Jaarverslagen-register

 

Het Register op de Jaarverslagen verwijst naar alle onderwerpen die in de Jaarverslagen voorkomen.
U kunt direct vanuit het register ‘doorklikken‘ naar het bedoelde artikel op de juiste pagina in alle Jaarverslagen (mits op computer of laptop!).

Het register Jaarverslagen 1968 t/m 2020 is bijgewerkt door Jan J van Daalen.

 

 

Het register laat zich als volgt lezen:

Plaats  

Jaargang /  bladzijde / Artikel / Auteur(s)

——–

Afferden

1992 / 38 De persleiding in Siebengewald / Afferden M. de Groot

2004 / 23 Assistentie op landgoed Bleijenbeek W. Tuijn en P. Vissers

Alphen aan den Rijn

2004 / 15 De scheefhals; medische archeologie F. Corten

Angeren

1983 / 28 Middeleeuws Angeren C. Neijenhuis

1984 / 14 Keulse IJzertijd te Angeren C. Neijenhuis

1989 / 21 Bronstijd op het Smalle Vod te Angeren R. Melchers

1991 / 41 Vijf waterputten onder een dansvloer te Angeren R. Melchers

1994 / 27 Een Middeleeuwse haarkam uit Angeren R. Melchers

2001 / 38 Lange Franken uit Angeren C. Neijenhuis

Balgoij

1987 / 36 Een tipje van de sluier opgelicht H. J. van Capelleveen

Beek

1979 / 35 Heen en weer weekend wandelwerk op  de Nijmeegse stuwwal G.J. Bothof

1986 / 14 Vondsten uit het Wylermeer M. den Hartog

2009 / 29 Zegelstempel van Otto van den Pavort W. Kuppens

Beers

1985 / 13 Rom. en Middeleeuwse sporen bij de Prov. Weg Gassel-Beers-Cuijk
J. de Wit

2002 / 32 Een stenen bijl uit Beers J. de Wit

Bemmel

1971 / 30 De oudste pottebakkersoven van ons land A.H. Bredie

1973 / 07 Vondsten uit jonge Steentijd te Bemmel A.H. Bredie

1975 / 14 Vijf urnen voor een Friese staartklok A.H. Bredie

2014 / 33 Romeinse schaal H. Stuij

2015 / 42 Bemmel H. Stuij

2015 / 43 Onbekend stempel van het Tiende Legioen uit Bemmel J. Thijssen

Bergen (Lb)

1995 / 11 Hoe warm het was en hoe ver…….. J.J. van Daalen

Berg en Dal

1983 / 23 Twee paleolithische vuurstenen artefakten uit Berg en Dal
M. den Hartog

1987 / 42 Een masker van de Holdeurn G. van Boekel

2009 / 35 Een kling van de Michelsbergcultuur uit Berg en Dal M. den Hartog

2013 / 29 Metaal met een verhaal M. den Hartog

2015 / 41 Een eenzame waterput in Watermeerwyk P. Seinen

2018 / 24  De archeologie van de Wylerberg in de Duitse periode W. Kuppens

Bergharen

1969 / 01 Het Wijkseveld Bergharen W. Tuijn

1970 / 02 Wijkseveld in Bergharen W. Tuijn

1973 / 13 Sporen van een Midden-Bronstijd nederzetting te Bergharen A.J. Janssen

1983 / 33 Merovingische sporen aan de Dorpsstraat te Bergharen M. de Groot en R. Meijers

2020 / 27 Prehistorisch landschap en bewoning in Bergharen P. de Weijer

Berghem

1991 / 21 Twee Laat-Middeleeuwse tuitpotten uit Berghem G.H.J. van Alphen

1997 / 24 Late Middeleeuwen in Berghem P. van Nistelrooij

Betuwe

1972 / 19 De Overbetuwe 2000 jaar geleden J.H. Koobs de Hartog

1987 / 12 Een verdwaalde bijl uit de Betuwe W. Tuijn

2006 / 26 Bronzen beslagstuk met wolvenkop O. Verbaarschot

2009 / 37 Romeinse zegeldoosjes uit de Betuwe P. Verweij en M. den Hartog

Beuningen

1971 / 14 Vroeg La Tène nederzetting te Beuningen A.J. Janssen

1971 / 17 Inheems Romeinse woningsporen op de oude woongrond “De Heuve” A.J. Janssen

1971 / 18 Onderzoek naar een mogelijk Romeins verleden van de Koningstraat bij Beuningen C.P.J. van Kouwen

1971 / 20 Onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van Beuningen C.P.J. van Kouwen

1972 / 09 Inheemse en Romeinse nederzetting bij Beuningen C.P.J. van Kouwen

1973 / 23 Nieuwe ontdekkingen in de dorpen op de zuidelijke Waaloever C.P.J. van Kouwen

1975 / 23 Het Beuningse Veld A.J. Janssen

1976 / 18 Het Beuningse Veld II A.J. Janssen

1976 / 25 Een Romeinse weg bij Beuningen? C.P.J. van Kouwen

1979 / 16 De Tinnegieter Beuningen W. Tuijn

1980 / 26 Twee voorraadpotten uit Beuningen R. Meijers

1980 / 28 Vlaardingen-kultuur op de Blankenburg te Beuningen A.J. Janssen

1981 / 38 Sporen van Middeleeuwse bewoning aan de Koningstraat te Beuningen R. Meijers

