Archaeology and Economy in the Ancient World

Archaeology and Economy in the Ancient World

Town-Country Relations in the Northern Parts of Germania inferior from an Economic Perspective Panel 8.9

Marion Brüggler Julia Obladen-Kauder Harry van Enckevort (Eds.)

Contents

Julia Obladen-Kauder Vergleichende Ergebnisse der Beziehungen zwischen Stadt und Land der civitas Batavorum (mit Oppidum, Ulpia Noviomagus und Militärstandort) sowie der civitas Cugernorum (mit vorcoloniazeitlicher Siedlung und Colonia Ulpia Traiana): Siedlungsstrukturen, Landwirtschaft und Ernährung

Harry van Enckevort Stones, Tiles, Temples and Villas. A Social-Economic Transformation of the civitas Batavorum (85–120 AD)

Laura I. Kooistra – Maaike Groot Supplying Food to Ulpia Noviomagus Batavorum

Christoph Eger Colonia Ulpia Traiana: The Economy of a Garrison and Border Town at the Lower German Limes

Marion Brüggler – Renate Gerlach – Jutta Meurers-Balke – Tanja Zerl Michael Herchenbach The Hinterland of the Colonia Ulpia Traiana (Xanten): Supply Basis for the Town?

 

De cisterciënzerinnenabdij van Herkenrode

Naar aanleiding van de uitwerking van het archeologisch onderzoek in de abdij van Herkenrode van 2004 tot 2006 onder leiding van Maarten Smeets werden drie contexten geselecteerd voor een uitgebreide ceramiekstudie.
De keuze voor deze contexten werd niet enkel bepaald door de aanwezige rijke aardewerkcollecties maar ook door de grote botcollecties die voor studie in aanmerking komen. Deze aardewerkcomplexen worden hier apart gepubliceerd omwille van het grote belang dat ze hebben in de ontwikkeling van de kennis over de aardewerkconsumptie in de late middeleeuwen en het begin van de moderne tijden in oostelijk Limburg. Bovendien werpen ze een bijzondere blik op de materiële cultuur van een vrouwenabdij in het algemeen en de cisterciënzerinnenabdij van Herkenrode in het bijzonder. Met veel data, tekeningen en afbeeldingen.

Sidestone books

Met regelmaat verschijnen bij Sidestone boeken over archeologie, geschiedenis en antropologie. Behalve dat onze boeken in print te koop zijn bij de boekhandel bieden wij ook gratis online toegang tot onze boeken.

Onder de  ‘Lees meer’ vindt u een lijstje met recent verschenen Nederlandstalige titels, of boeken die relevant zijn voor de Nederlandse geschiedenis/archeologie. Naast Nederlandse publicaties geven wij voornamelijk Engelstalige boeken uit. Voor een volledig overzicht van onze titels kunt u kijken op https://www.sidestone.com/books/. U kunt ieder boek gratis online doorlezen, klik simpelweg op de knop “read online for free”.
Indien u meer informatie wilt over een boek, contact met de auteur, of een recensie exemplaar wilt aanvragen, neem dan contact met ons op.

Grenzen van het Romeinse Rijk

Grenzen van het Romeinse Rijk

De Nedergermaanse limes:
Grenzen van het Romeinse Rijk, 2018

The Lower German Limes
De Nedergermaanse Limes
Der Niedergermanische Limes

De grenzen van het Romeinse Rijk vormen samen het grootste bewaarde monument van een van ‘s werelds grootste staten. Ze strekken zich uit over zo’n 7500 km in 20 landen rondom de Middellandse Zee. De resten van de rijksgrens worden al enkele eeuwen bestudeerd door bezoekers en later door archeologen.

 

 

Roman bathing in Coriovallum

Roman bathing in Coriovallum

Roman bathing in Coriovallum
The thermae of Heerlen revisited

Op 6 maart 2020 is de publicatie Roman Bathing in Coriovallum gepresenteerd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hierin wordt onder meer aangetoond dat het oudste gebouw van Nederland in Heerlen staat. Deze eer komt toe aan het plaatselijke Romeinse badhuis, zo bewijst grondig wetenschappelijk onderzoek. Het is gebouwd tussen 63 en 73 na chr. Daarnaast was de omliggende plaats van het badhuis, Coriovallum, belangrijker dan tot nu toe aangenomen. Deze en vele andere resultaten zijn nu aan het licht gekomen. Een historische mijlpaal, zegt de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed.

Nijmegen en de archeologie

Nijmegen en de archeologie

Nijmegen en de archeologie

Observaties vanuit een museum

TMA – Tijdschrift voor Mediterrane Archeologie
1990, TMA06
Cultural Studies,
Classical Archaeology,
Museum Studies,
Gallo-roman archaeology,
Museum and Heritage Studies

 

Caesar en zijn massamoord..

Caesar en zijn massamoord in het Nederlandse rivierengebied

Nico Roymans, 2018: Caesar en zijn massamoord in het Nederlandse rivierengebied, in: Lex Heerma van Voss e.a. (red), Wereldgeschiedenis van Nederland, Amsterdam
In 55 v.Chr. richtten Romeinse troepen op Nederlandse bodem een massaslachting aan onder twee Germaanse stammen. Julius Caesar, leidinggevend generaal en ooggetuige, schetst ons een gedetailleerd beeld van deze moordpartij. Mogen we deze actie duiden als een daad van genocide? Volg deze link.. (Eerst volgen er een titelpagina en inhoudsopgave van Wereldgeschiedenis in Nederland en daaronder de betreffende tekst.)

 

De stad, het vuil en de beerput

De stad, het vuil en de beerput

De opkomst, verbreiding en neergang van de beerput in stedelijke context
 

De Nederlandse stadsarcheologie heeft de afgelopen decennia een omvangrijke hoeveelheid informatie opgeleverd over de middeleeuwse stad in veel van haar gedaanten.  Dit betreft onder meer het ontstaan, de topografie, de materiële cultuur en het functioneren van steden. De veelheid van opgegraven informatie is inmiddels zo groot dat het maken van syntheses een complexe aangelegenheid is geworden. Roos van Oosten kijkt voor het eerst in stadsarcheologisch Nederland systematisch over de grenzen van een individuele stad heen. Ze doet dit aan de hand van een alledaags fenomeen, namelijk poep- en pisverwerking in de pre-industriële stad. Sidestone Press. 

Vrijwilligersbeleid archeologie

De kracht van vrijwilligers

Over een duurzame relatie tussen de gemaakte en vrijwilligers in de archeologie

Veel gemeenten kunnen niet meer zonder de inzet van vrijwilligers. Vaak beschikken vrijwilligers over grote lokale kennis waar de gemeente haar voordeel mee kan doen. Deze brochure gaat in op het vrijwilligersbeleid voor archeologie en laat zien wat de vrijwilligers in de archeologie allemaal voor hun gemeente kunnen betekenen. De gemeente kan op haar beurt de vrijwilligers op tal van manieren ondersteunen, zodat zij hun werk nog beter kunnen doen.

(Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)