Basiscursus Archeologie

Basiscursus Archeologie van de AWN afdeling 16 en 17.

Dag 1, Dinsdag 14 januari 2019, 20-22.00 h, Depot Nijmegen, docent Frans Peters.

Algemene inleiding: 

Wat is Archeologie? Wat is de relatie met geschiedenis? Wetgeving Malta voor bescherming Erfgoed. Wat is de taak van de Gemeente? Welke rol kunnen amateurarcheologen, verenigd in de AWN, nog spelen? Positie metaaldetectoren. Overzicht huidige activiteiten afdeling 16. Bezoek aan Provinciaal Depot Nijmegen.

Dag 2, Dinsdag 21 januari 2019, 20-22.00 h, Depot Arnhem, docent Jan Verhagen.

Theorie Archeologie: 

Wat komt er kijken bij een archeologische activiteit, zowel qua voorbereiding, uitvoering als rapportage? Aanleggen archeologische put. Uitzetten sporen, maken plattegronden, coupes paalgaten etc., wandaanzichten, registreren van vondsten. Uitleg C14-datering en dendrochronologie. Invloed nieuwe Erfgoedwet en officiële registratie bij de Overheid. 
Dag 3, Dinsdag 28 januari 2019, 20-22.00 h, Depot Arnhem, docent Rob Nijsse.

Meten en Tekenen, theorie: 

Uitgelegd wordt: hoe teken ik, met de hand en meetlint/-lat, een plattegrond van een put ? Hoe maak ik een goede coupe tekening (= doorsnede tekening) van een paalgat/ graf/ afvalkuil? Aandacht voor hoogteligging en plaatsing Noordpijl op tekening. Overzicht moderne technieken zoals computer gestuurd tekenen met behulp van camera’s en drones.

Dag 4, Zaterdag 8 februari 2019, 10 – 13.00 h, Depot Arnhem, docent Rob Nijsse.

Meten en Tekenen, praktijk: 

In het Depot Arnhem zijn, op de betonnen vloer, twee archeologische putten en een aantal coupes van divers kaliber met krijt getekend. De cursisten moeten dit in groepjes van twee, een meet, de ander tekent, op papier vastleggen. Na afloop wordt besproken wat de cursisten getekend hebben. AWN Regio Arnhem - Nijmegen

Dag 5, Dinsdag 11 februari 2019, 20 – 22.00 h, Depot Nijmegen, docenten Frans Peters en Rob Nijsse.

Vondstverwerking: 

Deel Frans Peters.

Bij een goede vondstverwerking hoort een goede veldadministratie. Uitleg vondstkaartje bij gevonden voorwerpen tijdens een opgraving. Ins en outs van het schoonmaken van de vondsten. Splitsen van de vondsten in verschillende materiaalgroepen zoals metaal, aardewerk, glas etc. Werking vondsten lijsten en registratie. We gaan dit ook, in het echt!, oefenen op een groot aantal ter beschikking gestelde vondsten.

Deel Rob Nijsse.

Ingegaan zal worden in het determineren van de vele soorten aardewerk met hun globale datering. Ook dit onderdeel zal met praktische informatie in de vorm van oefenscherven geïllustreerd worden.

Dag 6, Zaterdag 29 februari 2019, 10 – 13.00 h (datum onder voorbehoud), docent Rob Nijsse

Veldverkenning (over de locatie volgt nog informatie): 
Op een braakligend stuk land wordt naast elkaar gelopen en aandachtig naar de grond gekeken. Alles wat daar niet, van nature, thuis hoort wordt meegenomen. Thuis wordt alles, voorzichtig, schoon gemaakt en op de laatste cursusdag…..

Dag 7, Zaterdag 7 maart 2019 10 – 13.00 h, Depot Arnhem, docenten: diverse ervaren AWN-ers.

Afsluitende dag en diploma uitreiking: 

De schoon gemaakte vondsten van de Veldverkenning worden door iedere deelnemer zelf gedetermineerd. Hulp van deskundigen is beschikbaar om bij twijfel in te roepen. Aan het eind van deze sessie vertelt iedere deelnemer over zijn of haar meest bijzondere vondsten. De sessie wordt afgesloten met een officieus diploma, uitgereikt aan iedere deelnemer die met succes de cursus heeft voltooid.

Algemene cursusgegevens:

De kosten van de basiscursus bedragen € 30,-. Hiervoor krijgen jullie een praktijkboek Archeologie en diverse tekstdelen van de behandelde stof in een map. Plus koffie en thee! Kosten graag overmaken op bankrekening NL25 INGB 0001 7609 93, t.n.v. AWN-17 Vereniging van vrijwilligers in de archeologie.

Adressen

AWN Afdeling 16/Provinciaal Depot: Nieuwe Dukenburgseweg 21, 6534 AD, Nijmegen
AWN Afdeling 17: Hazenkamp 66, 6836 BA, Arnhem

Door betaling zijn jullie automatisch ingeschreven voor de basiscursus. Aanvullende informatie is te verkrijgen bij dit email adres: veldwerk.awn17@gmail.com .