No Image Available
Alle wegen leiden naar Rome
Auteur: Herman Simissen Categorie: Romeinse Tijd Uitgever: Streven Vrijplaats Blz: 1 Land: Nederland Taal: Nederlands Formaat: HTML Tags:Romeinse Tijd | Download
Beschrijving:

Alle wegen leiden naar Rome

Het Romeinse Rijk neemt om verschillende redenen een unieke plaats in de geschiedenis van de westerse beschaving in. Zo is, bijvoorbeeld, het Romeinse recht van onschatbare betekenis voor het recht in heel Europa: de Codex van keizer Justinianus (527-565) vormt nog altijd de basis van de moderne wetgeving in de meeste Europese landen. Meer in het algemeen vormt het Romeinse recht de basis voor vele rechtssystemen in de wereld. De oorsprong ervan ligt al in de vijfde eeuw voor Christus. Van toen af aan heeft het zich ontwikkeld, met als resultaat een rechtsorde die we vandaag als gebruikelijk beschouwen. De invloed die het Romeinse recht heeft uitgeoefend en nog uitoefent op het hedendaagse juridische denken, met name via allerlei juridische concepten als bijvoorbeeld eigendom, huwelijk, contract, is enorm.

Terug naar overzicht ‘Vrij om te lezen’

 

<< Back
Google Translate
Top