Bijzondere vondsten Kelfkensbosch

Bovenstaande afbeelding betreft een tussenstand in het onderzoek

 

Arjan de Braven Kelfkensbosch Ke-1

Links: Toelichting AWN-vitrine met vondsten van de opgraving Nijmegen-Kelfkensbos (1996-98) Klik voor groot formaat.

Hieronder een aantal uitgelichte vondsten van het onderzoek Ke-1 van Arjan den Braven waarbij onze afdeling assistentie mocht verlenen..

 

 

 

De kapiteel uit de buitenste castellumgracht weegt 55,92 kg. Het is gevonden in de donkere (bovenste) grachtvulling rond 31,20 m +NAP. Ik vermoed een vroeg-Romeinse datering, maar kan op basis van context nog niet met zekerheid uitsluiten dat het een Karolingische kapiteel betreft. De blokken van de godenpijler zijn bij de opgraving van de ROB in ieder geval ca. 1,5 m dieper in de gracht aangetroffen. Deze blokken zijn wél vrijwel zeker in de 4e eeuw in de gracht terechtgekomen. Arjan den Braven (zie kaart boven)

 

Middeleeuwse bouwsteen hergebruikt van Romeins materiaal uit kelder opgraving Ke-1 te Kelfkensbosch, Nijmegen

 

 

Een bronzen bel uit de tufstenen kelder, opgraving Ke-1 op het Kelfkensbosch te Nijmegen.
Vondstnummer: Ke1.4.P55.406 [= vulling tufstenen kelder] Het gaat om een vermoedelijk in brons gegoten belletje met een maximale diameter van 3,4 cm en een hoogte van 4,5 cm. Het oog is aan de binnenzijde nogal afgesleten, wat erop wijst dat het belletje intensief en/of voor langere tijd is gebruikt. Alhoewel de tufstenen kelder – alwaar het belletje is gevonden – een sluitdatum rond het midden van de 11e eeuw heeft, kan een oudere datering in de 9e of 10e eeuw niet worden uitgesloten. Opmerkelijk is de wijze waarop de klepel oorspronkelijk was bevestigd, namelijk via een ijzeren stangetje die door twee in de mal meegegoten gaten naar buiten uitsteekt en daar is gefixeerd. De bel weegt 43,3 gram en is inmiddels door Floris Reijnen schoongemaakt en behandeld met Paraloid B72. Foto’s en tekst: Arjan den Braven, 3D: Adrianvs

-+=
Google Translate
Top