Gratis lezen

Door Leo ten Hag

→ Four approaches to the analysis of (pre-)Roman Nijmegen
→ A Shadow of War. Archaeological approaches to uncovering the darker side of war
→ De Nedergermaanse limes: Grenzen van het Romeinse Rijk
Rapporten, gegeven over de archeologische opgravingen in het nieuwe Rivierpark (Nijmegen-Noord)

→ Het Maasdal tussen Eijsden en Mook
→ Oneindig landschap? Onderzoek en erfgoed van grafheuvellandschappen
Sidestone boeken

 

 


Tom Bloemers en co-auteurs
‘Four approaches to the analysis of (pre-) Roman Nijmegen’

Four approaches to the analysis of (pre-)Roman Nijmegen
Four approaches to the analysis of (pre-)Roman Nijmegen

In de monografie ‘Four approaches to the analysis of (pre-) Roman Nijmegen van Tom Bloemers en een aantal co-auteurs wordt een bloemlezing gepresenteerd uit de opgravingen in ‘Romeins Nijmegen’, die de voormalige Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) van 1972 tot eind 1981 heeft uitgevoerd.

Het onderzoek richtte zich vooral op de wijdere omgeving van de vesting van het 10e legioen op de Hunerberg. Dit heeft geleid tot wezenlijke nieuwe inzichten in de inrichting en ruimtelijke ontwikkeling van het 3 km2 grote gebied tussen de Nijmeegse binnenstad en het Kops Plateau vanaf de late 1ste eeuw vóór tot in het begin van de 5e eeuw ná Chr. Zo zijn de contouren achterhaald van de grote vroeg-Augusteïsche tweelegioensvesting op de Hunerberg, een kleine versterking bij het Trajanusplein, het vroeg-Romeinse grafveld rond de Museum Kamstraat en de vroegstedelijke nederzetting Oppidum Batavorum in het huidige centrum van de stad en de laat-Romeinse versterking op en om het Valkhof.
Een in alle opzichten verrassende vondst is de kleine begraafplaats uit de Midden-IJzertijd met een graf waarin een tweewielige wagen, speer- en pijlpunten en de crematieresten van een vrouw zijn bijgezet. Het werpt een nieuw licht op de status van mogelijke vrouwelijke leiders in de late prehistorie.
De publicatie is verschenen in de reeks Nederlandse Oudheden van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en is te verkrijgen in de winkel van Museum Het Valkhof, of via de auteur.
Nu gratis lezen via: Tijdschrift 100 jaar Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 

Claudia Theune, 2018: A Shadow of War. Archaeological approaches to uncovering the darker side of conflict from the twentieth century (Sidestone Press, Leiden)

A Shadow Of War

 On-line lezen mogelijk via Sidestone Press klik daar op ‘Read online for free’

 

De Nedergermaanse limes:
Grenzen van het Romeinse Rijk, 2018

Grenzen van het Romeinse Rijk
Grenzen van het Romeinse Rijk

David J. Breeze, Sonja Jilek, Erik P.
Graafstal, Willem J.H. Willems † & Steve
Bödecker
Gratis te downloaden via Sidestone Press

 

Archeologische rapporten gemeente Nijmegen downloaden via RAN(tekst van de website van de Gemeente Nijmegen)

Kasteel Lent
Kasteel Lent, een van de vele te dowloaden rapporten

Nieuwe ontdekkingen in het Rivierpark 

Burgemeester Bruls heeft op 17 mei 2018 aan Nelly Kalfs, hoofdingenieur directeur van Rijkswaterstaat, de rapporten gegeven over de archeologische opgravingen in het nieuwe Rivierpark. Het is de afsluiting van jarenlang archeologisch onderzoek in het Rivierpark door de archeologen van Nijmegen. Otto van Lent, een nazaat van de heren van Lent, die ooit in het nu ontdekte kasteel Lent woonden, ontving het rapport over het onderzoek van kasteel Lent.

Opgraven is vastleggen

De archeologen van Nijmegen hebben 7 wetenschappelijke rapporten geschreven. In 4600 pagina’s wordt alles uitgelegd over de vindplaatsen die tevoorschijn kwamen, voordat de Spiegelwaal werd gegraven. De nevengeul moest worden gegraven vanwege de veiligheid. Bij extreem hoog water zorgt de Spiegelwaal ervoor dat het water veilig wordt afgevoerd. Maar eerst werd het archeologisch bodemarchief opgegraven voordat het zou verdwijnen. Na de opgravingen is alles geanalyseerd en beschreven in de rapporten.

