Register A – F

 

Het Register op de Jaarverslagen verwijst naar alle onderwerpen die in de Jaarverslagen voorkomen.
U kunt direct vanuit het register ‘doorklikken‘ naar het bedoelde artikel op de juiste pagina in alle Jaarverslagen (mits op desktop of laptop!).
Deze links openen in een nieuw tabblad.

 

 

 

 

Vanwege de lengte van dit register is het gesplitst in vijf delen.

Plaatsnamen: A t/m F (deze pagina)
Plaatsnamen: G t/m L
Plaatsnamen: M t/m R
Plaatsnamen: S t/m Z
En: Varia en verslagen

 

Het register laat zich als volgt lezen:

Plaats  

Jaargang /  bladzijde / Artikel / Auteur(s)

——–

Afferden

1992 / 38 De persleiding in Siebengewald / Afferden M. de Groot

2004 / 23 Assistentie op landgoed Bleijenbeek W. Tuijn en P. Vissers

Alphen aan den Rijn

2004 / 15 De scheefhals; medische archeologie F. Corten

Angeren

1983 / 28 Middeleeuws Angeren C. Neijenhuis

1984 / 14 Keulse IJzertijd te Angeren C. Neijenhuis

1989 / 21 Bronstijd op het Smalle Vod te Angeren R. Melchers

1991 / 41 Vijf waterputten onder een dansvloer te Angeren R. Melchers

1994 / 27 Een Middeleeuwse haarkam uit Angeren R. Melchers

2001 / 38 Lange Franken uit Angeren C. Neijenhuis

Balgoij

1987 / 36 Een tipje van de sluier opgelicht H. J. van Capelleveen

Beek

1979 / 35 Heen en weer weekend wandelwerk op  de Nijmeegse stuwwal G.J. Bothof

1986 / 14 Vondsten uit het Wylermeer M. den Hartog

2009 / 29 Zegelstempel van Otto van den Pavort W. Kuppens

Beers

1985 / 13 Rom. en Middeleeuwse sporen bij de Prov. Weg Gassel-Beers-Cuijk
J. de Wit

2002 / 32 Een stenen bijl uit Beers J. de Wit

Bemmel

1971 / 30 De oudste pottebakkersoven van ons land A.H. Bredie

1973 / 07 Vondsten uit jonge Steentijd te Bemmel A.H. Bredie

1975 / 14 Vijf urnen voor een Friese staartklok A.H. Bredie

2014 / 33 Romeinse schaal H. Stuij

2015 / 42 Bemmel H. Stuij

2015 / 43 Onbekend stempel van het Tiende Legioen uit Bemmel J. Thijssen

Bergen (Lb)

1995 / 11 Hoe warm het was en hoe ver…….. J.J. van Daalen

Berg en Dal

1983 / 23 Twee paleolithische vuurstenen artefakten uit Berg en Dal
M. den Hartog

1987 / 42 Een masker van de Holdeurn G. van Boekel

2009 / 35 Een kling van de Michelsbergcultuur uit Berg en Dal M. den Hartog

2013 / 29 Metaal met een verhaal M. den Hartog

2015 / 41 Een eenzame waterput in Watermeerwyk P. Seinen

2018 / 24  De archeologie van de Wylerberg in de Duitse periode W. Kuppens

Bergharen

1969 / 01 Het Wijkseveld Bergharen W. Tuijn

1970 / 02 Wijkseveld in Bergharen W. Tuijn

1973 / 13 Sporen van een Midden-Bronstijd nederzetting te Bergharen A.J. Janssen

1983 / 33 Merovingische sporen aan de Dorpsstraat te Bergharen M. de Groot en R. Meijers

2020 / 27 Prehistorisch landschap en bewoning in Bergharen P. de Weijer

Berghem

1991 / 21 Twee Laat-Middeleeuwse tuitpotten uit Berghem G.H.J. van Alphen

1997 / 24 Late Middeleeuwen in Berghem P. van Nistelrooij

Betuwe

1972 / 19 De Overbetuwe 2000 jaar geleden J.H. Koobs de Hartog

1987 / 12 Een verdwaalde bijl uit de Betuwe W. Tuijn

2006 / 26 Bronzen beslagstuk met wolvenkop O. Verbaarschot

2009 / 37 Romeinse zegeldoosjes uit de Betuwe P. Verweij en M. den Hartog

Beuningen

1971 / 14 Vroeg La Tène nederzetting te Beuningen A.J. Janssen

1971 / 17 Inheems Romeinse woningsporen op de oude woongrond “De Heuve” A.J. Janssen

