Jaarverslagen-register-A t/m M

 

Het Register op de Jaarverslagen verwijst naar alle onderwerpen die in de Jaarverslagen voorkomen.
U kunt direct vanuit het register ‘doorklikken‘ naar het bedoelde artikel op de juiste pagina in alle Jaarverslagen (mits op computer of laptop!).

Het register Jaarverslagen 1968 t/m 2020 is bijgewerkt door Jan J van Daalen.

 

Vanwege de lengte van dit register is het gesplitst in twee delen.

Deel 1: A t/m M (deze pagina)
Deel 2: N t/m Z

 

Het register laat zich als volgt lezen:

Plaats  

Jaargang /  bladzijde / Artikel / Auteur(s)

——–

Afferden

1992 / 38 De persleiding in Siebengewald / Afferden M. de Groot

2004 / 23 Assistentie op landgoed Bleijenbeek W. Tuijn en P. Vissers

Alphen aan den Rijn

2004 / 15 De scheefhals; medische archeologie F. Corten

Angeren

1983 / 28 Middeleeuws Angeren C. Neijenhuis

1984 / 14 Keulse IJzertijd te Angeren C. Neijenhuis

1989 / 21 Bronstijd op het Smalle Vod te Angeren R. Melchers

1991 / 41 Vijf waterputten onder een dansvloer te Angeren R. Melchers

1994 / 27 Een Middeleeuwse haarkam uit Angeren R. Melchers

2001 / 38 Lange Franken uit Angeren C. Neijenhuis

Balgoij

1987 / 36 Een tipje van de sluier opgelicht H. J. van Capelleveen

Beek

1979 / 35 Heen en weer weekend wandelwerk op  de Nijmeegse stuwwal G.J. Bothof

1986 / 14 Vondsten uit het Wylermeer M. den Hartog

2009 / 29 Zegelstempel van Otto van den Pavort W. Kuppens

Beers

1985 / 13 Rom. en Middeleeuwse sporen bij de Prov. Weg Gassel-Beers-Cuijk
J. de Wit

2002 / 32 Een stenen bijl uit Beers J. de Wit

Bemmel

1971 / 30 De oudste pottebakkersoven van ons land A.H. Bredie

1973 / 07 Vondsten uit jonge Steentijd te Bemmel A.H. Bredie

1975 / 14 Vijf urnen voor een Friese staartklok A.H. Bredie

2014 / 33 Romeinse schaal H. Stuij

2015 / 42 Bemmel H. Stuij

2015 / 43 Onbekend stempel van het Tiende Legioen uit Bemmel J. Thijssen

Bergen (Lb)

1995 / 11 Hoe warm het was en hoe ver…….. J.J. van Daalen

Berg en Dal

1983 / 23 Twee paleolithische vuurstenen artefakten uit Berg en Dal
M. den Hartog

1987 / 42 Een masker van de Holdeurn G. van Boekel

2009 / 35 Een kling van de Michelsbergcultuur uit Berg en Dal M. den Hartog

2013 / 29 Metaal met een verhaal M. den Hartog

2015 / 41 Een eenzame waterput in Watermeerwyk P. Seinen

2018 / 24  De archeologie van de Wylerberg in de Duitse periode W. Kuppens

Bergharen

1969 / 01 Het Wijkseveld Bergharen W. Tuijn

1970 / 02 Wijkseveld in Bergharen W. Tuijn

1973 / 13 Sporen van een Midden-Bronstijd nederzetting te Bergharen A.J. Janssen

1983 / 33 Merovingische sporen aan de Dorpsstraat te Bergharen M. de Groot en R. Meijers

2020 / 27 Prehistorisch landschap en bewoning in Bergharen P. de Weijer

Berghem

1991 / 21 Twee Laat-Middeleeuwse tuitpotten uit Berghem G.H.J. van Alphen

1997 / 24 Late Middeleeuwen in Berghem P. van Nistelrooij

Betuwe

1972 / 19 De Overbetuwe 2000 jaar geleden J.H. Koobs de Hartog

1987 / 12 Een verdwaalde bijl uit de Betuwe W. Tuijn

2006 / 26 Bronzen beslagstuk met wolvenkop O. Verbaarschot

2009 / 37 Romeinse zegeldoosjes uit de Betuwe P. Verweij en M. den Hartog

Beuningen

1971 / 14 Vroeg La Tène nederzetting te Beuningen A.J. Janssen

1971 / 17 Inheems Romeinse woningsporen op de oude woongrond “De Heuve” A.J. Janssen

1971 / 18 Onderzoek naar een mogelijk Romeins verleden van de Koningstraat bij Beuningen C.P.J. van Kouwen

1971 / 20 Onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van Beuningen C.P.J. van Kouwen

1972 / 09 Inheemse en Romeinse nederzetting bij Beuningen C.P.J. van Kouwen

1973 / 23 Nieuwe ontdekkingen in de dorpen op de zuidelijke Waaloever C.P.J. van Kouwen

1975 / 23 Het Beuningse Veld A.J. Janssen

1976 / 18 Het Beuningse Veld II A.J. Janssen

1976 / 25 Een Romeinse weg bij Beuningen? C.P.J. van Kouwen

1979 / 16 De Tinnegieter Beuningen W. Tuijn

1980 / 26 Twee voorraadpotten uit Beuningen R. Meijers

1980 / 28 Vlaardingen-kultuur op de Blankenburg te Beuningen A.J. Janssen

1981 / 38 Sporen van Middeleeuwse bewoning aan de Koningstraat te Beuningen R. Meijers

1981 / 41 Een Karolingische hondenschedel uit Beuningen J. Thijssen

1986 / 34 Een versierde terra sigillata scherf uit Beuningen M. Verrijt

1988 / 10 Een bronzen beeldje uit Beuningen W. Bos

1989 / 11 De Ooijgraaf, weer een archeologisch monument exit W. Tuijn

1993 / 22 Een paar bijz. vondsten van de Schoenacker te Beuningen W. Tuijn

1995 / 13 De Blankenburg te Beuningen A. van Bergen en W. Tuijn

1996 / 04 Opnieuw archeologisch alarm in Beuningen W. Tuijn

1996 / 30 Blankenburg-vondsten W. Tuijn en P. Vissers

1997 / 13 Nieuws uit de Molenstraat in Beuningen W. Tuijn

1998 / 40 Meer uit de Molenstraat in Beuningen A. van Bergen en P. Vissers

2003 / 26 Vondsten van het Blanckenburg-terrein te Beuningen: Het botmateriaal J. Jansen

2006 / 16 Cerberus, de hellehond F. Kleijnen

2016 / 15 Vondsten aan de Tempelstraat in Beuningen W. Kuppens

Boxmeer

1978 / 12 Boxmeer varia D. Reijnen

1979 / 31 Boxmeer varia D. Reijnen

1980 / 21 Boxmeer varia D. Reijnen

1981 / 18 Boxmeer varia. Een sterk verhaal D. Reijnen

1981 / 20 Romeinse tijd D. Reijnen

1981 / 23 De Romeinse weg D. Reijnen

1982 / 31 Boxmeer varia. Late IJzertijd, Rom., Merov., en Karol. Tijd D. Reijnen

1983 / 30 Boxmeer varia. Neolithicum, Rom., Merov., Karol. Tijd D. Reijnen

Cuijk

1973 / 19 Romeinse kelder in Cuijk aan de Maas J. Koeling en M. Koolen

1975 / 21 De Padbroek te Cuijk J. Koeling

1976 / 19 De Padbroek te Cuijk II J. Koeling

1977 / 13 De Padbroek te Cuijk III J. Koeling

1978 / 14 De Padbroek te Cuijk IV J. Koeling

1978 / 14 Bouwplan Sperwerhorst J. Koeling

1978 / 16 Middeleeuwse resten in Cuijk-centrum J. Koeling

1978 / 17 De Kouwenberg te Cuijk J. Koeling

1979 / 28 Een stenen bijl in het Cuijkse “Padbroek” M. Koolen

1979 / 30 Expositieruimte in Cuijk J. Koeling

1980 / 15 Merovingisch ijzerwerk in Cuijk  J. Koeling

1981 / 24 Een urnenveld uit de late Bronstijd op de Heeswijkse Kampen te Cuijk M. Koolen en J. de Wit

1984 / 23 Oude bewoningssporen aan de Havenlaan te Cuijk J. Koeling en J. de Wit

1984 / 24 Nieuwe vondsten de Grotestraat te Cuijk J. Koeling

1985 / 13 Rom. en Middeleeuwse sporen bij de Prov. Weg Gassel-Beers-Cuijk J. de Wit

1986 / 19 Aktiviteiten in Cuijk J. de Wit

1986 / 20 Grafvondsten door een grondverzetbedrijf M. de Groot

1987 / 21 Een opmerkelijke vondst uit Cuijk H. Elbers en D. Reijnen

1987 / 22 Heropgraving van de Romeinse kelder in Cuijk J. Koeling

1987 / 23 Romeinse resten bij de Maartenshof J. Koeling

1988 / 06 Archeologische Werkgroep Cuijk van start J. Koeling

1988 / 33 Verdere verwerking van de vondsten van het “kelderterrein” van Cuijk C. Wijnhoven

1988 / 28 Romeinse resten in het centrum van Cuijk H. Elbers

1989 / 07 Cuijkse Archeologische Werkgroep, verslag 1989 J. Koeling

1990 / 24 De Cuijkse Archeologische Werkgroep, verslag 1990 J. Koeling

1990 / 51 Een 18e eeuwse beerput in Cuijk A. Reuling

1991 / 13 Aktiviteiten van de Cuijkse Archeologische Werkgroep T. van der Zanden

1991 / 16 De Romeinse brug bij Cuijk Middelaar J. Koeling

1991 / 17 Het Cuijkse museum Ceuclum J. Koeling

1992 / 25 Romeinse Maasbrug Middelaar Cuijk J. van den Besselaar

1992 / 10 Werkgroep Archeologie Cuijk T. van der Zanden

1993 / 31 Verslag Werkgroep Archeologie Cuijk 1993 J. Koeling en H. Elbers

1995 / 18 Verslag Werkgroep Cuijk T. van der Zanden

1996 / 15 Werkgroep Archeologie Cuijk T. van der Zanden

1997 / 27 Werkgroep Archeologie Cuijk J. Koeling

1997 / 29 De Romeinse vicus Ceuclum. Archeologisch onderzoek aan de Grotestraat in Cuijk H. van Enckevort en J. Thijssen

1998 / 24 Vondsten uit Cuijk Werkgroep Archeologie Cuijk

1999 / 18 Verslag uit Cuijk Werkgroep Archeologie Cuijk

2000 / 29 De Romeinse heerbaan bij Cuijk Werkgroep Archeologie Cuijk

2001 / 24 Romeins leer uit de Maas bij Cuijk MiM, J. van den Besselaar

2001 / 26 Is archeologie ook politiek J. Koeling

2002 / 26 Op zoek naar de 4de eeuwse Romeinse gracht van Cuijk Werkgroep Archeologie Cuijk, T. van der Zanden

2003 / 11 Een Romeinse kam uit de Maas F. Zachariasse

2003 / 37 Struikelend over Romeins vaatwerk T. van der Zanden

2003 / 39 De Romeinse heerbaan en een grafveld in Cuijk J. Koeling

2003 / 53 Een bijzondere Romeinse munt uit Antiochië gevonden te Vianen bij Cuijk R. Reijnen

2004 / 10 Overzicht Werkgroep Archeologie Cuijk J. Koeling, J. Kusters en P. de Lange van Bergen

2004 / 13 Een noodvierdaagschekruisje in het Land van Cuijk J. Kusters

2004 / 27 Haarnaalden uit de Maas MiM, B. Maassen

2005 / 24 Een fraaie hamerbijl uit Cuijk W. Tuijn

2005 / 30 Jaaroverzicht Werkgroep Archeologie Cuijk P. de Lange van Bergen en J. Koeling

2005 / 42 Onderzoek aan Romeinse vondsten uit de nabijheid van de brug bij Cuijk MiM, P. Seinen

2006 / 27 Een niet-alledaagse pijpenkop G. Parsons

2006 / 41 Jaaroverzicht 2006 Werkgroep Archeologie Cuijk P. de Lange van Bergen

2006 / 47 Gebied 6000, de fysieke bescherming van een wettelijk beschermd monument in de Maas bij Cuijk RACM en MiM, M. Manders

2007 / 13 Jaaroverzicht 2007 Werkgroep Archeologie Cuijk P. de Lange van Bergen

2007 / 23 Historische sporen zichtbaar gemaakt op de Maaskade in Cuijk J. Koeling

2007 / 43 Van gouden ring ….naar stenen bijl L. Theunissen 

2008 / 15 Jaaroverzicht Werkgroep Archeologie Cuijk 2008 P. de Lange van Bergen

2008 / 18 Nog een buren-bijl uit Cuijk? J. Koeling

2008 / 19 De Romeinse gracht weer zichtbaar T. van der Zanden

2008 / 23 Detector- en andere vondsten in het land van Cuijk J. Kusters en L. Theunissen

2008 / 33 Wat een raar ding!! L. Theunissen

2009 / 08 Jaaroverzicht Werkgroep Archeologie Cuijk P. de Lange van Bergen

2010 / 09  Jaaroverzicht Werkgroep Archeologie Cuijk P. de Lange van Bergen, J. Kusters

2011 / 13 Jaaroverzicht Werkgroep Archeologie Cuijk T. van der Zanden, J. Kusters

2012 / 13 Jaarverslag Werkgroep Archeologie Cuijk T. van der Zanden

2013 / 12 Jaarverslag Werkgroep Archeologie Cuijk T. van der Zanden

2013 / 39 Een laat-Romeinse kade langs de Maas bij Cuijk P. Seinen, J. van den Besselaar

2014 / 14 Jaarverslag Werkgroep Archeologie Cuijk 2014 J. Berendes, T. van der Zanden

2015 / 17 Jaarverslag Werkgroep Archeologie Cuijk 2015 J. Berendes, T. van der Zanden

2016 / 25 Jaarverslag Werkgroep Archeologie Cuijk J. Berendes, T. van der Zanden

2016 / 36 Verslag excursie Cuijk 2016 F. Friedrichs

2018 / 39  Activiteiten Werkgroep Archeologie Cuijk  J. Berendes, T. van der                                                                                                          Zanden 

2018 / 43 Vondsten uit de opgraving Maasburg en van een akker bij Grave J. Kusters

2019 / 21 Het laatste steenblok van een Romeinse brugpeiler Peter Seinen

2019 / 24 Munten van keizers Titus en Hadrianus gevonden in de stort van de Korte Molenstraat Ton van der Zanden

2019 / 22 Jaarverslag 2019 Werkgroep Archeologie Cuijk Ton van der Zanden

2019 / 37 Romeinenweek 2019: ‘Waar zijn de vrouwen?’ Jan Kusters  

2020 / 16 Werkgroep Archeologie Cuijk, Jaarverslag 2020 T. van der Zanden

Curaçao

2009 / 19 Onderwaterarcheologie in Curaçao: Het project “De Mediator”  P. Seinen

Deest

1972 / 10 Romeinse en Middeleeuwse vondsten te Deest C.P.J. van Kouwen

1973 / 23 Nieuwe ontdekkingen in de dorpen op de zuidelijke Waaloever C.P.J. van Kouwen

1981 / 42 Deest toch Karolingisch! C.P.J. van Kouwen

1997 / 08 Aardewerk uit de Afferdensche en Deestsche Waarden W. Tuijn en P. Vissers

1997 / 39 Deest blijft archeologisch brandpunt W. Tuijn

2000 / 23 Inheemse en Romeinse verrassingen uit Deest W. Tuijn

2002 / 42 Een Engelse connectie in het Land van Maas en Waal? Een styca uit Deest W. Tuijn

2003 / 56 Het vervolg van de Romeinse vondsten in Deest W. Tuijn

2004 / 30 De Uivermeertjes te Deest W. Tuijn

2004 / 33 Een speerpunt uit Deest P. Vissers

2004 / 34 Nog meer brons van de akkers bij het Uiversnest, Deest A. Koster

2004 / 36 Een dupondius uit Deest P. Vissers

2004 / 38 Een zegelstempel uit Deest A. Janssen

2005 / 27 Het Uiversnest W. Kuppens

2005 / 37 Een laatste vondst uit de Uivermeertjes van Deest W. Tuijn

2008 / 34 Slijpsteen met visgraatmotief uit Deest M. Pennings

2011 / 21 ’t Uiversnest te Deest M. Pennings, A. den Braven

Deursen

1985 / 29 Een Karolingische boomstamwaterput te Deursen G.H.J. van Alphen en R.R. Datema 

Doornenburg

1968 / 01 De Woerd te Doornenburg W. Tuijn

Dreumel

2018 / 38 De laatste restjes van een visfuik P. Seinen

Driel

1973 / 15 Vondsten in het uitbreidingsplan Driel-West H.A. Gerritsen

Druten

1969 / 02 Druten W. Tuijn

1970 / 02 Druten, van Heemstraweg W. Tuijn

1971 / 29 De IJzertijd nederzetting op de Roodhekkenpas te Druten A.J. Janssen

1974 / 26 Druten van Heemstraweg C.P.J. van Kouwen

1974 / 27 Druten centrum C.P.J. van Kouwen

1984 / 35 Druten-Klepperhei oftewel: Wat er nog van een villa overbleef F. Flecken en J. Hullegie

1987 / 40 Het huis te Druten A.J. Janssen

1999 / 08 IJzertijdvondsten uit Druten W. Tuijn en P. Vissers

2003 / 12 Aardewerk uit Druten A. van Bergen

Echteld

2004 / 40 Vroeg-Christelijke beslagstukken in het rivierengebied L. Flokstra

Elst

1972 / 16 Bewoning op de Hoge Woerd te Elst in de Overbetuwe J.H. Koobs de Hartog en G.B. Janssen

1977 / 29 ’n Spinklosvormige Romeinse maalsteen Th.A. van Lith

1982 / 24 Een vroege-middeleeuwer uit Elst (Gld) C. Neijenhuis

1985 / 40 Elst, Europaplein C. Neijenhuis

1985 / 38 Het bouwplan Steenoven te Elst W. Tuijn

1986 / 21 Opnieuw de buldozer in de Aam te Elst W. Tuijn

1986 / 35 Van ijskoud naar broeiend warm H. Hendriks en C. Neijenhuis

1987 / 24 Een “sjiek”afvalputje op de Steenoven W. Tuijn

1987 / 27 Een nieuwe oprit op de Steenoven H. Hendriks

1987 / 28 Waterputten op de Steenoven te Elst A. Hendriks

1989 / 29 Het laatste stukje Brienenshof A. Hendriks en W. Tuijn

1992 / 27 De Middeleeuwse sloop van een Romeins gebouw te Elst W. Tuijn

1994 / 23 Een korte blik in Karolingisch Elst W. Tuijn

1999 / 28 Een Romeinse balans uit Elst L. Flokstra

Erlecom

2006 / 36 Twee geweibijlen uit de omgeving van Nijmegen W. Tuijn

2006 / 46 Sleutel uit Erlecom H. Stuij

2007 / 26 Geen botte bijl, maar een bijl van bot uit Erlecom W. Tuijn

Escharen

1979 / 17 Enkele vondsten op de “Zwarte Wiel” te Escharen (Grave) M. Koolen

1979 / 22 Een sensationele vondst te Escharen M. Koolen

1979 / 26 Laat-Middeleeuwse vondsten aan de Graafse dijk in het centrum van Escharen M. Koolen

1983 / 37 Een Middeleeuwse waterput te Escharen M. Koolen

1983 / 42 Een bronzen, geoorde hielbijl uit Escharen M. Koolen

1983 / 46 Mogelijkheden van de metaaldetector H. Verhaaren

1983 / 41 Een bronzen vlakbijl uit Escharen J. de Wit

1985 / 31 Het Raamdal te Escharen M. Koolen

1985 / 51 De waarde van detectorvondsten M. Koolen

2001 / 44 Een middeleeuwse kerk te Escharen (Grave) M. Koolen

2002 / 36 Moord in Escharen? M. Koolen

2005 / 09 Een erf uit de midden-bronstijd te Escharen M. Koolen

Ewijk

1970 / 01 De ruilverkaveling te Ewijk W. Tuijn

1970 / 01 De woerden Ewijk W. Tuijn

1970 / 01 Hoge Woerd Ewijk W. Tuijn

1971 / 24 Romeinse woonsporen bij de Woerdjes te Ewijk A.J. Jansen

1973 / 23 Nieuwe ontdekkingen in de dorpen op de Zuidelijke Waaloever C.P.J. van Kouwen

1974 / 11 Maas-Neolithicum in ’t Ewijkse Veld W. Tuijn

1977 / 10 Oudheidkundige ontdekkingen in ‘t Ewijkse Veld II A.J. Janssen

1978 / 22 De Grote Aalst te Ewijk A.J. Janssen

1978 / 17 Oudheidkundige ontdekkingen in het Ewijkse Veld III A.J. Janssen

1990 / 49 Merkwaardige vondsten in “t Ewijkse veld” A.J. Janssen

1991 / 35 Een Romeinse afvalkuil op de Ooijgraaf B. Teubner

2006 / 20 De waterput van slot Doddendael. Echo’s uit het verleden MiM, P. Seinen

2012 / 21 Een Romeinse villa in Ewijk? L.ten Hag

Gassel

1979 / 24 Een bronzen kokerbijl van de “Krekelberg” te Gassel M. Koolen

1979 / 26 Middeleeuwse vondsten te Gassel M. Koolen

1981 / 23 Een Romeinse munt uit Gassel J. de Wit

1981 / 28 De Steen- en IJzertijd te Gassel J. de Wit

1982 / 35 Paleolithische vondsten uit Gassel en Mill J. de Wit

1983 / 45 De Steentijd te Gassel J. de Wit

1984 / 25 Gassel, een dorado van steenkulturen J.P.M. de Jong en S. van Hassel

1984 / 28 Een IJzertijd-nederzetting te Gassel M. Koolen

1985 / 12 Een laat-Romeinse vondst uit Gassel J.P.M. de Jong

1985 / 13 Romeinse en Middeleeuwse sporen bij de Provinciale weg Gassel-Beers-Cuijck J. de Wit

1985 / 16 Resten van een pottenbakkersoven uit de IJzertijd in Gassel M. Koolen 

1986 / 32 Nederzettingskeramiek uit de late Bronstijd te Gassel M. Koolen

1987 / 16 Vroege Bronstijd en IJzertijd te Gassel M. Koolen

1987 / 38 Een laat-Middeleeuwse waterput te Gassel J. de Wit

1988 / 14 Een verdwenen grafveldje te Gassel M. Koolen

1988 / 15 Gassels aardewerk M. Koolen

1988 / 24 Een waterput uit de vroege midden-IJzertijd te Gassel M. Koolen en H. Elbers

1989 / 16 Indrukwekkende vondsten te Gassel M. Koolen

1989 / 23 Een bijzondere maalsteen van de Kraayenbergse plassen T. van der Zanden

1993 / 33 Een afvalkuil uit de late Bronstijd te Gassel (Grave) M. Koolen en J. de Wit

Geffen 

2001 / 09 Vuursteen uit Brabant P. van Nistelrooij

Gendt

1984 / 18 Romeinse graven in een veestal A. Hendriks, J. Hulshoff, W. Otemann

1985 / 42 Laat-Middeleeuwse afvalkuil W. Otemann, J. Hulshoff, A. Hendriks

1986 / 18 Meer over de oude bewoning van de Loohof te Gendt W. Otemann, J. Hulshoff en A. Hendriks

1987 / 31 Middeleeuwse bewoning op Walburgen-Gendt A. Hendriks, J. Hulshoff, W. Otemann

1988 / 19 Vroeg-Middeleeuwse bewoning op het “Kempke” A. Hendriks, J. Hulshoff, W. Otemann

1990 / 11 Een onverwachte IJzertijd nederzetting A. Hendriks

1991 / 27 Een Merovingisch graf(veld?) in Gendt W. Otemann

1991 / 32 Een vroeg Inheems-Romeins afvalputje te Gendt W. Otemann

1993 / 20 Een nieuwe oprit W. Otemann

1994 / 19 Wegcunet door oeverwal in Gendt W. Otemann

1996 / 10 In de omgeving van een monument W. Otemann

2000 / 20 Bewoningssporen aan de Linge W. Otemann

2000 / 38 Tegels met bijbelse motieven W. Otemann

Gennep

1983 / 16 Gennep heeft een streekmuseum H.M. Verscharen

1984 / 22 Pottenbakkersafval uit Gennep H.M. Verscharen

1986 / 39 Nieuwe ontdekkingen in Gennep H.M. Verscharen

1989 / 33 Een brandlaag of de brandlaag van Gennep M. de Groot

1992 / 14 Bewoningsgeschiedenis Gennep ontsloten door bouw winkelcentrum M. de Groot

1992 / 17 Een 19e eeuwse pottenbakkerij te Gennep S. Mooren

1993 / 10 Bouwput nieuw gemeentekantoor Gennep M. de Groot en J. Wessels

1994 / 31 Nieuwbouw winkelcentrum Gennep II M. de Groot en J. Wessels

1995 / 40 Een 18e eeuwse vuilnisbelt in het Nierspark te Gennep M. de Groot

2001 / 47 De opruiming S. Mooren en J. Wessels

2002 / 33 Een 14de eeuws woonhuis aan de Zandstraat te Gennep J. Wessels

2003 / 30 Een verkenning in de Niers Marc Pennings

2003 / 48 Restauratie van de Gennepse stadsmuur J. Wessels

2009 / 21 Het Genneperhuis J. Wessels

2010 / 28 Onderzoek naar sporen van de Staats-Spaanse linies in Gennep J. Wessels

2014 / 30 Een Mustang in de Maas bij Gennep P. Seinen

Grave

1977 / 07 Opening van het Graafse museum W. Tuijn

1980 / 10 Het Graafse museum is weer open M. Koolen

1983 / 11 Verslag van de Archeologische Werkgroep Grave L.J.M. Keereweer

1983 / 35 Onderzoek in een ketelkuil te Grave M. Koolen

1983 / 46 Mogelijkheden van de metaaldetector H. Verhaaren

1985 / 11 Verslag Archeologische Werkgroep Grave J. de Wit

1985 / 46 Een goede vondst tijdens veldverkenning J. de Wit

1985 / 51 De waarde van detectorvondsten M. Koolen

1986 / 08 Verslag Archeologische Werkgroep Grave A.P.L. de Winter

1992 / 11 Onderaardse gangen in de vestingstad Grave M. Koolen

1993 / 17 Archeologische Werkgroep Grave P. van Lieshout

1995 / 20 De “Infirmerie” te Grave M. Koolen en J. de Wit

1996 / 26 Stadskernonderzoek tijdens bodemsanering te Grave M. Koolen en J. de Wit

2019 / 28 Bijzondere zoekdag op unieke akker te Grave 22-10-2019 Jan Kusters

Groesbeek

1978 / 33 Landesaufname: een loopje met de archeologie G.J. Bothof

1984 / 19 Prehistorische vondsten uit de gemeente Groesbeek H. Borst Pauwels

1985 / 22 Laat-Neolithische vondsten op de stuwwal bij Groesbeek H. Borst Pauwels

1985 / 50 Bewoningssporen uit de Romeinse tijd in de gemeente Groesbeek H. Borst Pauwels

1990 / 26 Het kasteel Groesbeek H. Borst Pauwels

1992 / 42 Opgeraapt, weggegooid en toch gered J.P.M. de Jong

1992 / 40 Middeleeuws hergebruik van stenen bijl? W. Tuijn

1997 / 16 Tasten in het duister J.P.M. de Jong

2005 / 18 Het middeleeuwse kasteel van Groesbeek J. Wessels en J. Mooren

2006 / 38 Het middeleeuwse kasteel van Groesbeek, deel 2 J. Wessels

2011 / 11 Een bronzen sikkel uit Groesbeek M. den Hartog

2014 / 47 Vraagtekens bij een Romeins aquaduct, discussie over de aardwerken bij Groesbeek L. ten Hag

2015 / 25 Opening museum de Ammoniet van Arjen de Haan

2016 / 22 Opgraving aan de Spoorlaan in Groesbeek door AWN-afdeling 16, Nijmegen E.O. W. Kuppens

Groot Linden

1976 / 09 Een vuursteenwerkplaatsje te Groot Linden M. Koolen

1977 / 15 Kraayenberg te Groot Linden (gem. Beers-N.Br.) J. Koeling

1983 / 43 Een vuistbijl uit Groot Linden M.Koolen

Haalderen

1997 / 06 Verdwaalde vuurstenen sikkels W. Otemann

Haps

2016 / 38 Een rolsteenhamer uit Haps J. de Jong

2019 / 23 Romeinse vondsten in Haps Ton van der Zanden

Hatert

1979 / 11 AWN-ers groeven in Hatert H.G. Vosman

2013 / 18 Overasseltse en Hatertse vennen geven opnieuw geheimen prijs B. Teubner, M. Pennings

2014 / 22 Overasseltse en Hatertse vennen geven opnieuw geheimen prijs-Deel 2 B. Teubner, M. Pennings

Heesch

1995 / 24 Sporen van laat-Middeleeuwse houtbouw op de “Voorste Groes” te Heesch G.H.J. van Alphen en J.P.A. Pennings

Heijen

1980 / 24 Schaven en couperen in de IJzertijd van Heijen H.M. Verscharen

1988 / 23 Een nederzetting uit de Brons- en IJzertijd in Heijen H.M. Verscharen

1988 / 08 Grasduinen in een graskuil M. de Groot

1991 / 30 Prehistorisch “goud“ van de Brem te Heijen M. de Groot

1996 / 22 Heijense Eierbecher J.P.M. de Jong

Hemmen

2016 / 24 Mozes in het mandje J. Jansen

Hernen

1973 / 09 De prehistorie van Hernen ontsloten door Rijksweg 75 W. Tuijn

1974 / 18 Rijksweg 75 door Hernen II W. Tuijn

1975 / 26 Hernen III A.J. Janssen

1997 / 42 Vondsten bij het Molenven W. Tuijn en P. Vissers

Herpen

1990 / 19 Een uitzonderlijke IJzertijd-vondst uit Herpen G.H.J. van Alphen

Heteren

1978 / 30 Een pelgrimsinsigne uit Heteren H.A. en H.J. Gerritsen

Heumen

1982 / 22 Rijksweg 73 langs Heumen W. Tuijn

Historie Afdeling

2012 / 29 Een begin met elf amateurs. De eerste jaren van de AWN in Nijmegen L. ten Hag

2015 / 26 Uit het archief….Besmet(en) met het gevaarlijke Archeologievirus L. ten Hag

Homoet

1974 / 17 IJzertijd-vondsten in Homoet, Over-Betuwe H.A. Gerritsen

Horssen

1995 / 34 Een vijver te Horssen W. Tuijn

Huissen

1974 / 21 2000 jaren bewoning in Huissen Th. H. Janssen

1975 / 31 Rond de stadverheffing van Huissen Th. H. Janssen

1976 / 27 Onderzoekingen te Huissen Th.H. Janssen

1977 / 17 Stadskernonderzoekingen te Huissen (Gld) Th.H. Janssen

1978 / 24 Graven aan de Loostraat te Huissen Th. H. Janssen

1979 / 12 Waarnemingen in het grensgebied van Huissen-Arnhem Th. H. Janssen

1980 / 19 De achtste Romeinse vindplaats te Huissen Th. H. Janssen

1981 / 13 De Arnhemse Poort te Huissen Th. H. Janssen

1982 / 27 Merovingische wapens uit Huissen Th. H. Janssen

1983 / 25 Huissens oudste bewoning C. Neijenhuis

1983 / 27 Oud speelgoed Th. H. Janssen

1984 / 16 Het Zwanenwater te Huissen Th. H. Janssen

1985 / 44 Ulpius de Rustige was in Huissen W. Tuijn

1990 / 29 Het adelijke huis “Waede”of “Poll” C. Neijenhuis

1992 / 34 Een late la Tène fibula uit de Huissense stadskern C. Neijenhuis

1999 / 24 Vroeg-Romeinse vondsten in een inheemse nederzetting te Huissen C. Neijenhuis

2000 / 32 De Vierakkerse Poort te Huissen C. Neijenhuis

2003 / 50 Limes langs de Loostraat? C. Neijenhuis

2005 / 20 Veldovens voor de stadsmuur C. Neijenhuis

2016 / 17 Op een mooie maandagmorgen…… R. Knevel

2019 / 39 Historisch Huissen Pauline de Weijer    

Lent

1971 / 35 Een Paleolitisch vuursteenartefakt uit de Waal J.H. Koobs de Hartog

1972 / 14 Lent, een nieuwe ster aan het archeologisch firmament A.H. Bredie

1984 / 05 Verslag van de werkgroep Vroege Middeleeuwen: Steltsestraat – Lent W. Tuijn

1989 / 31 Overwaal – Lent een gemiste kans? W. Tuijn

2000 /11 Een tweede IJzertijd-grafveld in Lent P.W. van den Broeke

Leuth

1986 / 27 Oude woongrond in Leuth in de Duffelt J.R. Mulder

1986 / 38 Een schijffibula uit Leuth M. Verrijt

Limburg

2004 / 40 Vroeg-Christelijke beslagstukken in het rivierengebied L. Flokstra

Linden/Beers

1995 / 36 De Kraaienbergse plassen te Linden/Beers (peddels) M. Koolen en J. de Wit

2000 / 08 Midden-neolithische vondsten te Linden M. Koolen

2015 / 39 Een vuursteen artefact R. de Loos

Lith

2000 / 18 Secundair gebruik van een Romeinse munt L. Flokstra

Maas

1996 / 18 Het “resultaat” van de watersnood M. de Groot en J. Wessels

1996 / 34 Werkgroep Onderwaterarcheologie Oostelijk Rivierengebied J. van den Besselaar

2004 / 25 Mosselen en een anker MiM  J. van den Besselaar

Maas en Waal

1975 / 29 Spinklossen tussen Maas en Waal S. van Steenveldt

1995 / 28 Werkgroep Onderwaterarcheologie Oostelijk Rivierengebied J. van den Besselaar

2003 / 33 Tempelridders in Maas en Waal B. Brus

Malburgen

1982 / 25 Middeleeuws Malburgen C. Neijenhuis

1984 / 13 Middeleeuws Malburgen 2 H. Hendriks en C. Melchers

Malden

1994 / 06 Hoogenhof: een vroeg stukje Malden J.P.M. de Jong

1995 / 23 Het bronstijdgraf van de Hoogenhof te Malden W. Tuijn

1999 / 31 De Romeinse wachtpost Heumensoord W. Tuijn

2003 / 41 Archeologische inspectie in Malden W. Tuijn en P. Vissers

Mergor in Mosam

2000 / 22 Mergor in Mosam J. van den Besselaar

2002 / 10 Mergor in Mosam J. van den Besselaar

2005 / 38 Tentoonstelling J. van den Besselaar

2008 / 55 Een “schokkerende” ontdekking in het “gat van Alem” J. van der Heijden en P. Seinen

2010 / 18 Een amforenwrak in de Adriatische Zee? P. Seinen, J. van den Besselaar

2012 / 09  De schokker was een kwakbotter P. Seinen, J. van den Besselaar

Middelaar

1979 / 07 Archeologische vondsten uit Middelaar H.M. Verscharen

1980 / 16 Nog een Romeinse villa in Middelaar? H.M. Verscharen

1981 / 16 Een Romeins grafveldje herontdekt H.M. Verscharen

1982 / 12 Nieuwe Romeinse vondsten uit Middelaar H.M. Verscharen

2016 / 37 Houten palen in de polder van Middelaar P. Seinen

Millingen a.d. Rijn

1968 / 01 Millingen a.d. Rijn, Eversberg W. Tuijn

1970 / 03 Millingen a.d. Rijn, Zeelandse straat W. Tuijn

1971 / 33 De Merovingische bewoning in Millingen a.d. Rijn W. Tuijn

1978 / 29 Groot Zeeland, een hoge woonterp W. Tuijn

1980 / 17 Akties in Millingen a.d. Rijn, De Pals-Daverskamp W. Tuijn

1984 / 05 Verslag van de Werkgroep Prehistorie: De Kamp W. Tuijn

1994 / 25 Nielingen W. Tuijn

2000 / 16 Een Romeins graf in Millingen a/d Rijn M. Verrijt

2010 / 30 Archeologische ontwikkelingen in de kern van Millingen aan de Rijn W. Spann

Milsbeek

1976 / 22 Een hutkom uit de Midden IJzertijd, Milsbeek H.M. Verscharen

Molenhoek

1991 / 17 Vondsten uit Molenhoek S. Mooren

1992 / 42 Opgeraapt, weggegooid en toch gered J.P.M. de Jong

1995 / 07 Optimale en minimale omstandigheden: Eurobloem Molenhoek J. de Jong en R. van Suylen

Mook

1986 / 28 Rendierjagers op de Mookerheide A.M. Wouters

1991 / 24 Nieuwe vondsten van de Mookerheide J. de Jong

1997 / 22 Een Romeinse brand in Mook W. Tuijn

2001 / 35 Op het spoor van Karolingisch Mook J. de Jong

 

-+=
Google Translate
Top