No Image Available

Archeologie bij de tijd

 Auteur: Raad voor Cultuur  Categorie: Algemeen  Uitgever: Raad voor Cultuur  Datum: 2022  Blz: 61  Land: Nederland  Taal: Nederlands  Formaat: PDF  Bestandsgrootte: 2,4 MB  Tags: algemeenMonumentstatusplanologisch |  Gratis Downloaden
 Beschrijving:

Archeologie bij de tijd

                      Aanbevelingen voor aanpassingen

Op 18 mei 2021 is de Raad voor Cultuur gevraagd advies uit te brengen in het
kader van de evaluatie van de Erfgoedwet op het onderdeel archeologie. In de
adviesaanvraag, tot stand gekomen in nauwe samenwerking met betrokkenen
uit het archeologisch werkveld, wordt aangegeven dat er behoefte is an een
blik op het archeologisch bestel vanuit en breed en onafhankelijk perspectief.

In de adviesaanvraag worden de uitdagingen geschetst waarvoor de
archeologiesector zich gesteld ziet. Als gevolg van de energietransitie en de
die en grote druk op het archeologisch bodemarchief zullen leggen. De sector
zelf bestaat it veel verschillende spelers met uiteenlopende belangen die
opereren in en system van sterk gedecentraliseerde verantwoordelijkheid en
gereguleerde marktwerking.

De raad heeft en commissie ingesteld die dit advies heeft opgesteld.
De commissie stond onder voorzitterschap van Alexander Rinnooy Kan
en had als leden Cateautje Hijmans van den Bergh, Dan Raemaekers,
Ellen Schindler en Martin van der Steen. Het secretariat van de
commissie werd gevoerd door Annet Pasveer.
Aanleiding voor de adviesaanvraag is de evaluatie van de Erfgoedwet.
Daarnaast nam in juli 2019 de Tweede Kamer en motie aan van de leden
Beckerman c.s. waarin de regering werd verzocht om – vooruitlopend op de
evaluate van de Erfgoedwet – het onderdeel archeologie apart te evalueren.


Bronvermelding
Het is toegestaan (delen van) de inhoud van deze publicatie
te citeren of te verspreiden, mits daarbij de Raad voor Cultuur
en deze publicatie als bronnen worden vermeld.

——-

De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van
de regering en het parlement op het terrein van kunst,
cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert,
gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties
en subsidieaanvragen.

‘Archeologie bij de tijd. Aanbevelingen voor aanpassingen’
is een uitgave van de Raad voor Cultuur.

 

Terug naar de overzichtspagina

 Back
-+=
Google Translate
Top