1971 / 18 Onderzoek naar een mogelijk Romeins verleden van de Koningstraat bij Beuningen C.P.J. van Kouwen

1971 / 20 Onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van Beuningen C.P.J. van Kouwen

1972 / 09 Inheemse en Romeinse nederzetting bij Beuningen C.P.J. van Kouwen

1973 / 23 Nieuwe ontdekkingen in de dorpen op de zuidelijke Waaloever C.P.J. van Kouwen

1975 / 23 Het Beuningse Veld A.J. Janssen

1976 / 18 Het Beuningse Veld II A.J. Janssen

1976 / 25 Een Romeinse weg bij Beuningen? C.P.J. van Kouwen

1979 / 16 De Tinnegieter Beuningen W. Tuijn

1980 / 26 Twee voorraadpotten uit Beuningen R. Meijers

1980 / 28 Vlaardingen-kultuur op de Blankenburg te Beuningen A.J. Janssen

1981 / 38 Sporen van Middeleeuwse bewoning aan de Koningstraat te Beuningen R. Meijers

1981 / 41 Een Karolingische hondenschedel uit Beuningen J. Thijssen

1986 / 34 Een versierde terra sigillata scherf uit Beuningen M. Verrijt

1988 / 10 Een bronzen beeldje uit Beuningen W. Bos

1989 / 11 De Ooijgraaf, weer een archeologisch monument exit W. Tuijn

1993 / 22 Een paar bijz. vondsten van de Schoenacker te Beuningen W. Tuijn

1995 / 13 De Blankenburg te Beuningen A. van Bergen en W. Tuijn

1996 / 04 Opnieuw archeologisch alarm in Beuningen W. Tuijn

1996 / 30 Blankenburg-vondsten W. Tuijn en P. Vissers

1997 / 13 Nieuws uit de Molenstraat in Beuningen W. Tuijn

1998 / 40 Meer uit de Molenstraat in Beuningen A. van Bergen en P. Vissers

2003 / 26 Vondsten van het Blanckenburg-terrein te Beuningen: Het botmateriaal J. Jansen

2006 / 16 Cerberus, de hellehond F. Kleijnen

2016 / 15 Vondsten aan de Tempelstraat in Beuningen W. Kuppens

2021 / 10 In Memoriam Anneke van Bergen Peter vissers

Boxmeer

1978 / 12 Boxmeer varia D. Reijnen

1979 / 31 Boxmeer varia D. Reijnen

1980 / 21 Boxmeer varia D. Reijnen

1981 / 18 Boxmeer varia. Een sterk verhaal D. Reijnen

1981 / 20 Romeinse tijd D. Reijnen

1981 / 23 De Romeinse weg D. Reijnen

1982 / 31 Boxmeer varia. Late IJzertijd, Rom., Merov., en Karol. Tijd D. Reijnen

1983 / 30 Boxmeer varia. Neolithicum, Rom., Merov., Karol. Tijd D. Reijnen

Cuijk

1973 / 19 Romeinse kelder in Cuijk aan de Maas J. Koeling en M. Koolen

1975 / 21 De Padbroek te Cuijk J. Koeling

1976 / 19 De Padbroek te Cuijk II J. Koeling

1977 / 13 De Padbroek te Cuijk III J. Koeling

1978 / 14 De Padbroek te Cuijk IV J. Koeling

1978 / 14 Bouwplan Sperwerhorst J. Koeling

1978 / 16 Middeleeuwse resten in Cuijk-centrum J. Koeling

1978 / 17 De Kouwenberg te Cuijk J. Koeling

1979 / 28 Een stenen bijl in het Cuijkse “Padbroek” M. Koolen

1979 / 30 Expositieruimte in Cuijk J. Koeling

1980 / 15 Merovingisch ijzerwerk in Cuijk  J. Koeling

1981 / 24 Een urnenveld uit de late Bronstijd op de Heeswijkse Kampen te Cuijk M. Koolen en J. de Wit

1984 / 23 Oude bewoningssporen aan de Havenlaan te Cuijk J. Koeling en J. de Wit

1984 / 24 Nieuwe vondsten de Grotestraat te Cuijk J. Koeling

1985 / 13 Rom. en Middeleeuwse sporen bij de Prov. Weg Gassel-Beers-Cuijk J. de Wit

