Jaarverslagen

 

De Jaarverslagen, wellicht ons belangrijkste naslagwerk en ons verenigingsgeheugen, is tevens de geschiedenis van 50 jaar vrijwilligersonderzoek en assistentie van de officiële archeologie in de regio. Uiteraard met dank aan alle leden die met hun bijdragen hebben gezorgd voor het archeologische archief van Afd 16.

De vormgeving en het drukken van het JV wordt door het ROC gedaan, Pauline de Weijer begeleid dit proces en corrigeert de verschillende drukproeven.
Het werk van secretaris Leo ten Hag bestaat uit verzamelen van kopij, op basis daarvan de indeling (tekstvolgorde, illustraties e.d.) bepalen en correcties..

Achter de aanklikbare afbeeldingen hieronder zitten de bijhorende jaarverslagen verscholen.

Bij het Register 1968 – 2017:

Het door JJ van Daalen bijgewerkte register van 1968 t/m 2017, waar je alle artikelen kunt terugvinden op alfabetische plaatsnaam en daarna op datum – bladzijde – titel – auteur.  Omslag vormgegeven door Pauline de Weijer.

Bij het Jaarverslag over 2017:

Erratum:
Op pagina 45 van het Jaarverslag 2017 (Afdeling Nijmegen e.o.) is onder het kopje Lid of donateur worden? een foutieve tekst opgenomen. De alinea “Een gewoon lidmaatschap kost u € 50,- per jaar. Hiervoor ontvangt u het jaarverslag van deze afdeling en zes maal per jaar het tijdschrift Westerheem. U mag meedoen aan opgravingen en wordt door middel van nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van al onze activiteiten. U kunt zich als lid aanmelden via de website van de AWN (www.awn-archeologie.nl), u wordt dan automatisch lid van afdeling 16” moet vervangen worden door: “Het basislidmaatschap kost u € 55,- per jaar. Hiervoor ontvangt u het jaarverslag en vijf maal per jaar het tijdschrift Archeologie in Nederland en het AWN Magazine. U mag meedoen aan opgravingen en u wordt door middel van nieuwsbrieven en berichten op onze website (www.awnregionijmegen.nl ) op de hoogte gehouden van al onze activiteiten. Nadere informatie over aanmelding en lidmaatschappen kunt u vinden op de landelijke website www.awn-archeologie.nl ”.

 

Register →

 

 

Alle Jaarverslagen

register 1968 - 2017

 

Jaarverslag AWN afd. 16 over 2017