Het wagengraf van Heumen

RAM 270: Verstoord door schatgraverij

Veldwerk naar aanleiding van de ontdekking van een wagengraf uit de vroeg La Tène-periode aan de Hessenbergseweg te Heumen.

Aan de Hessenbergseweg in Heumen (provincie Gelderland) is in 2018 een wagengraf uit de vroeg La Tène-periode (ca. 450 v.Chr) illegaal opgegraven. Op die plek heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in mei 2019 een controle-opgraving uitgevoerd. Daarbij zijn onder meer kleine fragmenten bronsblik en crematieresten gevonden die onmiskenbaar tot het wagengraf behoren.

Auteurs: L. Theunissen, T. de Groot, J.W. de Kort en F. Laarman Redactie: L. Theunissen en J.W. de Kort Goedgekeurd door autorisator S. van der Vaart-Verschoof, 23 februari 2021

Illustraties: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en M. Haars (BCL–Archaeological Support), tenzij anders vermeld.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl

Terug naar het overzicht

Metaaldetectie in Nederland

Dit is een uitgave van het project PAN, gecoördineerd door de Vrije Universiteit Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Hoewel de inhoud met de grootste zorg is samengesteld, kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden.

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed en diverse verenigingen hebben over de inhoud geadviseerd.

De Nederlandse vereniging voor metaaldetectie (DDA), The Coinhunters Company (TCC) en de AWN Nederlandse Archeologievereniging onderschrijven deze gedragscode en adviseren hun leden deze te volgen.

Samenstelling en redactie tekst: Stijn Heeren Grafische
Vormgeving: Bert Brouwenstijn

Versie 1.2 september 2021

 

Terug naar het overzicht

-+=
Google Translate
Top