleidingen en rondleidingen door de expo over Emilia.


 Overige lezingen

Alle lezingen beginnen om 20.00 uur, locatie: Wijkcentrum Ark van Oost, Cipresstraat 154, Nijmegen-Oost.

  • Dinsdag 16 april: Afdelingsledenvergadering + lezing door Laurens van der Feijst over opgraving in Bemmel
  • Dinsdag 4 juni: lezing, bijzonderheden volgen.
     
    WO2:
  • Zaterdag 7 september: boekpresentatie WO2 werkgroep

Gelderse Archeologische Dag

 

Wij nodigen u van harte uit voor de Gelderse Archeologische Dag 2019 in Zutphen. Wij presenteren een gevarieerd programma met het thema: “Bid, werk en bewonder”. In de bijlage vindt u de uitnodiging met het voorlopige programma.

Na het programma van interessante lezingen kunt u deelnemen aan verschillende rondleidingen door de stad Zutphen en Musea Zutphen. We sluiten de dag af met een gezellige borrel waar u kunt praten en netwerken met (andere) beroeps- en amateurarcheologen.

U kunt zich vanaf nu inschrijven! Voor meer informatie en details over het programma en inschrijven kunt u vinden in de bijlage van deze mail. Inschrijven kan tot 6 april via deze link of door het bijgeleverde inschrijfformulier (zie bijlage bij deze mail) op te sturen.

Wij hopen u op vrijdag 12 april om 10.00 uur te mogen verwelkomen in de Walburgiskerk te Zutphen! Heeft u nog vragen of suggesties neemt u dan contact op met Eelco Alink of Roel Kramer via info@geldersearchaeologischestichting.nl. Voor meer informatie op de Facebookpagina van de Gelderse Archeologische Dag en op onze geheel vernieuwde website.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Gelderse Archaeologische Stichting
Roel Kramer
Projectmedewerker Publieksarcheologie

 


Algemene Ledenvergadering (Landelijk)

Namens het Landelijk bestuur hierbij een uitnodiging voor de op zaterdag 13 april in Enschede te houden Algemene Ledenvergadering. Zie deze convocatie in uw mail van 17 april via uw secretaris Leo ten Hag.


Dag van het Romeinse Aardewerk

Op vrijdag 7 juni 2019 wordt aan de Radboud Universiteit in Nijmegen de 23ste Dag van het Romeinse Aardewerk georganiseerd, in samenwerking met de gemeente Nijmegen (Bureau Leefomgevingskwaliteit, Archeologie) en Museum Het Valkhof. Zoals al jaren gebruikelijk is, zal alleen aandacht worden besteed aan aardewerk, maar ook aan andere vondstcategorieën uit de Romeinse tijd.
Noteer deze datum alvast in uw agenda, bijzonderheden volgen t.z.t.


 

Middeleeuwen Symposium

Vrijdag 21 juni vindt in Zutphen de vijfde editie plaats van het Middeleeuwen Symposium. Thema: ‘Vikingen en Karolingers. Geld, Geweld en Geo-politiek in het Noordzeegebied’.

Vanwege het lustrum doen we ook iets extra’s: op donderdag 20 juni organiseren we een ‘College Tour’ voor liefhebbers op zoek naar verdieping over de negende eeuw.

Dit jaar is de Universiteit Leiden onze kennispartner en twee top-archeologen uit Denemarken en Groot-Brittannië zorgen voor het internationaal perspectief. Dawn Hadley (York University, UK) leidde de opgraving van het opzienbarende Vikingkamp Torksey. Mads Ravn (Vejle Museerne, DK) onderzocht het vikingfort Erritsø. De Karolingische periodes van Brugge en Nijmegen komen aan bod en we krijgen verrassend inzicht in de Viking-neigingen van de Friezen. Frans Theuws (hoogleraar Universiteit Leiden) komt met een gewaagde hypothese over de betekenis en herkomst van sceatta’s, de bekende ‘Friese’ zilveren muntjes.

Het volledige programma treft u aan op: www.middeleeuwen-symposium.nl

De locatie is als vanouds de Zutphense Walburgiskerk. De ‘College Tour’ vindt plaats in de gotische Burgerzaal en biedt 2 excursies.
Vanzelfsprekend hopen wij u persoonlijk te mogen ontvangen. Wij stellen het ook zeer op prijs als u het symposium onder de aandacht brengt bij belangstellenden in uw netwerk en eventueel op de agenda van uw organisatie plaatst.

Graag tot ziens in Zutphen!
Met vriendelijke groet,
Hans Busio

(Opmerking red. van deze site: Symposium Blok 3 15.30 uur: Het Valkhof in vlammen. Enkele gedachten over de Vikingaanval op Nijmegen, 880-881. Arjan den Braven, Universiteit Leiden)


Naar de laatste Nieuwsbrief