Bewoningssporen op De Stelt

Bewoningssporen op De Stelt

proefsleuvenonderzoek in plangebied De Stelt-noord in Nijmegen-Lent

Elly N.A. Heirbaut, Joep Hendriks (red.)

Archeologische Berichten Nijmegen – Rapport 53
Gemeente Nijmegen, Bureau Leefomgevingskwaliteit | Archeologie 2017

In de periode van 17 oktober tot en met 8 november 2012 is in het plangebied De Stelt, ten zuidoosten van het dorp Lent, een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Nijmegen. Aanleiding voor dit onderzoek is de herinrichting van De Stelt ten behoeve van woningbouw. De graafwerkzaamheden die daarvoor nodig zijn en waarvan de omvang bij de aanvang van het onderzoek nog niet bekend was, kunnen het aanwezige bodemarchief beschadigen of volledig vernietigen.

Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Nijmegen is het plangebied aangemerkt als terrein van zeer hoge waarde (nummer N33, waarde 3). In dit kader zijn in totaal 45 proefsleuven aangelegd over een gebied van ca. 8,5 hectare. De doelstelling van het inventariserend onderzoek was het lokaliseren en waarderen van archeologische resten. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Nijmegen door Bureau Leefomgevingskwaliteit | Archeologie van de gemeente Nijmegen (BLAN).

Het plangebied ligt ten zuiden van de Steltsestraat en strekt zich uit vanaf de Turennesingel in het oosten tot aan de Pastoor van Laakstraat aan de westzijde, parallel aan de N23 (fig. 1.1). Het plangebied was in gebruik als grasland en maïsakker, daarvoor stonden er kassencomplexen en hebben in het gehele plangebied fruitboomgaarden gestaan.

Archeologische periode(n): IJZ, ROM, ME, NT

Naar de PDF versie van Bewoningssporen op De Stelt (12,7 MB)

Aan dit onderzoek hebben AWN-leden mogen bijdragen.


NB Op de pagina ‘Vrij om te lezen’ staan nog tientallen andere digitale uitgaven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *