No Image Available

Proefsleuvenonderzoek in het plangebied Vossenpels te Lent

 Auteur: AV Aarts, CW Koot  Categorie: Bronstijd, IJzertijd, Middeleeuwen, Neolithicum, Nieuwe Tijd, Romeinse Tijd  Uitgever: Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten  Datum: 2014  ISBN: ISSN 1873-829X  Blz: 90  Land: Nederland  Taal: Nederlands  Formaat: PDF  Bestandsgrootte: 3,5MB  Tags: BronstijdgrafheuvelsPaalsporenTonputUrnenveldenVossenpelsstraat |  Gratis Downloaden
 Beschrijving:

Proefsleuvenonderzoek in het plangebied Vossenpels te Lent:
Project Vos1

In de digitale studiezaal Nijmegen zijn alle onderzoeken van het Archeologisch Bureau Nijmegen gratis te bestuderen, hier een voorbeeld.

De reeks Archeologische Berichten Nijmegen, waarin de archeologische onderzoeken worden beschreven die binnen de grenzen van de Gemeente Nijmegen zijn uitgevoerd. De rapporten zijn niet alleen voor archeologen geschikt, maar zeker ook voor de geïnteresseerde lezer.

“Het plangebied Vossenpels 1 ligt volgens Archis deels binnen een archeologisch monument van archeologische waarde (Archis-nr. 12471.14 Volgens Archis betreft het een terrein, gelegen op een oeverwal, met sporen van een nederzetting uit het laat neolithicum. Bij booronderzoek werden in vrijwel alle boringen archeologische indicatoren aangetroffen.
In het terrein bevindt zich op 50–80 cm onder het maaiveld een vondstenlaag, met daarin houtskool, verbrand leem, aardewerk, bot, brokjes natuursteen en fosfaatconcentraties”.

 

Terug naar overzicht ‘Vrij om te lezen’

 

 

 Back
-+=
Google Translate
Top