Showing 1-9 of 9 Books
No Image Available Archeologie en geschiedenis van een...
Archeologie en geschiedenis van een middeleeuwse woonwijk onder de Hopmarkt te Aalst Relicta Monografieën 16 Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in...
Categorie Middeleeuwen AuteurKoen de Groote & Jan Moens (red.)
No Image Available Bewoningssporen op De stelt
Bewoningssporen op De stelt proefsleuvenonderzoek in plangebied De Stelt-noord in Nijmegen-Lent Gemeente Nijmegen, Bureau Leefomgevingskwaliteit | Archeologie 2017 In de...
Categorie Bronstijd, IJzertijd, Middeleeuwen, Neolithicum, Nieuwe Tijd, Romeinse Tijd AuteurElly N.A. Heirbaut Joep Hendriks (red.)
No Image Available De cisterciënzerinnenabdij van Herkenrode
Naar aanleiding van de uitwerking van het archeologisch onderzoek in de abdij van Herkenrode van 2004 tot 2006 onder leiding...
Categorie Middeleeuwen, Nieuwe Tijd AuteurKoen De Groote
No Image Available Een ‘Koptische’ kom uit Ewijk
Een ‘Koptische’ kom uit Ewijk en zijn begraafplaatscontext In december 2016 heeft het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden (Nederland) een...
Categorie Middeleeuwen AuteurAnnemarieke Willemsen
No Image Available Kasteel lent en de middeleeuwse...
Kasteel lent en de middeleeuwse bewoningsgeschiedenis Archeologische rapporten gemeente Nijmegen downloaden via RAN tekst van de website van de Gemeente Nijmegen)...
Categorie Middeleeuwen, Nieuwe Tijd AuteurBureau Archeologie Nijmegen
No Image Available Nijmegen en de archeologie
Nijmegen en de archeologie Observaties vanuit een museum TMA – Tijdschrift voor Mediterrane Archeologie 1990, TMA06 Cultural Studies, Classical Archaeology,...
Categorie Middeleeuwen, Romeinse Tijd AuteurLouis Swinkels
No Image Available Proefsleuvenonderzoek in het plangebied Vossenpels...
Proefsleuvenonderzoek in het plangebied Vossenpels te Lent: Project Vos1 In de digitale studiezaal Nijmegen zijn alle onderzoeken van het Archeologisch...
Categorie Bronstijd, IJzertijd, Middeleeuwen, Neolithicum, Nieuwe Tijd, Romeinse Tijd AuteurAV Aarts, CW Koot
No Image Available Rapportage opgravingen Tiel – Deel...
Deel 1 Twee grafvelden uit de Romeinse tijd en nederzettingssporen uit de Late IJzertijd, vroeg-Romeinse tijd en laat-Romeinse tijd Diederick...
Categorie IJzertijd, Middeleeuwen, Romeinse Tijd AuteurHabermehl
No Image Available Reopening graves in the early...
Reopening graves in the early Middle Ages: from local practice to European phenomenon Published online by Cambridge University Press: 28...
Categorie Middeleeuwen AuteurAlison Klevnäs, Edeltraud Aspöck, Astrid A. Noterman, Martine C. van Haperen and Stephanie Zintl
-+=
Google Translate
Top