Het verlatingsritueel

Naar aanleiding van een opgraving te Bergharen van de VUhbs verzorgde archeoloog Johan van Kampen op 15 november een boeiende lezing over dit onderwerp in de Ark van Oost.

 

 

 

Deze opgraving vond plaats in 2020 aan de Dorsvlegel te Bergharen en Afd.16 mocht er assisteren

Tijdens deze lezing kwam het fenomeen ‘verlatingsritueel’ ter sprake omdat er vondsten zijn die hier op wijzen.
Johan van Kampen refereerde daarbij aan een publicatie hierover van Peter van den Broeke, waarop John Jansen toezegde Peter te vragen deze publicatie te mogen delen op onze website.

Peter reageerde per omgaande met 2 publicaties: ‘Een vurig afscheid?’ en ‘Het verlatingsritueel’  die  hieronder te lezen zijn met de opmerking erbij dat een samenvatting hiervan ook te vinden is in de vierdelige geschiedenis van onze provincie (Verhaal van Gelderland) die verleden week verschenen is. Ook stuurde Johan van Kampen de publicatie te vinden onderaan deze pagina naar Bas Hendrikse: ‘Een grafheuvel uit de Midden Bronstijd en bewoningssporen uit de IJzertijd en de Middeleeuwen’..

Leesvoer:

 

Een vurig afscheid?
 
verlatingsritueel
Het verlatingsritueel
Opgraving Heumen-Malden-Broeksingel. Een grafheuvel uit de Midden Bronstijd en bewoningssporen uit de IJzertijd en de Middeleeuwen

 
 
 

 

-+=
Google Translate
Top