Onderscheiden

 

Onderstaande personen zijn in het verleden onderscheiden door het bestuur met de Wim Tuijn-fibula wegens bijzondere activiteiten voor AWN Afd.16. Deze fibula is ontworpen door ons lid Anneke van Bergen.