No Image Available
Proefsleuvenonderzoek in het plangebied Vossenpels te Lent
Auteur: AV Aarts, CW Koot Categorie: Bronstijd, IJzertijd, Middeleeuwen, Neolithicum, Nieuwe Tijd, Romeinse Tijd Uitgever: Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten Datum: 2014 ISBN: ISSN 1873-829X Blz: 90 Land: Nederland Taal: Nederlands Formaat: PDF Bestandsgrootte: 3,5MB Download
Beschrijving:

Proefsleuvenonderzoek in het plangebied Vossenpels te Lent:
Project Vos1

In de digitale studiezaal Nijmegen zijn alle onderzoeken van het Archeologisch Bureau Nijmegen gratis te bestuderen, hier een voorbeeld.

De reeks Archeologische Berichten Nijmegen, waarin de archeologische onderzoeken worden beschreven die binnen de grenzen van de Gemeente Nijmegen zijn uitgevoerd. De rapporten zijn niet alleen voor archeologen geschikt, maar zeker ook voor de geïnteresseerde lezer.

“Het plangebied Vossenpels 1 ligt volgens Archis deels binnen een archeologisch monument van archeologische waarde (Archis-nr. 12471.14 Volgens Archis betreft het een terrein, gelegen op een oeverwal, met sporen van een nederzetting uit het laat neolithicum. Bij booronderzoek werden in vrijwel alle boringen archeologische indicatoren aangetroffen.
In het terrein bevindt zich op 50–80 cm onder het maaiveld een vondstenlaag, met daarin houtskool, verbrand leem, aardewerk, bot, brokjes natuursteen en fosfaatconcentraties”.

 

Terug naar overzicht ‘Vrij om te lezen’

 

 

<< Back

Meest recente berichten

Recente reacties

Archieven

Google Translate
Top