25 eeuwen geschiedenis

Het archeologische onderzoek heeft veel kennis over het verleden van het Rivierpark opgeleverd. De 25 eeuwen geschiedenis die tevoorschijn zijn gekomen, laten zien hoe rijk het verleden van de oudste stad van Nederland is. Bovendien is ook nu weer duidelijk geworden dat er zich toch steeds verrassingen in de bodem bevinden.

De 3 belangrijkste resultaten:

  • de Waal stroomde al rond het jaar 0 op dezelfde plek als de Spiegelwaal nu
  • de ontdekking van kasteel Lent
  • de ontdekking van een onbekend onderdeel van schans Knodsenburg, een ravelijn en de vondst van kanonskogels, gesprongen kanonslopen en zelfs gesneuvelde soldaten, wat belangrijke informatie over de gevechten rondom de schans opleverde

De rapporten bekijken?

Dat kan. De rapporten zijn niet in de boekhandel te koop, maar wel te downloaden. Ga naar de digitale studiezaal van www.regionaalarchiefnijmegen.nl en zoek op Archeologische Berichten Nijmegen. Daar staan bovenaan de lijst de rapporten.

……. Of klik op deze link

Daarna: Bovenaan de lijst staan de rapporten. Om deze te downloaden: kolom geheel links aanklikken, op de pagina daarna blokje rechtsonder aanklikken… 

 

E.A.G. Ball, L.A. Tebbens & C.M. van der Linde (red.), 2018:
Het Maasdal tussen Eijsden en Mook.

De bewonings- en gebruiksgeschiedenis van het Maasdal op basis van archeologisch onderzoek in het Malta-tijdperk, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (Nederlandse Archeologische Rapporten 60)
Op de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn meerdere archeologische rapportages gratis te downloaden: zie deze link 

 

D. Fontijn en R. Jansen, 2016: Oneindig landschap? Onderzoek en erfgoed van grafheuvellandschappen, Archeobrief

Samenvatting van het artikel:

“Nederland wemelt van grafheuvels uit de prehistorie. Een groot aantal daarvan is beschermd als archeologisch monument. Over wat zich in het verre verleden rondom die heuvels afspeelde en hoe al die grafmonumenten met elkaar samenhingen, is echter maar bitter weinig bekend. Samen met gemeenten en erfgoedinstellingen doet de Universiteit Leiden hiernaar onderzoek. Deze bijdrage geeft enkele resultaten van dat onderzoek weer, waarbij het accent ligt op uitkomsten die belangrijk zijn voor de vraag hoe we grafheuvellandschappen als erfgoed kunnen bewaren en beleefbaar kunnen maken. We laten zien dat de omgeving rondom grafheuvels nieuwe en belangrijke informatie herbergt, maar ook dat juist in natuurgebieden de archeologische gegevens uit deze omgeving bedreigd worden en soms al sterk aangetast zijn. We eindigen positief met een voorbeeld waarbij door een combinatie van wetenschappelijk onderzoek, initiatieven van overheden en betrokken bewoners een grafheuvellandschap weer in prehistorische luister beleefbaar is gemaakt”.

Link: 

Oneindig landschap? Onderzoek en erfgoed van grafheuvellandschappen

 

Sidestone books

Sidestone Press
Sidestone Press

Met regelmaat verschijnen bij Sidestone boeken over archeologie, geschiedenis en antropologie. Behalve dat onze boeken in print te koop zijn bij de boekhandel bieden wij ook gratis online toegang tot onze boeken.

Onder de  ‘Lees meer’ vindt u een lijstje met recent verschenen Nederlandstalige titels, of boeken die relevant zijn voor de Nederlandse geschiedenis/archeologie. Naast Nederlandse publicaties geven wij voornamelijk Engelstalige boeken uit. Voor een volledig overzicht van onze titels kunt u kijken op https://www.sidestone.com/books/. U kunt ieder boek gratis online doorlezen, klik simpelweg op de knop “read online for free”.
Indien u meer informatie wilt over een boek, contact met de auteur, of een recensie exemplaar wilt aanvragen, neem dan contact met ons op.

[read more=”Lees meer” less=”Lees minder”]

Recent verschenen:
We graven hier niet de bijbel op!

De Nederlandse opgraving op Tell Deir Alla (1960-1967)
Margreet L. Steiner & Bart Wagemakers | 2018 (ISBN: 9789088905612)

https://www.sidestone.com/books/we-graven-hier-niet-de-bijbel-op
Dit is het verhaal van een bijzondere opgraving. Onderzocht werd een onaanzienlijke ruïneheuvel in Jordanië. De naam van de ruïneheuvel kwam niet in de Bijbel voor, en er was geen belangrijke stad onder het puin te verwachten. De opgraver Henk Franken had nog geen naam gemaakt binnen de archeologische gemeenschap.
Maar op Tell Deir Alla werd vanaf 1960 geschiedenis geschreven. Om de tell haar geheimen te ontfutselen trotseerden de opgravers maandenlang kou, regen en wind, het slapen in klapperende tenten en het douchen met koud water. Dit boek beschrijft de opgraving op Deir Alla op een toegankelijke manier.