1986 / 19 Aktiviteiten in Cuijk J. de Wit

1986 / 20 Grafvondsten door een grondverzetbedrijf M. de Groot

1987 / 21 Een opmerkelijke vondst uit Cuijk H. Elbers en D. Reijnen

1987 / 22 Heropgraving van de Romeinse kelder in Cuijk J. Koeling

1987 / 23 Romeinse resten bij de Maartenshof J. Koeling

1988 / 06 Archeologische Werkgroep Cuijk van start J. Koeling

1988 / 33 Verdere verwerking van de vondsten van het “kelderterrein” van Cuijk C. Wijnhoven

1988 / 28 Romeinse resten in het centrum van Cuijk H. Elbers

1989 / 07 Cuijkse Archeologische Werkgroep, verslag 1989 J. Koeling

1990 / 24 De Cuijkse Archeologische Werkgroep, verslag 1990 J. Koeling

1990 / 51 Een 18e eeuwse beerput in Cuijk A. Reuling

1991 / 13 Aktiviteiten van de Cuijkse Archeologische Werkgroep T. van der Zanden

1991 / 16 De Romeinse brug bij Cuijk Middelaar J. Koeling

1991 / 17 Het Cuijkse museum Ceuclum J. Koeling

1992 / 25 Romeinse Maasbrug Middelaar Cuijk J. van den Besselaar

1992 / 10 Werkgroep Archeologie Cuijk T. van der Zanden

1993 / 31 Verslag Werkgroep Archeologie Cuijk 1993 J. Koeling en H. Elbers

1995 / 18 Verslag Werkgroep Cuijk T. van der Zanden

1996 / 15 Werkgroep Archeologie Cuijk T. van der Zanden

1997 / 27 Werkgroep Archeologie Cuijk J. Koeling

1997 / 29 De Romeinse vicus Ceuclum. Archeologisch onderzoek aan de Grotestraat in Cuijk H. van Enckevort en J. Thijssen

1998 / 24 Vondsten uit Cuijk Werkgroep Archeologie Cuijk

1999 / 18 Verslag uit Cuijk Werkgroep Archeologie Cuijk

2000 / 29 De Romeinse heerbaan bij Cuijk Werkgroep Archeologie Cuijk

2001 / 24 Romeins leer uit de Maas bij Cuijk MiM, J. van den Besselaar

2001 / 26 Is archeologie ook politiek J. Koeling

2002 / 26 Op zoek naar de 4de eeuwse Romeinse gracht van Cuijk Werkgroep Archeologie Cuijk, T. van der Zanden

2003 / 11 Een Romeinse kam uit de Maas F. Zachariasse

2003 / 37 Struikelend over Romeins vaatwerk T. van der Zanden

2003 / 39 De Romeinse heerbaan en een grafveld in Cuijk J. Koeling

2003 / 53 Een bijzondere Romeinse munt uit Antiochië gevonden te Vianen bij Cuijk R. Reijnen

2004 / 10 Overzicht Werkgroep Archeologie Cuijk J. Koeling, J. Kusters en P. de Lange van Bergen

2004 / 13 Een noodvierdaagschekruisje in het Land van Cuijk J. Kusters

2004 / 27 Haarnaalden uit de Maas MiM, B. Maassen

2005 / 24 Een fraaie hamerbijl uit Cuijk W. Tuijn

2005 / 30 Jaaroverzicht Werkgroep Archeologie Cuijk P. de Lange van Bergen en J. Koeling

2005 / 42 Onderzoek aan Romeinse vondsten uit de nabijheid van de brug bij Cuijk MiM, P. Seinen

2006 / 27 Een niet-alledaagse pijpenkop G. Parsons

2006 / 41 Jaaroverzicht 2006 Werkgroep Archeologie Cuijk P. de Lange van Bergen

2006 / 47 Gebied 6000, de fysieke bescherming van een wettelijk beschermd monument in de Maas bij Cuijk RACM en MiM, M. Manders

2007 / 13 Jaaroverzicht 2007 Werkgroep Archeologie Cuijk P. de Lange van Bergen

2007 / 23 Historische sporen zichtbaar gemaakt op de Maaskade in Cuijk J. Koeling

2007 / 43 Van gouden ring ….naar stenen bijl L. Theunissen 

2008 / 15 Jaaroverzicht Werkgroep Archeologie Cuijk 2008 P. de Lange van Bergen

2008 / 18 Nog een buren-bijl uit Cuijk? J. Koeling

2008 / 19 De Romeinse gracht weer zichtbaar T. van der Zanden

2008 / 23 Detector- en andere vondsten in het land van Cuijk J. Kusters en L. Theunissen

