Showing 1-7 of 7 Books
No Image Available Bewoningssporen op De stelt
Bewoningssporen op De stelt proefsleuvenonderzoek in plangebied De Stelt-noord in Nijmegen-Lent Gemeente Nijmegen, Bureau Leefomgevingskwaliteit | Archeologie 2017 In de...
Categorie Bronstijd, IJzertijd, Middeleeuwen, Neolithicum, Nieuwe Tijd, Romeinse Tijd AuteurElly N.A. Heirbaut Joep Hendriks (red.)
No Image Available De cisterciënzerinnenabdij van Herkenrode
Naar aanleiding van de uitwerking van het archeologisch onderzoek in de abdij van Herkenrode van 2004 tot 2006 onder leiding...
Categorie Middeleeuwen, Nieuwe Tijd AuteurKoen De Groote
No Image Available De stad, het vuil en...
De opkomst, verbreiding en neergang van de beerput in stedelijke context   De Nederlandse stadsarcheologie heeft de afgelopen decennia een...
Categorie Nieuwe Tijd AuteurRoos van Oosten
No Image Available Kasteel lent en de middeleeuwse...
Kasteel lent en de middeleeuwse bewoningsgeschiedenis Archeologische rapporten gemeente Nijmegen downloaden via RAN tekst van de website van de Gemeente Nijmegen)...
Categorie Middeleeuwen, Nieuwe Tijd AuteurBureau Archeologie Nijmegen
No Image Available Proefsleuvenonderzoek in het plangebied Vossenpels...
Proefsleuvenonderzoek in het plangebied Vossenpels te Lent: Project Vos1 In de digitale studiezaal Nijmegen zijn alle onderzoeken van het Archeologisch...
Categorie Bronstijd, IJzertijd, Middeleeuwen, Neolithicum, Nieuwe Tijd, Romeinse Tijd AuteurAV Aarts, CW Koot
No Image Available Vrijwilligersbeleid archeologie
De kracht van vrijwilligers Over een duurzame relatie tussen de gemaakte en vrijwilligers in de archeologie Veel gemeenten kunnen niet...
Categorie Nieuwe Tijd AuteurTonnie van de Rijdt
No Image Available Wonen op Niveau
Wonen op Niveau Dienst stadsontwikkeling en beheer Volkshuisvesting monumentenzorg en archeologie                 Archeologie,...
Categorie Nieuwe Tijd AuteurPeter Bitter, Juke Dijkstra, Rob Roedema, Rob van Wilgen
-+=
Google Translate
Top