De stad en de dood 
Archeologische perspectieven

Onder redactie van Roos van Oosten, Rachel Schats, Nico Arts & Jeroen Bouwmeester | 2017 (ISBN: 9789088904899)
https://www.sidestone.com/books/de-stad-en-de-dood
Het is een wijdverbreid idee dat (post-)middeleeuwse steden een sterfteoverschot hadden en zij slechts in leven konden blijven door de toestroom van migranten; een fenomeen dat bekend staat als het ‘urban graveyard’-effect. Over details valt te twisten, maar duidelijk is dat de stad en de dood dichter bij elkaar stonden dan tegenwoordig.
De stad en de dood presenteert enkele overzichtsartikelen waarin de resultaten van oud archeologisch onderzoek worden vergeleken met resultaten van jongere opgravingen binnen verschillende Nederlandse steden. Naast bio-archeologische aspecten is er tevens aandacht voor grafrituelen. Deze rijk geïllustreerde bundel vormt een belangrijke bouwsteen voor thematische verdieping en is een inspiratiebron voor (inter)nationaal vergelijkend onderzoek.

Fragmenting the Chieftain

A practice-based study of Early Iron Age Hallstatt C elite burials in the Low Countries
Sasja van der Vaart-Verschoof | 2017 (ISBN: 9789088905117)
https://www.sidestone.com/books/fragmenting-the-chieftain
There is a cluster of Early Iron Age (800–500 BC) elite burials in the Low Countries in which bronze vessels, weaponry, horse-gear and wagons were interred as grave goods. Fragmenting the Chieftain presents the results of an in-depth and practice-based archaeological analysis of the Dutch and Belgian elite graves and the burial practice through which they were created.

Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie

Deel xiv: 1761-1767. Band 1+2
Bewerkt door Hugo s’Jacob | 2017 (ISBN: 9789088905339 en 9789088905360)
https://www.sidestone.com/books/generale-missiven-deel-xiv-1761-1767-band-1
https://www.sidestone.com/books/generale-missiven-deel-xiv-1761-1767-band-2

De Generale Missiven van de VOC bevatten samenvattingen in hedendaags Nederlands en oorspronkelijke citaten van de algemene brieven van Gouverneur-Generaal en Raden in Batavia aan Heren XVII in Nederland. In deze brieven worden de berichten weergegeven ontvangen uit de verschillende kantoren, van Kaapstad in Zuid-Afrika tot Deshima in Japan en van Kharg in de Perzische Golf tot Timor in Oost-Indonesië. Die gaan over de handel, de administratie en het bestuur van de VOC, inclusief fraude, desertie en schipbreuken. Zij geven daarnaast veel informatie over plaatselijke gebeurtenissen en de betrekkingen met de inheemse machthebbers. Zo zijn deze brieven ook een belangrijke bron voor de Aziatische geschiedenis. Door verwijzingen naar in Batavia ontvangen brieven uit andere delen van het VOC-imperium zijn de Generale Missiven voor historisch onderzoekers een onmisbare toegang tot het VOC-archief.

NinevehHoofdstad van een wereldrijk

Onder redactie van Lucas P. Petit & Daniele Morandi Bonacossi | 2017 (ISBN: 9789088905469)
https://www.sidestone.com/books/nineveh
Nineveh, de machtige hoofdstad van het Assyrische rijk, fascineerde klassieke en oosterse schrijvers, reizigers en geschiedkundigen sinds de verwoesting in 612 voor Christus. Zij schetsen een immense, dichtbevolkte stad met 90 kilometer lange stadsmuren, prachtige paleizen en kolossale standbeelden van goud. Sinds 1842 onderzoeken archeologen de ruïnes van Nineveh, die gelegen zijn aan de oostelijke oevers van de Tigris, vlakbij de moderne stad Mosul in Irak. De honderdduizenden objecten die intussen zijn opgegraven vertellen een intrigerend verhaal over leven en dood in een Mesopotamische stad.
Dit boek concentreert zich op de bloeiperiode van Nineveh in de zevende eeuw voor Christus, de klassieke en religieuze bronnen, en de avonturen van reizigers en archeologen. Daarbij is er aandacht voor het materiële erfgoed van de stad, dat ook tegenwoordig wordt bedreigd.
Deze publicatie verscheen naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Nineveh, hoofdstad van een wereldrijk’ in het Rijksmuseum van Oudheden.

[/read]

 

Artikelen online lezen over WOII? Via onze website.