Detectorverbod

Met deze e-mail wil ik de AWN op de hoogte brengen van de gewijzigde regelgeving voor metaaldetectie in de gemeente Berg en Dal. In de erfgoedverordening Berg en Dal 2021 is een algeheel detectorverbod opgenomen. Voor meer informatie, zie: https://www.bergendal.nl/regels-gebruik-metaaldetector

Met vriendelijke groet,

Willem Tielen
Beleidsmedewerker Cultuurhistorisch Erfgoed
Ambtelijk secretaris Ondernemingsraad

Regels gebruik metaaldetector Gemeente Berg en Dal

Welke regels gelden er voor het gebruik van een metaaldetector?

 • Lokale regelgeving; onze erfgoedverordening
  Wij hebben in onze Erfgoedverordening een verbod opgenomen voor het gebruik van een metaaldetector. Uitgezonderd van dit verbod zijn archeologische opgravingsbureaus en organisaties die in het bezit zijn van een systeemcertificaat opsporen explosieven. Meer informatie vindt u in de Erfgoedverordening Berg en Dal 2021.

Landelijke regelgeving verbied het om:

 • Gericht te zoeken en te graven op plekken die gemarkeerd zijn als archeologische plekken.
  Op grond van 5.1 van de Erfgoedwet moet u een certificaat hebben. Het is namelijk verboden om zonder vergunning of toestemming van de overheid te graven naar archeologische vondsten of sporen.
  Een voorbeeld is de Duivelsberg in Ubbergen; hier ligt namelijk een archeologisch rijksmonument. Om daar gericht te mogen zoeken en graven heeft u toestemming nodig van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 • Heeft u een vergunning of toestemming van de overheid om te graven naar archeologische vondsten of sporen en vindt u per toeval een archeologische vondst? Dan bent u op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet 2016 verplicht om die te melden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeente.
 • Gericht te zoeken naar munitie
  Alleen bedrijven die voldoen aan gestelde eisen mogen zoeken naar munitie. Dit is geregeld in de “Regeling eisen civiele explosieven opsporingsbedrijven en opruimer explosieven”.

Munitie voorhanden te hebben
Op grond van de Wet wapens en munitie (hogere regelgeving) is het verboden om munitie voorhanden te hebben. Heeft u iets gevonden? Laat het dan in de grond zitten en bel de politie via 0900-8844. Haalt u het uit de grond dan heeft u daarmee munitie voorhanden en bent u strafbaar.

Het vinden van munitie of stoffelijke resten van gesneuvelde militairen

Vindt u per ongeluk munitie of één of meerdere stoffelijke resten van gesneuvelde militairen? Raak het niet aan en bel meteen de politie via telefoonnummer 0900-8844. Zij schakelen de EOD en/of de Bergings- en Identificatie Dienst van de Koninklijke Landmacht (BIDKL) in. U kunt meer lezen over de berging van stoffelijke resten van militairen

Naar het originele bericht

 

Overigens geldt dit verbod ook in Nijmegen:

Metaaldetectoren Nijmegen

Het is verboden om op Nijmeegs grondgebied metaaldetectoren te gebruiken. Wij willen voorkomen dat waardevol archeologisch materiaal wordt aangetast of verdwijnt. Heeft u voor uw werk een metaaldetector nodig, vraag per mail een ontheffing aan.

Wat u moet weten
Vraag uw ontheffing aan door een mail te sturen naar: bevoegdgezagarcheologie@nijmegen.nl.

Bedrijven kunnen een ontheffing aanvragen als zij een metaaldetector nodig hebben voor het werk. Zet in uw mail:

 • Om welk gebied het gaat
 • De datum
 • Tijdsduur
 • Reden voor het gebruik
  Dit detectorverbod geldt niet voor de gemeentelijke archeologen, omdat zij een vergunning hebben om te mogen graven.

Naar het originele bericht

-+=
Google Translate
Top