Nieuwsbrief

Secretariaat Afdeling 16 Nijmegen e.o.:
L.H.W. ten Hag
Lorkenstraat 14
6523 DR Nijmegen
E: lhwtenhag@planet.nl
T: 06 30363100

 


 

Nieuwsbrief februari 2019

 

Lezing op dinsdag 19 februari

Dinsdag 19 februari zal Harry van Enckevort (Bureau Archeologie van de gemeente Nijmegen) voor ons een lezing verzorgen over:

De desintegratie van de limes.

Veranderingen in Nijmegen en op het Noord-Limburgse platteland gedurende de Romeinse tijd.

In de lezing wordt ingegaan op de ingrijpende veranderingen op het Romeinse platteland in Noord-Limburg gedurende de eerste eeuwen van onze jaartelling. Deze kunnen niet los worden gezien van gebeurtenissen in Romeins Nijmegen, in het bijzonder in de hoofdplaats van de Bataven, Ulpia Noviomagus. Speciale aandacht zal geschonken worden aan het verval van de limes vanaf de late 2e eeuw en de Frankische groepen die vanaf de overzijde van de Rijn op verschillende momenten het Romeinse rijk binnentrokken.

De lezing begint om 20.00 uur, locatie: Wijkcentrum Ark van Oost, Cipresstraat 154, Nijmegen-Oost.

 

 

 

Gratis exemplaar jubileumboek voor leden van Afdeling 16

 

Nog niet in het bezit van het jubileumboek ‘Archeologie in onze achterTuijn. Vijftig jaar vrijwilligersarcheologie in Nijmegen en Omstreken’? Leden van de AWN Afdeling 16 kunnen op de lezingavond van 27 november een gratis exemplaar afhalen. 
.
We kunnen u het boek ook toesturen, maar dan brengen we € 4,15 portokosten in rekening. Na overmaking van dit bedrag op rekening  IBAN NL58 INGB 0003110639 tnv AWN Afdeling Nijmegen e.o. en ovv ‘Jubileumboek’  krijgt u het boek zsm toegestuurd.
 
 

 

Basiscursus archeologie

 

In de maanden januari – maart 2019 vindt weer de Basiscursus archeologie plaats. Deze cursus omvat naast de theorie ook praktijkgerichte oefeningen. De cursus wordt georganiseerd door  Afdeling 16 (Nijmegen e.o.) en Afdeling 17 (Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland).

Het programma (wijzigingen voorbehouden) is als volgt:
✓ 15 januari, dinsdagavond: startbijeenkomst in het depot Nijmegen*
✓ 22 januari, dinsdagavond: inleiding in de archeologie door Jan Verhagen, depot Arnhem*
✓ 29 januari, dinsdagavond: theorie van meten en tekenen door Rob Nijsse, depot Arnhem
✓ 2 februari, zaterdag 10.00 – 13.00 uur: practicum meten en tekenen, depot Arnhem
✓ 5 februari, dinsdagavond: theorie determinatie van vondsten, depot Arnhem
✓ 23 februari, zaterdag  10.00 – 13.00 uur: veldverkenning (informatie over locatie volgt nog)
✓ 2 maart, zaterdag 10.00 – 13.00 uur, slotdag: determinatie van vondsten veldverkenning,
 
 

De kosten voor de cursus  bedragen € 30,- pp. Hierbij inbegrepen zijn een praktisch boek over opgraven en koffie/thee tijdens de bijeenkomsten.
Je kunt je opgeven voor  deze cursus kan door een mail te sturen naar Rob Nijsse.

 We kunnen maximaal 20 deelnemers aan, dus geef je snel op!
 

 
 
Kopij Jaarverslag 2018
 
Deze maand zijn we begonnen met de voorbereidingen voor het Jaarverslag over 2018  van onze Afdeling. Bijdragen (dit kunnen bijvoorbeeld zijn een overzicht van werkgroepactiviteiten van het afgelopen jaar; een artikel over/verslag van een opgraving in ons werkgebied,  verslag van een bezoek aan een archeologisch museum of tentoonstelling in binnen- of buitenland, een boekrecensie,  etc.) kunnen tot uiterlijk 31 januari 2018  aangeleverd worden bij het secretariaat.
 

 
 

 Afzeggen
Deze nieuwsbrief wordt ook per mail verzonden.
Wilt u deze Nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.