Basiscursus Archeologie

Basiscursus Archeologie 2023 – 2024 
Gegeven door de AWN afdelingen 16 en 17.

Met diverse theoretische avonden en ook veel praktijk oefeningen zorgen wij ervoor dat je archeologische kennis een dusdanige boost krijgt dat je kunt helpen bij echte opgravingen.

Aan het eind van de cursus weet je, in grote lijnen, hoe en waar je mag helpen graven en zoeken in het veld. 

Zo leer je vondsten determineren en materialen herkennen, natuurlijk niet op professioneel niveau, maar het begin is er. Ook leren we je veld verkennen op bijvoorbeeld een pas geploegde akker en vondsten te verzamelen. Tevens leer je  de beginselen van het tekenen van opgravingsvlakken en  het vastleggen van coupes van de gevonden sporen (we leggen je uit wat dit allemaal inhoudt). 

Er is geen afsluitend examen maar we beoordelen (op een vriendelijke wijze) de resultaten tussendoor en geven aanwijzingen als je vastloopt. De cursus wordt afgesloten met een diploma uitreiking voor degenen die afdoende vooruitgang hebben laten zien.

Met dit diploma mag je, altijd samen met “deskundigen” van de AWN, helpen bij echte opgravingen!

Programma.
Dag 1; dinsdag 7 november van 20 – 22 uur in Nijmegen. Introductie AWN Archeologie en bezoek Archeologisch Depot Gelderland door Frans Peters.

Dag 2; dinsdag 14 november van 20 -22 uur in Arnhem. Archeologie Algemeen door Jan Verhagen  en gebruik gereedschap door Rinus Houkes.

Dag 3; dinsdag 21 november van 20 -22 uur in Nijmegen. Vondstverwerking, inleiding Frans Peters en vervolgens praktijk uitwerking vondsten uit Nijmegen, onder begeleiding.

Dag 4; zaterdag 2 december van 10 – 13 uur in Arnhem. Theorie en Practicum Meten en Tekenen in de Archeologie door Rob Nijsse. 

Dag 5; zaterdag 13 januari 2024 van 10 -13 uur in ????? Echte veldverkenning op een nog bekend te maken interessante locatie. Organisatie door Rob Nijsse. Vondsten door deelnemers mee naar huis te nemen en, voorzichtig, schoon te maken want op dag 6……………

Dag 6; zaterdag 20 januari 2024 van 10 – 13 uur in Arnhem. Theorie Aardewerk determinatie met voorbeelden uit de Gidscollectie AWN afdeling 17. Vervolgens determineren van de vondsten van de cursisten door hun zelf met deskundige hulp. Tot slot de diploma uitreiking.

Deze basiscursus Archeologie staat open voor leden van de AWN. Voor de kosten brengen wij 50 euro in rekening. Is dit bedrag bezwaarlijk voor je dan kun je contact opnemen met Rob Nijsse om te kijken of we wat kunnen regelen. 

Opgeven, voor 24 oktober,  bij collecties.awn17@gmail.com. Let op: we kunnen maximaal 20 mensen ontvangen! Op 29 oktober wordt dan het definitieve programma met alle aanvullende informatie toegezonden.

Met vriendelijke groeten,

Namens afdeling 16 en 17 van de AWN,

Rob Nijsse (r.nijsse@tudelft.nl