Nieuwsbrief

Secretariaat Afdeling 16 Nijmegen e.o.:
L.H.W. ten Hag
Lorkenstraat 14
6523 DR Nijmegen
E: lhwtenhag@planet.nl
T: 06 30363100

 


 

Nieuwsbrief april 2019

Afdelingsledenvergadering, dinsdag 16 april

Graag nodigen wij u uit voor de Afdelingsledenvergadering op dinsdag 16 april a.s. De agenda, het verslag van de vorige Afdelingsledenvergadering en de financiële stukken zijn als bijlage meegezonden.
 De locatie is zoals gebruikelijk in Wijkcentrum de Ark van Oost, Cipresstraat 154 te Nijmegen (Oost). Aanvang 20.00 uur. 


Lezing

Aansluitend op de vergadering zal een lezing worden verzorgd door Lourens van der Feijst (archeoloog Romeinse tijd) over een grafveld uit de Romeinse tijd.

In het kader van de nieuwe aanleg A15 is een grafveld uit de Romeinse tijd opgegraven met de hulp van vele vrijwilligers van de AWN. Hoewel het een klein grafveld betreft, met circa 40-50 personen, waren de resultaten zeer bijzonder. Naast de gebruikelijke type graven voor de regio kwamen er afwijkende begravingen aan het licht, die wijzen op een andere status van de overledenen. Deze afwijkingen bestaan in de constructie van de graven (kist- of kamer begravingen) en in de ‘containers’ waarin de doden in het grafveld werden bijgezet: askisten.
Andere restanten van de Romeinse grafcultuur wijzen in de richting van funeraire architectuur.
In het grafveld lijkt een differentiatie of zonering aanwezig met de verschillende typen graven.
Wat die status precies geweest is voor de doden van Bemmel is onbekend. Vergelijkend warenonderzoek wijst in de richting van een grote rijkdom die men bijvoorbeeld bij villae gewend is aan te treffen, zoals in de Hambacher Vorst.
De uitwerking is nog in volle gang. De lezing zal bestaan uit een momentopname van de stand van uitwerking, terwijl er dieper op de Romeinse grafcultuur (te Bemmel) zal worden ingegaan.

Jaarverslag 2018

Een exemplaar van het Jaarverslag 2018 kan na afloop van de lezing worden afgehaald. Verzending/bezorging van het Jaarverslag zal in de maand mei geschieden. Het Jaarverslag is na 16 april ook digitaal te raadplegen op onze website www.awnregionijmegen.nl .

Boekentafel

Zoals gebruikelijk bij onze bijeenkomsten kan er tegen aantrekkelijke prijzen weer een keuze worden gemaakt uit een gevarieerd boekenaanbod.

 

 

Gratis exemplaar jubileumboek voor leden van Afdeling 16

 

Nog niet in het bezit van het jubileumboek ‘Archeologie in onze achterTuijn. Vijftig jaar vrijwilligersarcheologie in Nijmegen en Omstreken’? Leden van de AWN Afdeling 16 kunnen een gratis exemplaar afhalen op onze werkavonden. 


We kunnen u het boek ook toesturen, maar dan brengen we € 4,15 portokosten in rekening. Na overmaking van dit bedrag op rekening  IBAN NL58 INGB 0003110639 tnv AWN Afdeling Nijmegen e.o. en ovv ‘Jubileumboek’  krijgt u het boek zsm toegestuurd.
 
 

 
 

 Afzeggen
Deze nieuwsbrief wordt ook per mail aan alle leden verzonden.
Wilt u deze Nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.