IM Dick Roetman

In Memoriam Dick Roetman

RIP Dick Roetman
Dick Roetman

 

Op 24 maart 2022 overleed Dick Roetman op 73-jarige leeftijd. Dick heeft sinds 1995 als vrijwilliger in de archeologie vele malen deelgenomen aan opgravingen vooral in en rond Nijmegen. De eerste jaren onder leiding van Kees Jan Haalebos en na diens overlijden vanaf 2001 met de archeologen van Bureau Archeologie van de gemeente Nijmegen. Met veel energie en enthousiasme werkte Dick mee met de professionals en andere vrijwilligers in het veld en genoot van al dat hij van hen leerde en van wat het graafwerk opleverde. Door het overvloedige aanbod in Nijmegen en de prettige samenwerking met het Nijmeegse netwerk was Dick niet te beroerd om voor de grote projecten vakantiedagen op te nemen en dan dagelijks vanuit zijn domicilie in Diemen op en neer naar Nijmegen te rijden.
Gaandeweg ontwikkelde Dick een fascinatie voor het Romeinse archeologisch erfgoed. Maar dat nam niet weg dat zijn mooiste vondst, zoals hij die presenteerde in de AWN-publicatie ‘Kijk eens wat ik gevonden heb’, een 4000 jaar oude klokbeker uit de bronstijd betrof. Uit een Romeins grafveld, dat dan weer wel.
Dick was niet alleen actief in het veld maar verwierf in de archeologische wereld ook enige bekendheid met zijn columns. Eerst in ‘Oud Nieuws’, het voormalige interne informatieblad van Bureau Archeologie en Monumenten van de gemeente Nijmegen en van 2017-2020 ook in Archeologie Magazine: ‘Memoires van een amateur-archeoloog’. Dick vertelde daarin graag over zijn archeologische avonturen, de vondsten en de uiteenlopende verhalen die hij daaraan verbond. De mooiste van die verhalen zijn gebundeld en in 2020 gepubliceerd onder de titel ‘Van Oppidum Batavorum tot Romeins Fort Vechten – opgravingsverslagen van een hobby-archeoloog’.
Dick heeft een substantiële bijdrage geleverd aan het veilig stellen van het archeologisch erfgoed en inzicht in het handwerk dat daarvoor nodig is. De herinnering aan Dick, zijn aanstekelijk enthousiasme in het veld en op papier, brengt altijd een glimlach op de lippen. Ook dat blijft.
Dick, bedankt.

John Jansen

-+=
Google Translate
Top