No Image Available

Wonen op Niveau

 Auteur: Peter Bitter, Juke Dijkstra, Rob Roedema, Rob van Wilgen  Categorie: Nieuwe Tijd  Uitgever: Dienst stadsontwikkeling en beheer Volkshuisvesting monumentenzorg en archeologie Alkmaar  Datum: 1997  Blz: 268  Land: Nederland  Taal: Nederlands  Formaat: PDF  Bestandsgrootte: 46,9 MB  Tags: BeerputonderzoekBouwhistorisch onderzoek |  Gratis Downloaden
 Beschrijving:

Wonen op Niveau

Dienst stadsontwikkeling en beheer
Volkshuisvesting monumentenzorg en archeologie

               
Archeologie, bouwhistorie en historie van twee percelen aan de Langestraat

Rapporten over de Alkmaarse Monumentenzorg en Archeologie Rapport 5
Tweede herziene druk

Trefwoorden: Alkmaar: archeologie; bouwhistorie; bewoningsgeschiedenis; historie; ceramiek: glas; hout; been; metaal; kleipijpen; biologisch/organisch materiaal: beerput-onderzoek

De aanleiding tot een archeologisch onderzoek is vaak een bouwproject. Veelal gaat het om stedelijke vernieuwing en verbeteringen ten opzichte van de bestaande bebouwing. In het geval van het onderzoek dat in dit rapport beschreven wordt, ligt dit anders. Een rampzali- ge brand legde immers twee monumentale panden aan de Langestraat in de as. Een schrale troost voor monumentenzorger Piet Verhoeven moge zijn, dat de ramp werd gevolgd door een succesvol archeologisch onderzoek en een boeiend rapport. De vele fraaie vondsten zijn te bezichtigen in het Archeologisch Centrum Alkmaar, dat op 19 april 1997 in het pand Oude gracht 245 is geopend.

Ik wens de lezer veel lees- en kijkplezier bij de bestudering van dit vijfde Rapport over de Alkmaarse Monumentenzorg en Archeologie.
Mr MJM Boekel, algemeen directeur dienst Stadsontwikkeling en Beheer, gemeente Alkmaar.

 

 

Terug naar overzicht ‘Vrij om te lezen’

 

 

 Back
-+=
Google Translate
Top