2008 / 33 Wat een raar ding!! L. Theunissen

2009 / 08 Jaaroverzicht Werkgroep Archeologie Cuijk P. de Lange van Bergen

2010 / 09  Jaaroverzicht Werkgroep Archeologie Cuijk P. de Lange van Bergen, J. Kusters

2011 / 13 Jaaroverzicht Werkgroep Archeologie Cuijk T. van der Zanden, J. Kusters

2012 / 13 Jaarverslag Werkgroep Archeologie Cuijk T. van der Zanden

2013 / 12 Jaarverslag Werkgroep Archeologie Cuijk T. van der Zanden

2013 / 39 Een laat-Romeinse kade langs de Maas bij Cuijk P. Seinen, J. van den Besselaar

2014 / 14 Jaarverslag Werkgroep Archeologie Cuijk 2014 J. Berendes, T. van der Zanden

2015 / 17 Jaarverslag Werkgroep Archeologie Cuijk 2015 J. Berendes, T. van der Zanden

2016 / 25 Jaarverslag Werkgroep Archeologie Cuijk J. Berendes, T. van der Zanden

2016 / 36 Verslag excursie Cuijk 2016 F. Friedrichs

2018 / 39  Activiteiten Werkgroep Archeologie Cuijk  J. Berendes, T. van der                                                                                                          Zanden 

2018 / 43 Vondsten uit de opgraving Maasburg en van een akker bij Grave J. Kusters

2019 / 21 Het laatste steenblok van een Romeinse brugpeiler Peter Seinen

2019 / 24 Munten van keizers Titus en Hadrianus gevonden in de stort van de Korte Molenstraat Ton van der Zanden

2019 / 22 Jaarverslag 2019 Werkgroep Archeologie Cuijk Ton van der Zanden

2019 / 37 Romeinenweek 2019: ‘Waar zijn de vrouwen?’ Jan Kusters  

2020 / 16 Werkgroep Archeologie Cuijk, Jaarverslag 2020 T. van der Zanden

2021 / 13 Op zoek naar bruikbaar vuursteen Nico Arts

2021 / 21 Verslag van de Werkgroep Archeologie Cuijk Ton van der Zanden

Curaçao

2009 / 19 Onderwaterarcheologie in Curaçao: Het project “De Mediator”  P. Seinen

Deest

1972 / 10 Romeinse en Middeleeuwse vondsten te Deest C.P.J. van Kouwen

1973 / 23 Nieuwe ontdekkingen in de dorpen op de zuidelijke Waaloever C.P.J. van Kouwen

1981 / 42 Deest toch Karolingisch! C.P.J. van Kouwen

1997 / 08 Aardewerk uit de Afferdensche en Deestsche Waarden W. Tuijn en P. Vissers

1997 / 39 Deest blijft archeologisch brandpunt W. Tuijn

2000 / 23 Inheemse en Romeinse verrassingen uit Deest W. Tuijn

2002 / 42 Een Engelse connectie in het Land van Maas en Waal? Een styca uit Deest W. Tuijn

2003 / 56 Het vervolg van de Romeinse vondsten in Deest W. Tuijn

2004 / 30 De Uivermeertjes te Deest W. Tuijn

2004 / 33 Een speerpunt uit Deest P. Vissers

2004 / 34 Nog meer brons van de akkers bij het Uiversnest, Deest A. Koster

2004 / 36 Een dupondius uit Deest P. Vissers

2004 / 38 Een zegelstempel uit Deest A. Janssen

2005 / 27 Het Uiversnest W. Kuppens

2005 / 37 Een laatste vondst uit de Uivermeertjes van Deest W. Tuijn

2008 / 34 Slijpsteen met visgraatmotief uit Deest M. Pennings

2011 / 21 ’t Uiversnest te Deest M. Pennings, A. den Braven

Deursen

1985 / 29 Een Karolingische boomstamwaterput te Deursen G.H.J. van Alphen en R.R. Datema 

Doornenburg

1968 / 01 De Woerd te Doornenburg W. Tuijn

Dreumel

2018 / 38 De laatste restjes van een visfuik P. Seinen

Driel

1973 / 15 Vondsten in het uitbreidingsplan Driel-West H.A. Gerritsen

Druten

1969 / 02 Druten W. Tuijn

1970 / 02 Druten, van Heemstraweg W. Tuijn

1971 / 29 De IJzertijd nederzetting op de Roodhekkenpas te Druten A.J. Janssen

1974 / 26 Druten van Heemstraweg C.P.J. van Kouwen

1974 / 27 Druten centrum C.P.J. van Kouwen

1984 / 35 Druten-Klepperhei oftewel: Wat er nog van een villa overbleef F. Flecken en J. Hullegie

