der Limes

NACHRICHTENBLATT DER DEUTSCHEN LIMESKOMMISSION

15. JAHRGANG · 2021 · HEFT 2

SCHWERPUNKT NIEDERGERMANISCHER LIMES Roms Grenze am Rhein • Die Legionslager in Valkenburg, Nijmegen, Xanten, Neuss und Bonn • Militär- angehörige in Köln • Roms fließende Grenzen – Archäologische Landesausstellung NRW 2021/2022 • Quo vadis, Welterbe Grenzen des Römischen Reiches

 

Terug naar het overzicht

Aqaduct Bronnenonderzoek

Een Romeins aquaduct nabij/in Nijmegen?
Een chronologisch overzicht van publicaties die een relatie hebben met of handelen over het vermeende Romeinse aquaduct (of onderdelen daarvan) in/nabij Nijmegen.

Johannes Smetius, Oppidum Batavorum, seu Noviomagum, Amsterdam 1644/1645 (NL-vertaling van A.A.R. Bastiaensen, S. Langereis en L.G.J.M Nellissen, Nijmegen, Stad der Bataven, Nijmegen 1999)

Smetius beschrijft op p.71 e.v. enkele vondsten, gedaan op de Hunerberg en verder ten oosten van de stad: ….Er zijn ook, ongeveer een halve mijl stroomopwaarts van de stad, zesendertig stukken tufsteen opgegraven, elk vijf voet lang en drie breed. In de lengte naast elkaar gelegd vertoonden ze een doorgetrokken uitholling van ongeveer twee duim, en in die uitholling waren ze met een soort rode klei aaneengesmeerd; de resten van een……

Terug naar het overzicht

Een onbekende stuctuur op de Mookerheide

Een onbekende stuctuur op de Mookerheid

Sinds het jaar 2000 is bekend dat zich in het noordelijke deel van het met heide begroeide gedeelte van de Mookerheide een uit greppels en walletjes bestaande structuur bevindt. De structuur is duidelijk te zien op Google Earth en luchtfoto’s die vanaf 1944 van het gebied zijn gemaakt. De structuur is tevens goed te zien op reliëfafbeeldingen die met behulp van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2) zijn te genereren. Een deel van de structuur is voorts aangegeven op de recente Top25 Raster-kaart van het Kadaster.

Tot op heden is niet duidelijk welke functie de structuur heeft of heeft gehad. In de gangbare literatuur en in de tot op heden geraadpleegde bronnen wordt de structuur op de Mookerheide niet vermeld.

Terug naar het boekenoverzicht

Steentijd in je eigen tijd

In de archeologische serie van Sidestone Press is verschenen

Steentijd in je eigen tijd

 

Dit boek is zowel te koop als gratis online te lezen.
De steentijd is vernoemd naar de stenen gereedschappen die mensen in deze tijd maakten. In werkelijkheid gebruikten ze nog veel meer materialen, zoals hout, bot, gewei en plantenvezels, maar die blijven zelden bewaard in de bodem. Ze vergaan. In de natte West-Nederlandse bodem hebben we het geluk dat deze vergankelijke materialen de tand des tijds soms hebben doorstaan: houten bogen, waarmee de jager-verzamelaars en eerste boeren hun buit vingen, boomstamkano’s waarmee ze door het natte landschap voeren, gereedschap van bot en gewei, visfuiken van dunne twijgen, verkoolde etensresten en fijn basttextiel. Helaas zien deze bijzondere vondsten er op het eerste gezicht weinig spectaculair uit. De boog is gebroken, de kano is een kromme plank, het textiel een bruine blob en wat kan een verkoolde eikel ons vertellen over het leven in de steentijd?

In dit boek presenteren wij enkele van onze favoriete steentijdvondsten en proberen ze in oude glorie te herstellen door middel van verhalen over hun oorspronkelijke makers, informatie over de gebruikte materialen en een doe-het-zelf-handleiding om ze na te maken. We hopen dat de lezer zo een glimp van de steentijd kan opvangen in zijn of haar eigen tijd.
Sidestone Press.

Terug naar overzicht

Het wagengraf van Heumen

RAM 270: Verstoord door schatgraverij

Veldwerk naar aanleiding van de ontdekking van een wagengraf uit de vroeg La Tène-periode aan de Hessenbergseweg te Heumen.

Aan de Hessenbergseweg in Heumen (provincie Gelderland) is in 2018 een wagengraf uit de vroeg La Tène-periode (ca. 450 v.Chr) illegaal opgegraven. Op die plek heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in mei 2019 een controle-opgraving uitgevoerd. Daarbij zijn onder meer kleine fragmenten bronsblik en crematieresten gevonden die onmiskenbaar tot het wagengraf behoren.

Auteurs: L. Theunissen, T. de Groot, J.W. de Kort en F. Laarman Redactie: L. Theunissen en J.W. de Kort Goedgekeurd door autorisator S. van der Vaart-Verschoof, 23 februari 2021

Illustraties: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en M. Haars (BCL–Archaeological Support), tenzij anders vermeld.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl

Terug naar het overzicht

-+=
Google Translate
Top