1981 / 41 Een Karolingische hondenschedel uit Beuningen J. Thijssen

1986 / 34 Een versierde terra sigillata scherf uit Beuningen M. Verrijt

1988 / 10 Een bronzen beeldje uit Beuningen W. Bos

1989 / 11 De Ooijgraaf, weer een archeologisch monument exit W. Tuijn

1993 / 22 Een paar bijz. vondsten van de Schoenacker te Beuningen W. Tuijn

1995 / 13 De Blankenburg te Beuningen A. van Bergen en W. Tuijn

1996 / 04 Opnieuw archeologisch alarm in Beuningen W. Tuijn

1996 / 30 Blankenburg-vondsten W. Tuijn en P. Vissers

1997 / 13 Nieuws uit de Molenstraat in Beuningen W. Tuijn

1998 / 40 Meer uit de Molenstraat in Beuningen A. van Bergen en P. Vissers

2003 / 26 Vondsten van het Blanckenburg-terrein te Beuningen: Het botmateriaal J. Jansen

2006 / 16 Cerberus, de hellehond F. Kleijnen

2016 / 15 Vondsten aan de Tempelstraat in Beuningen W. Kuppens

Boxmeer

1978 / 12 Boxmeer varia D. Reijnen

1979 / 31 Boxmeer varia D. Reijnen

1980 / 21 Boxmeer varia D. Reijnen

1981 / 18 Boxmeer varia. Een sterk verhaal D. Reijnen

1981 / 20 Romeinse tijd D. Reijnen

1981 / 23 De Romeinse weg D. Reijnen

1982 / 31 Boxmeer varia. Late IJzertijd, Rom., Merov., en Karol. Tijd D. Reijnen

1983 / 30 Boxmeer varia. Neolithicum, Rom., Merov., Karol. Tijd D. Reijnen

Cuijk

1973 / 19 Romeinse kelder in Cuijk aan de Maas J. Koeling en M. Koolen

1975 / 21 De Padbroek te Cuijk J. Koeling

1976 / 19 De Padbroek te Cuijk II J. Koeling

1977 / 13 De Padbroek te Cuijk III J. Koeling

1978 / 14 De Padbroek te Cuijk IV J. Koeling

1978 / 14 Bouwplan Sperwerhorst J. Koeling

1978 / 16 Middeleeuwse resten in Cuijk-centrum J. Koeling

1978 / 17 De Kouwenberg te Cuijk J. Koeling

1979 / 28 Een stenen bijl in het Cuijkse “Padbroek” M. Koolen

1979 / 30 Expositieruimte in Cuijk J. Koeling

1980 / 15 Merovingisch ijzerwerk in Cuijk  J. Koeling

1981 / 24 Een urnenveld uit de late Bronstijd op de Heeswijkse Kampen te Cuijk M. Koolen en J. de Wit

1984 / 23 Oude bewoningssporen aan de Havenlaan te Cuijk J. Koeling en J. de Wit

1984 / 24 Nieuwe vondsten de Grotestraat te Cuijk J. Koeling

1985 / 13 Rom. en Middeleeuwse sporen bij de Prov. Weg Gassel-Beers-Cuijk J. de Wit

1986 / 19 Aktiviteiten in Cuijk J. de Wit

1986 / 20 Grafvondsten door een grondverzetbedrijf M. de Groot

1987 / 21 Een opmerkelijke vondst uit Cuijk H. Elbers en D. Reijnen

1987 / 22 Heropgraving van de Romeinse kelder in Cuijk J. Koeling

1987 / 23 Romeinse resten bij de Maartenshof J. Koeling

1988 / 06 Archeologische Werkgroep Cuijk van start J. Koeling

1988 / 33 Verdere verwerking van de vondsten van het “kelderterrein” van Cuijk C. Wijnhoven

1988 / 28 Romeinse resten in het centrum van Cuijk H. Elbers

1989 / 07 Cuijkse Archeologische Werkgroep, verslag 1989 J. Koeling

1990 / 24 De Cuijkse Archeologische Werkgroep, verslag 1990 J. Koeling

1990 / 51 Een 18e eeuwse beerput in Cuijk A. Reuling

1991 / 13 Aktiviteiten van de Cuijkse Archeologische Werkgroep T. van der Zanden

1991 / 16 De Romeinse brug bij Cuijk Middelaar J. Koeling

1991 / 17 Het Cuijkse museum Ceuclum J. Koeling

1992 / 25 Romeinse Maasbrug Middelaar Cuijk J. van den Besselaar

1992 / 10 Werkgroep Archeologie Cuijk T. van der Zanden

1993 / 31 Verslag Werkgroep Archeologie Cuijk 1993 J. Koeling en H. Elbers

1995 / 18 Verslag Werkgroep Cuijk T. van der Zanden

1996 / 15 Werkgroep Archeologie Cuijk T. van der Zanden

1997 / 27 Werkgroep Archeologie Cuijk J. Koeling

1997 / 29 De Romeinse vicus Ceuclum. Archeologisch onderzoek aan de Grotestraat in Cuijk H. van Enckevort en J. Thijssen

1998 / 24 Vondsten uit Cuijk Werkgroep Archeologie Cuijk

1999 / 18 Verslag uit Cuijk Werkgroep Archeologie Cuijk

2000 / 29 De Romeinse heerbaan bij Cuijk Werkgroep Archeologie Cuijk

2001 / 24 Romeins leer uit de Maas bij Cuijk MiM, J. van den Besselaar

2001 / 26 Is archeologie ook politiek J. Koeling

2002 / 26 Op zoek naar de 4de eeuwse Romeinse gracht van Cuijk Werkgroep Archeologie Cuijk, T. van der Zanden

2003 / 11 Een Romeinse kam uit de Maas F. Zachariasse

2003 / 37 Struikelend over Romeins vaatwerk T. van der Zanden

2003 / 39 De Romeinse heerbaan en een grafveld in Cuijk J. Koeling

2003 / 53 Een bijzondere Romeinse munt uit Antiochië gevonden te Vianen bij Cuijk R. Reijnen

2004 / 10 Overzicht Werkgroep Archeologie Cuijk J. Koeling, J. Kusters en P. de Lange van Bergen

2004 / 13 Een noodvierdaagschekruisje in het Land van Cuijk J. Kusters

2004 / 27 Haarnaalden uit de Maas MiM, B. Maassen

2005 / 24 Een fraaie hamerbijl uit Cuijk W. Tuijn

2005 / 30 Jaaroverzicht Werkgroep Archeologie Cuijk P. de Lange van Bergen en J. Koeling

2005 / 42 Onderzoek aan Romeinse vondsten uit de nabijheid van de brug bij Cuijk MiM, P. Seinen

2006 / 27 Een niet-alledaagse pijpenkop G. Parsons

2006 / 41 Jaaroverzicht 2006 Werkgroep Archeologie Cuijk P. de Lange van Bergen

2006 / 47 Gebied 6000, de fysieke bescherming van een wettelijk beschermd monument in de Maas bij Cuijk RACM en MiM, M. Manders

2007 / 13 Jaaroverzicht 2007 Werkgroep Archeologie Cuijk P. de Lange van Bergen

2007 / 23 Historische sporen zichtbaar gemaakt op de Maaskade in Cuijk J. Koeling

2007 / 43 Van gouden ring ….naar stenen bijl L. Theunissen 

2008 / 15 Jaaroverzicht Werkgroep Archeologie Cuijk 2008 P. de Lange van Bergen

2008 / 18 Nog een buren-bijl uit Cuijk? J. Koeling

2008 / 19 De Romeinse gracht weer zichtbaar T. van der Zanden

2008 / 23 Detector- en andere vondsten in het land van Cuijk J. Kusters en L. Theunissen

2008 / 33 Wat een raar ding!! L. Theunissen

2009 / 08 Jaaroverzicht Werkgroep Archeologie Cuijk P. de Lange van Bergen

2010 / 09  Jaaroverzicht Werkgroep Archeologie Cuijk P. de Lange van Bergen, J. Kusters

2011 / 13 Jaaroverzicht Werkgroep Archeologie Cuijk T. van der Zanden, J. Kusters

2012 / 13 Jaarverslag Werkgroep Archeologie Cuijk T. van der Zanden

2013 / 12 Jaarverslag Werkgroep Archeologie Cuijk T. van der Zanden

2013 / 39 Een laat-Romeinse kade langs de Maas bij Cuijk P. Seinen, J. van den Besselaar

2014 / 14 Jaarverslag Werkgroep Archeologie Cuijk 2014 J. Berendes, T. van der Zanden

2015 / 17 Jaarverslag Werkgroep Archeologie Cuijk 2015 J. Berendes, T. van der Zanden

2016 / 25 Jaarverslag Werkgroep Archeologie Cuijk J. Berendes, T. van der Zanden

2016 / 36 Verslag excursie Cuijk 2016 F. Friedrichs

2018 / 39  Activiteiten Werkgroep Archeologie Cuijk  J. Berendes, T. van der                                                                                                          Zanden 

2018 / 43 Vondsten uit de opgraving Maasburg en van een akker bij Grave J. Kusters

2019 / 21 Het laatste steenblok van een Romeinse brugpeiler Peter Seinen

2019 / 24 Munten van keizers Titus en Hadrianus gevonden in de stort van de Korte Molenstraat Ton van der Zanden

2019 / 22 Jaarverslag 2019 Werkgroep Archeologie Cuijk Ton van der Zanden

2019 / 37 Romeinenweek 2019: ‘Waar zijn de vrouwen?’ Jan Kusters  

2020 / 16 Werkgroep Archeologie Cuijk, Jaarverslag 2020 T. van der Zanden

Curaçao

2009 / 19 Onderwaterarcheologie in Curaçao: Het project “De Mediator”  P. Seinen

Deest

1972 / 10 Romeinse en Middeleeuwse vondsten te Deest C.P.J. van Kouwen

1973 / 23 Nieuwe ontdekkingen in de dorpen op de zuidelijke Waaloever C.P.J. van Kouwen

1981 / 42 Deest toch Karolingisch! C.P.J. van Kouwen

1997 / 08 Aardewerk uit de Afferdensche en Deestsche Waarden W. Tuijn en P. Vissers

1997 / 39 Deest blijft archeologisch brandpunt W. Tuijn

2000 / 23 Inheemse en Romeinse verrassingen uit Deest W. Tuijn

2002 / 42 Een Engelse connectie in het Land van Maas en Waal? Een styca uit Deest W. Tuijn

2003 / 56 Het vervolg van de Romeinse vondsten in Deest W. Tuijn

2004 / 30 De Uivermeertjes te Deest W. Tuijn

2004 / 33 Een speerpunt uit Deest P. Vissers

2004 / 34 Nog meer brons van de akkers bij het Uiversnest, Deest A. Koster

2004 / 36 Een dupondius uit Deest P. Vissers

2004 / 38 Een zegelstempel uit Deest A. Janssen

2005 / 27 Het Uiversnest W. Kuppens

2005 / 37 Een laatste vondst uit de Uivermeertjes van Deest W. Tuijn

2008 / 34 Slijpsteen met visgraatmotief uit Deest M. Pennings

2011 / 21 ’t Uiversnest te Deest M. Pennings, A. den Braven

Deursen

1985 / 29 Een Karolingische boomstamwaterput te Deursen G.H.J. van Alphen en R.R. Datema 

Doornenburg

1968 / 01 De Woerd te Doornenburg W. Tuijn

Dreumel

2018 / 38 De laatste restjes van een visfuik P. Seinen

Driel

1973 / 15 Vondsten in het uitbreidingsplan Driel-West H.A. Gerritsen

Druten

1969 / 02 Druten W. Tuijn

1970 / 02 Druten, van Heemstraweg W. Tuijn

1971 / 29 De IJzertijd nederzetting op de Roodhekkenpas te Druten A.J. Janssen

1974 / 26 Druten van Heemstraweg C.P.J. van Kouwen

1974 / 27 Druten centrum C.P.J. van Kouwen

1984 / 35 Druten-Klepperhei oftewel: Wat er nog van een villa overbleef F. Flecken en J. Hullegie

1987 / 40 Het huis te Druten A.J. Janssen

1999 / 08 IJzertijdvondsten uit Druten W. Tuijn en P. Vissers

2003 / 12 Aardewerk uit Druten A. van Bergen

Echteld

2004 / 40 Vroeg-Christelijke beslagstukken in het rivierengebied L. Flokstra

Elst

1972 / 16 Bewoning op de Hoge Woerd te Elst in de Overbetuwe J.H. Koobs de Hartog en G.B. Janssen

1977 / 29 ’n Spinklosvormige Romeinse maalsteen Th.A. van Lith

1982 / 24 Een vroege-middeleeuwer uit Elst (Gld) C. Neijenhuis

1985 / 40 Elst, Europaplein C. Neijenhuis

1985 / 38 Het bouwplan Steenoven te Elst W. Tuijn

1986 / 21 Opnieuw de buldozer in de Aam te Elst W. Tuijn

1986 / 35 Van ijskoud naar broeiend warm H. Hendriks en C. Neijenhuis

1987 / 24 Een “sjiek”afvalputje op de Steenoven W. Tuijn

1987 / 27 Een nieuwe oprit op de Steenoven H. Hendriks

1987 / 28 Waterputten op de Steenoven te Elst A. Hendriks

1989 / 29 Het laatste stukje Brienenshof A. Hendriks en W. Tuijn

1992 / 27 De Middeleeuwse sloop van een Romeins gebouw te Elst W. Tuijn

1994 / 23 Een korte blik in Karolingisch Elst W. Tuijn

1999 / 28 Een Romeinse balans uit Elst L. Flokstra

Erlecom

2006 / 36 Twee geweibijlen uit de omgeving van Nijmegen W. Tuijn

2006 / 46 Sleutel uit Erlecom H. Stuij

2007 / 26 Geen botte bijl, maar een bijl van bot uit Erlecom W. Tuijn

Escharen

1979 / 17 Enkele vondsten op de “Zwarte Wiel” te Escharen (Grave) M. Koolen

1979 / 22 Een sensationele vondst te Escharen M. Koolen

1979 / 26 Laat-Middeleeuwse vondsten aan de Graafse dijk in het centrum van Escharen M. Koolen

1983 / 37 Een Middeleeuwse waterput te Escharen M. Koolen

1983 / 42 Een bronzen, geoorde hielbijl uit Escharen M. Koolen

1983 / 46 Mogelijkheden van de metaaldetector H. Verhaaren

1983 / 41 Een bronzen vlakbijl uit Escharen J. de Wit

1985 / 31 Het Raamdal te Escharen M. Koolen

1985 / 51 De waarde van detectorvondsten M. Koolen

2001 / 44 Een middeleeuwse kerk te Escharen (Grave) M. Koolen

2002 / 36 Moord in Escharen? M. Koolen

2005 / 09 Een erf uit de midden-bronstijd te Escharen M. Koolen

Ewijk

1970 / 01 De ruilverkaveling te Ewijk W. Tuijn

1970 / 01 De woerden Ewijk W. Tuijn

1970 / 01 Hoge Woerd Ewijk W. Tuijn

1971 / 24 Romeinse woonsporen bij de Woerdjes te Ewijk A.J. Jansen

1973 / 23 Nieuwe ontdekkingen in de dorpen op de Zuidelijke Waaloever C.P.J. van Kouwen

1974 / 11 Maas-Neolithicum in ’t Ewijkse Veld W. Tuijn

1977 / 10 Oudheidkundige ontdekkingen in ‘t Ewijkse Veld II A.J. Janssen

1978 / 22 De Grote Aalst te Ewijk A.J. Janssen

1978 / 17 Oudheidkundige ontdekkingen in het Ewijkse Veld III A.J. Janssen

1990 / 49 Merkwaardige vondsten in “t Ewijkse veld” A.J. Janssen

1991 / 35 Een Romeinse afvalkuil op de Ooijgraaf B. Teubner

2006 / 20 De waterput van slot Doddendael. Echo’s uit het verleden MiM, P. Seinen

2012 / 21 Een Romeinse villa in Ewijk? L.ten Hag

Gassel

1979 / 24 Een bronzen kokerbijl van de “Krekelberg” te Gassel M. Koolen

1979 / 26 Middeleeuwse vondsten te Gassel M. Koolen

1981 / 23 Een Romeinse munt uit Gassel J. de Wit

1981 / 28 De Steen- en IJzertijd te Gassel J. de Wit

1982 / 35 Paleolithische vondsten uit Gassel en Mill J. de Wit

1983 / 45 De Steentijd te Gassel J. de Wit

1984 / 25 Gassel, een dorado van steenkulturen J.P.M. de Jong en S. van Hassel

1984 / 28 Een IJzertijd-nederzetting te Gassel M. Koolen

1985 / 12 Een laat-Romeinse vondst uit Gassel J.P.M. de Jong

1985 / 13 Romeinse en Middeleeuwse sporen bij de Provinciale weg Gassel-Beers-Cuijck J. de Wit

1985 / 16 Resten van een pottenbakkersoven uit de IJzertijd in Gassel M. Koolen 

1986 / 32 Nederzettingskeramiek uit de late Bronstijd te Gassel M. Koolen

1987 / 16 Vroege Bronstijd en IJzertijd te Gassel M. Koolen

1987 / 38 Een laat-Middeleeuwse waterput te Gassel J. de Wit

1988 / 14 Een verdwenen grafveldje te Gassel M. Koolen

1988 / 15 Gassels aardewerk M. Koolen

1988 / 24 Een waterput uit de vroege midden-IJzertijd te Gassel M. Koolen en H. Elbers

1989 / 16 Indrukwekkende vondsten te Gassel M. Koolen

1989 / 23 Een bijzondere maalsteen van de Kraayenbergse plassen T. van der Zanden

1993 / 33 Een afvalkuil uit de late Bronstijd te Gassel (Grave) M. Koolen en J. de Wit

Geffen 

2001 / 09 Vuursteen uit Brabant P. van Nistelrooij

Gendt

1984 / 18 Romeinse graven in een veestal A. Hendriks, J. Hulshoff, W. Otemann

1985 / 42 Laat-Middeleeuwse afvalkuil W. Otemann, J. Hulshoff, A. Hendriks

1986 / 18 Meer over de oude bewoning van de Loohof te Gendt W. Otemann, J. Hulshoff en A. Hendriks

1987 / 31 Middeleeuwse bewoning op Walburgen-Gendt A. Hendriks, J. Hulshoff, W. Otemann

1988 / 19 Vroeg-Middeleeuwse bewoning op het “Kempke” A. Hendriks, J. Hulshoff, W. Otemann

1990 / 11 Een onverwachte IJzertijd nederzetting A. Hendriks

1991 / 27 Een Merovingisch graf(veld?) in Gendt W. Otemann

1991 / 32 Een vroeg Inheems-Romeins afvalputje te Gendt W. Otemann

1993 / 20 Een nieuwe oprit W. Otemann

1994 / 19 Wegcunet door oeverwal in Gendt W. Otemann

1996 / 10 In de omgeving van een monument W. Otemann

2000 / 20 Bewoningssporen aan de Linge W. Otemann

2000 / 38 Tegels met bijbelse motieven W. Otemann

Gennep

1983 / 16 Gennep heeft een streekmuseum H.M. Verscharen

1984 / 22 Pottenbakkersafval uit Gennep H.M. Verscharen

1986 / 39 Nieuwe ontdekkingen in Gennep H.M. Verscharen

1989 / 33 Een brandlaag of de brandlaag van Gennep M. de Groot

1992 / 14 Bewoningsgeschiedenis Gennep ontsloten door bouw winkelcentrum M. de Groot

1992 / 17 Een 19e eeuwse pottenbakkerij te Gennep S. Mooren

1993 / 10 Bouwput nieuw gemeentekantoor Gennep M. de Groot en J. Wessels

1994 / 31 Nieuwbouw winkelcentrum Gennep II M. de Groot en J. Wessels

1995 / 40 Een 18e eeuwse vuilnisbelt in het Nierspark te Gennep M. de Groot

2001 / 47 De opruiming S. Mooren en J. Wessels

2002 / 33 Een 14de eeuws woonhuis aan de Zandstraat te Gennep J. Wessels

2003 / 30 Een verkenning in de Niers Marc Pennings

2003 / 48 Restauratie van de Gennepse stadsmuur J. Wessels

2009 / 21 Het Genneperhuis J. Wessels

2010 / 28 Onderzoek naar sporen van de Staats-Spaanse linies in Gennep J. Wessels

2014 / 30 Een Mustang in de Maas bij Gennep P. Seinen

Grave

1977 / 07 Opening van het Graafse museum W. Tuijn

1980 / 10 Het Graafse museum is weer open M. Koolen

1983 / 11 Verslag van de Archeologische Werkgroep Grave L.J.M. Keereweer

1983 / 35 Onderzoek in een ketelkuil te Grave M. Koolen

1983 / 46 Mogelijkheden van de metaaldetector H. Verhaaren

1985 / 11 Verslag Archeologische Werkgroep Grave J. de Wit

1985 / 46 Een goede vondst tijdens veldverkenning J. de Wit

1985 / 51 De waarde van detectorvondsten M. Koolen

1986 / 08 Verslag Archeologische Werkgroep Grave A.P.L. de Winter

1992 / 11 Onderaardse gangen in de vestingstad Grave M. Koolen

1993 / 17 Archeologische Werkgroep Grave P. van Lieshout

1995 / 20 De “Infirmerie” te Grave M. Koolen en J. de Wit

1996 / 26 Stadskernonderzoek tijdens bodemsanering te Grave M. Koolen en J. de Wit

2019 / 28 Bijzondere zoekdag op unieke akker te Grave 22-10-2019 Jan Kusters

Groesbeek

1978 / 33 Landesaufname: een loopje met de archeologie G.J. Bothof

1984 / 19 Prehistorische vondsten uit de gemeente Groesbeek H. Borst Pauwels

1985 / 22 Laat-Neolithische vondsten op de stuwwal bij Groesbeek H. Borst Pauwels

1985 / 50 Bewoningssporen uit de Romeinse tijd in de gemeente Groesbeek H. Borst Pauwels

1990 / 26 Het kasteel Groesbeek H. Borst Pauwels

1992 / 42 Opgeraapt, weggegooid en toch gered J.P.M. de Jong

1992 / 40 Middeleeuws hergebruik van stenen bijl? W. Tuijn

1997 / 16 Tasten in het duister J.P.M. de Jong

2005 / 18 Het middeleeuwse kasteel van Groesbeek J. Wessels en J. Mooren

2006 / 38 Het middeleeuwse kasteel van Groesbeek, deel 2 J. Wessels

2011 / 11 Een bronzen sikkel uit Groesbeek M. den Hartog

2014 / 47 Vraagtekens bij een Romeins aquaduct, discussie over de aardwerken bij Groesbeek L. ten Hag

2015 / 25 Opening museum de Ammoniet van Arjen de Haan

2016 / 22 Opgraving aan de Spoorlaan in Groesbeek door AWN-afdeling 16, Nijmegen E.O. W. Kuppens

Groot Linden

1976 / 09 Een vuursteenwerkplaatsje te Groot Linden M. Koolen

1977 / 15 Kraayenberg te Groot Linden (gem. Beers-N.Br.) J. Koeling

1983 / 43 Een vuistbijl uit Groot Linden M.Koolen

Haalderen

1997 / 06 Verdwaalde vuurstenen sikkels W. Otemann

Haps

2016 / 38 Een rolsteenhamer uit Haps J. de Jong

2019 / 23 Romeinse vondsten in Haps Ton van der Zanden

Hatert

1979 / 11 AWN-ers groeven in Hatert H.G. Vosman

2013 / 18 Overasseltse en Hatertse vennen geven opnieuw geheimen prijs B. Teubner, M. Pennings

2014 / 22 Overasseltse en Hatertse vennen geven opnieuw geheimen prijs-Deel 2 B. Teubner, M. Pennings

Heesch

1995 / 24 Sporen van laat-Middeleeuwse houtbouw op de “Voorste Groes” te Heesch G.H.J. van Alphen en J.P.A. Pennings

Heijen

1980 / 24 Schaven en couperen in de IJzertijd van Heijen H.M. Verscharen

1988 / 23 Een nederzetting uit de Brons- en IJzertijd in Heijen H.M. Verscharen

1988 / 08 Grasduinen in een graskuil M. de Groot

1991 / 30 Prehistorisch “goud“ van de Brem te Heijen M. de Groot

1996 / 22 Heijense Eierbecher J.P.M. de Jong

Hemmen

2016 / 24 Mozes in het mandje J. Jansen

Hernen

1973 / 09 De prehistorie van Hernen ontsloten door Rijksweg 75 W. Tuijn

1974 / 18 Rijksweg 75 door Hernen II W. Tuijn

1975 / 26 Hernen III A.J. Janssen

1997 / 42 Vondsten bij het Molenven W. Tuijn en P. Vissers

Herpen

1990 / 19 Een uitzonderlijke IJzertijd-vondst uit Herpen G.H.J. van Alphen

Heteren

1978 / 30 Een pelgrimsinsigne uit Heteren H.A. en H.J. Gerritsen

Heumen

1982 / 22 Rijksweg 73 langs Heumen W. Tuijn

Historie Afdeling

2012 / 29 Een begin met elf amateurs. De eerste jaren van de AWN in Nijmegen L. ten Hag

2015 / 26 Uit het archief….Besmet(en) met het gevaarlijke Archeologievirus L. ten Hag

Homoet

1974 / 17 IJzertijd-vondsten in Homoet, Over-Betuwe H.A. Gerritsen

Horssen

1995 / 34 Een vijver te Horssen W. Tuijn

Huissen

1974 / 21 2000 jaren bewoning in Huissen Th. H. Janssen

1975 / 31 Rond de stadverheffing van Huissen Th. H. Janssen

1976 / 27 Onderzoekingen te Huissen Th.H. Janssen

1977 / 17 Stadskernonderzoekingen te Huissen (Gld) Th.H. Janssen

1978 / 24 Graven aan de Loostraat te Huissen Th. H. Janssen

1979 / 12 Waarnemingen in het grensgebied van Huissen-Arnhem Th. H. Janssen

1980 / 19 De achtste Romeinse vindplaats te Huissen Th. H. Janssen

1981 / 13 De Arnhemse Poort te Huissen Th. H. Janssen

1982 / 27 Merovingische wapens uit Huissen Th. H. Janssen

1983 / 25 Huissens oudste bewoning C. Neijenhuis

1983 / 27 Oud speelgoed Th. H. Janssen

1984 / 16 Het Zwanenwater te Huissen Th. H. Janssen

1985 / 44 Ulpius de Rustige was in Huissen W. Tuijn

1990 / 29 Het adelijke huis “Waede”of “Poll” C. Neijenhuis

1992 / 34 Een late la Tène fibula uit de Huissense stadskern C. Neijenhuis

1999 / 24 Vroeg-Romeinse vondsten in een inheemse nederzetting te Huissen C. Neijenhuis

2000 / 32 De Vierakkerse Poort te Huissen C. Neijenhuis

2003 / 50 Limes langs de Loostraat? C. Neijenhuis

2005 / 20 Veldovens voor de stadsmuur C. Neijenhuis

2016 / 17 Op een mooie maandagmorgen…… R. Knevel

2019 / 39 Historisch Huissen Pauline de Weijer    

Lent

1971 / 35 Een Paleolitisch vuursteenartefakt uit de Waal J.H. Koobs de Hartog

1972 / 14 Lent, een nieuwe ster aan het archeologisch firmament A.H. Bredie

1984 / 05 Verslag van de werkgroep Vroege Middeleeuwen: Steltsestraat – Lent W. Tuijn

1989 / 31 Overwaal – Lent een gemiste kans? W. Tuijn

2000 /11 Een tweede IJzertijd-grafveld in Lent P.W. van den Broeke

Leuth

1986 / 27 Oude woongrond in Leuth in de Duffelt J.R. Mulder

1986 / 38 Een schijffibula uit Leuth M. Verrijt

Limburg

2004 / 40 Vroeg-Christelijke beslagstukken in het rivierengebied L. Flokstra

Linden/Beers

1995 / 36 De Kraaienbergse plassen te Linden/Beers (peddels) M. Koolen en J. de Wit

2000 / 08 Midden-neolithische vondsten te Linden M. Koolen

2015 / 39 Een vuursteen artefact R. de Loos

Lith

2000 / 18 Secundair gebruik van een Romeinse munt L. Flokstra

Maas

1996 / 18 Het “resultaat” van de watersnood M. de Groot en J. Wessels

1996 / 34 Werkgroep Onderwaterarcheologie Oostelijk Rivierengebied J. van den Besselaar

2004 / 25 Mosselen en een anker MiM  J. van den Besselaar

Maas en Waal

1975 / 29 Spinklossen tussen Maas en Waal S. van Steenveldt

1995 / 28 Werkgroep Onderwaterarcheologie Oostelijk Rivierengebied J. van den Besselaar

2003 / 33 Tempelridders in Maas en Waal B. Brus

Malburgen

1982 / 25 Middeleeuws Malburgen C. Neijenhuis

1984 / 13 Middeleeuws Malburgen 2 H. Hendriks en C. Melchers

Malden

1994 / 06 Hoogenhof: een vroeg stukje Malden J.P.M. de Jong

1995 / 23 Het bronstijdgraf van de Hoogenhof te Malden W. Tuijn

1999 / 31 De Romeinse wachtpost Heumensoord W. Tuijn

2003 / 41 Archeologische inspectie in Malden W. Tuijn en P. Vissers

Mergor in Mosam

2000 / 22 Mergor in Mosam J. van den Besselaar

2002 / 10 Mergor in Mosam J. van den Besselaar

2005 / 38 Tentoonstelling J. van den Besselaar

2008 / 55 Een “schokkerende” ontdekking in het “gat van Alem” J. van der Heijden en P. Seinen

2010 / 18 Een amforenwrak in de Adriatische Zee? P. Seinen, J. van den Besselaar

2012 / 09  De schokker was een kwakbotter P. Seinen, J. van den Besselaar

Middelaar

1979 / 07 Archeologische vondsten uit Middelaar H.M. Verscharen

1980 / 16 Nog een Romeinse villa in Middelaar? H.M. Verscharen

1981 / 16 Een Romeins grafveldje herontdekt H.M. Verscharen

1982 / 12 Nieuwe Romeinse vondsten uit Middelaar H.M. Verscharen

2016 / 37 Houten palen in de polder van Middelaar P. Seinen

Millingen a.d. Rijn

1968 / 01 Millingen a.d. Rijn, Eversberg W. Tuijn

1970 / 03 Millingen a.d. Rijn, Zeelandse straat W. Tuijn

1971 / 33 De Merovingische bewoning in Millingen a.d. Rijn W. Tuijn

1978 / 29 Groot Zeeland, een hoge woonterp W. Tuijn

1980 / 17 Akties in Millingen a.d. Rijn, De Pals-Daverskamp W. Tuijn

1984 / 05 Verslag van de Werkgroep Prehistorie: De Kamp W. Tuijn

1994 / 25 Nielingen W. Tuijn

2000 / 16 Een Romeins graf in Millingen a/d Rijn M. Verrijt

2010 / 30 Archeologische ontwikkelingen in de kern van Millingen aan de Rijn W. Spann

Milsbeek

1976 / 22 Een hutkom uit de Midden IJzertijd, Milsbeek H.M. Verscharen

Molenhoek

1991 / 17 Vondsten uit Molenhoek S. Mooren

1992 / 42 Opgeraapt, weggegooid en toch gered J.P.M. de Jong

1995 / 07 Optimale en minimale omstandigheden: Eurobloem Molenhoek J. de Jong en R. van Suylen

Mook

1986 / 28 Rendierjagers op de Mookerheide A.M. Wouters

1991 / 24 Nieuwe vondsten van de Mookerheide J. de Jong

1997 / 22 Een Romeinse brand in Mook W. Tuijn

2001 / 35 Op het spoor van Karolingisch Mook J. de Jong

Neerbosch

1977 / 25 Een bronzen kokerbijl uit Neerbosch W. Tuijn

Neerloon

2009 / 17 Veldsteenovens bij de ‘de Kromme Hoek’ te Neerloon M. van den Broek

Niers

1996 / 25 Het Niers-Kendel project J.R. Mooren

2004 / 25 Reconstructie van een jachtmes uit de Niers MiM, M. Pennings

Nijmegen

1968 / 01 Kanaalstraat Weurtseweg W. Tuijn

1970 / 03 Ubbergseveldweg Nijmegen W. Tuijn

1972 / 08 Eerste eeuwse Romeinse bewoning aan de Ubbergseveldtweg W. Tuijn

1972 / 21 Kasteel Dukenburg te Nijmegen C.P.J. van Kouwen

1972 / 22 Fort Sterreschans te Nijmegen F. Rosenberg

1973 / 17 Trajanusplein Nijmegen, augustus 1973 M. Wackers

1974 / 09 Archeologische verkenningen in het stuwwalcomplex t.o.v. Nijmegen W. van Rossum

1975 / 08 Nabij de Winckelsteegh te Nijmegen A. Janssen, A. Linssen en W. Tuijn

1976 / 30 Sunte Aegneten aende Tyrse C.P.J. van Kouwen

1977 / 21 Onderzoekingen in het pand Waalkade 65 A. Verhoeven

1977 / 25 Kruimels (?) van de rijk gedekte ROB-tafel G.J. Bothof

1979 / 06 Een leuk begin W. de Mul

1980 / 07 Tentoonstelling: De vroege M.E. in en rond Nijmegen, archeologische bezien W. Tuijn

1980 / 11 Verslag Werkgroep Middeleeuws Nijmegen J. Thijssen

1981 / 07 1981, aktiviteitenjaar bij uitstek W. de Mul

1981 / 08 Graven op de Eiermarkt te Nijmegen G. Haak

1981 / 35 Verslag Werkgroep Middeleeuws Nijmegen J. Thijssen

1982 / 08 Verslag Werkgroep Vroege Middeleeuwen W. Tuijn

1982 / 09 Verslag Werkgroep Middeleeuws Nijmegen J. Thijssen

1983 / 06 Werkgroep Middeleeuws Nijmegen voortaan Stichting Stadsarcheologie Nijmegen W. de Mul

1983 / 07 Verslag van de Werkgroep Middeleeuws Nijmegen J. Thijssen

1983 / 09 Verslag van de Werkgroep vroeg-Middeleeuws Nijmegen W. Tuijn

1983 / 10 Verslag van de Werkgroep Prehistorie W. Tuijn

1983 / 19 Een bronzen randbijltje uit het Margrietpaviljoen J.H.C. v. Zijl de Jong