1987 / 40 Het huis te Druten A.J. Janssen

1999 / 08 IJzertijdvondsten uit Druten W. Tuijn en P. Vissers

2003 / 12 Aardewerk uit Druten A. van Bergen

2021 / 19 Van snippers tot verhalen uit het Land van Maas en Waal Peter Fontijn

Echteld

2004 / 40 Vroeg-Christelijke beslagstukken in het rivierengebied L. Flokstra

Elst

1972 / 16 Bewoning op de Hoge Woerd te Elst in de Overbetuwe J.H. Koobs de Hartog en G.B. Janssen

1977 / 29 ’n Spinklosvormige Romeinse maalsteen Th.A. van Lith

1982 / 24 Een vroege-middeleeuwer uit Elst (Gld) C. Neijenhuis

1985 / 40 Elst, Europaplein C. Neijenhuis

1985 / 38 Het bouwplan Steenoven te Elst W. Tuijn

1986 / 21 Opnieuw de buldozer in de Aam te Elst W. Tuijn

1986 / 35 Van ijskoud naar broeiend warm H. Hendriks en C. Neijenhuis

1987 / 24 Een “sjiek”afvalputje op de Steenoven W. Tuijn

1987 / 27 Een nieuwe oprit op de Steenoven H. Hendriks

1987 / 28 Waterputten op de Steenoven te Elst A. Hendriks

1989 / 29 Het laatste stukje Brienenshof A. Hendriks en W. Tuijn

1992 / 27 De Middeleeuwse sloop van een Romeins gebouw te Elst W. Tuijn

1994 / 23 Een korte blik in Karolingisch Elst W. Tuijn

1999 / 28 Een Romeinse balans uit Elst L. Flokstra

Erlecom

2006 / 36 Twee geweibijlen uit de omgeving van Nijmegen W. Tuijn

2006 / 46 Sleutel uit Erlecom H. Stuij

2007 / 26 Geen botte bijl, maar een bijl van bot uit Erlecom W. Tuijn

Escharen

1979 / 17 Enkele vondsten op de “Zwarte Wiel” te Escharen (Grave) M. Koolen

1979 / 22 Een sensationele vondst te Escharen M. Koolen

1979 / 26 Laat-Middeleeuwse vondsten aan de Graafse dijk in het centrum van Escharen M. Koolen

1983 / 37 Een Middeleeuwse waterput te Escharen M. Koolen

1983 / 42 Een bronzen, geoorde hielbijl uit Escharen M. Koolen

1983 / 46 Mogelijkheden van de metaaldetector H. Verhaaren

1983 / 41 Een bronzen vlakbijl uit Escharen J. de Wit

1985 / 31 Het Raamdal te Escharen M. Koolen

1985 / 51 De waarde van detectorvondsten M. Koolen

2001 / 44 Een middeleeuwse kerk te Escharen (Grave) M. Koolen

2002 / 36 Moord in Escharen? M. Koolen

2005 / 09 Een erf uit de midden-bronstijd te Escharen M. Koolen

Ewijk

1970 / 01 De ruilverkaveling te Ewijk W. Tuijn

1970 / 01 De woerden Ewijk W. Tuijn

1970 / 01 Hoge Woerd Ewijk W. Tuijn

1971 / 24 Romeinse woonsporen bij de Woerdjes te Ewijk A.J. Jansen

1973 / 23 Nieuwe ontdekkingen in de dorpen op de Zuidelijke Waaloever C.P.J. van Kouwen

1974 / 11 Maas-Neolithicum in ’t Ewijkse Veld W. Tuijn

1977 / 10 Oudheidkundige ontdekkingen in ‘t Ewijkse Veld II A.J. Janssen

1978 / 22 De Grote Aalst te Ewijk A.J. Janssen

1978 / 17 Oudheidkundige ontdekkingen in het Ewijkse Veld III A.J. Janssen

1990 / 49 Merkwaardige vondsten in “t Ewijkse veld” A.J. Janssen

1991 / 35 Een Romeinse afvalkuil op de Ooijgraaf B. Teubner

2006 / 20 De waterput van slot Doddendael. Echo’s uit het verleden MiM, P. Seinen

2012 / 21 Een Romeinse villa in Ewijk? L.ten Hag

 

 

-+=
Google Translate
Top