1983 / 17 Een stilus uit Nijmegen V.F. Brans

1983 / 20 Een Siegburg trechterbekertje met kerfsnedeversiering en inscriptie M. Koolen

1983 / 22 (Nog geen) bodemvondst? R. Meijers

1984 / 05 Verslag van de Werkgroep Prehistorie W. Tuijn

1984 / 07 Overzicht aktiviteiten Stichting Stadsarcheologie Nijmegen J. Thijssen

1985 / 09 Aktiviteiten van de Stichting Stadsarcheologie Nijmegen J. Thijssen en W. de Mul

1985 / 36 Misbaksels (?) uit Ulpia Noviomagus J. Thijssen en W. de Mul

1985 / 47 Opgravingen tussen de Waalkade en hetGroene Balkon M. Verrijt

1986 / 10 Aktiviteiten van de Stichting Stadsarcheologie Nijmegen J. Thijssen en W. de Mul

1986 / 37 Een kuil uit Batavodurum J. Thijssen en R. van Dierendonck

1986 / 43 Systematisch graven in het stort G.J. Bothof

1987 / 06 Aktiviteiten van de Stichting Stadsarcheologie Nijmegen J. Thijssen

1987 / 09 Opgravingen achter het Canisius College te Nijmegen B. Teubner

1988 / 05 Stichting Stadsarcheologie Nijmegen, verslag 1988 J. Thijssen

1989 / 06 Stichting Stadsarcheologie Nijmegen, verslag 1989 J. Thijssen

1990 / 22 De AWN in de canabae R. Looij

1991 / 23 De Stratenmakerstoren te Nijmegen W. de Mul

1992 / 08 Jaarverslag Stichting Stadsarcheologie Nijmegen. (SSN) 1992 C. Brox

1992 / 29 Een Romeinse afvalkuil aan de Ubbergseveldtweg B. Teubner

1993 / 25 De AWN op het Maasplein R. Looij

1994 / 15 Spelen in de zandbak, Kops Plateau zomer 1994 P. Vissers

1999 / 21 Een Romeins aquaduct bij Nijmegen? B. Brus

2001 / 13 Een tuinpad van Romeinse tegels J. Jansen

2001 / 28 Geld ligt op straat. Een Romeinse munt uit het Valkhofpark R. Reijnen

2001 / 31 Een Romeins kannetje uit Nijmegen W. Tuijn en P. Vissers

2002 / 14 Een klein potje en een schaal uit de Canabae van Romeins Nijmegen J. Jansen

2005 / 28 St. Josephhof W. Kuppens

2006 / 23 Een zeldzame dobbelsteen uit Nijmegen B. Teubner

2006 / 28 Sporen van een verloren stadspaleis annex klooster W. Kuppens

2007 / 28 De Nijmeegse Hertogpoort teruggevonden W. Kuppens

2007 / 41 Een Romeins gezichtslampje uit Ulpia Noviomagus P. Ewals

2008 / 39 De Oude Haven te Nijmegen, een hoofdpijndossier? W. Kuppens

2009 / 24 Het IXde Legioen Hispana in Nijmegen M. den Hartog

2010 / 39 Graven op een zandkop C. Neijenhuis

2011 / 27 Assistentie bij opgravingen: een overzicht L. ten Hag

2014 / 45 Nijmegen groef! P. de Weijer

2015 / 12 Een nieuwe interpretatie van een oude kelder op het Kelfkensbos A. den Braven

2016 / 41 Scherven uit de oude doos – Deel 3. Romeinse aardewerk-productie aan de Steenstraat in Nijmegen? A. den Braven, J. Hendriks

2016 / 47 Scherven uit de oude doos – Deel 4. Laatmiddeleeuwse klankpotten uit de Broerkerk te Nijmegen A. den Braven, J. Thijssen

2016 / 50 Scherven uit de oude doos – Deel 5. Vondsten uit de opgraving Nijmegen-Kelfkensbos A. den Braven

2017 / 14 Acta Fabula est (Het verhaal is ten einde)  De voorlopige eindbalans van het project Kelfkensbos A. den Braven

2017 / 19 De kleipijpen van het Kelfkensbos A. den Braven & G. Parsons

2017 / 25 Zaden onder de loep. Het Kelfkensbos vanuit botanisch perspectief R. Knevel

2018 / 16 Van Zwanengas tot Piersonstraat: Van rijkeluishoven tot achterbuurt K. Brok

2018 / 34 Aquagate: Scherven van de stuwwal A. Hendriks

2019 / 11 Aquagate deel II A.Hendriks

2020 / 10 Project Pierson P. de Weijer

2020 / 12 Thuiswerkgroepen in coronatijd A. Hendriks

2020 / 23 Nijmeegse firmalampjes voor het Tiende Legioen M. den Hartog

Oeffelt

1978 / 16 Karolingische bewoning op de Hoge Hoek in Oeffelt J. Koeling

2016 / 13 Uniek extractiekamp voor vuursteen maaskeien, Michelsbergcultuur te Oeffelt J. Kusters

Ooij

1979 / 39 Over graskuilen en molshopen W. Tuijn

1981 / 11 De resten van het kasteel Ooij W. Tuijn

1982 / 30 Maquette van het kasteel Ooij voltooid en….bekroond! W.A. Spann

2008 / 21 Het best bewaarde geheim van de Ooij H. Fun

2019 / 17 Inheems-Romeinse fibulae uit het Circul van de Ooij Mike den Hartog

Ooijpolder

1984 / 09 Een Romeinse nederzetting in de Ooijpolder M. den Hartog

1985 / 49 Een klokbekerspits uit de Ooijpolder M. den Hartog

2008 / 49 Veertig jaar graven in de polder en op de stuwwal H. Fun

2020 / 30 Mijn pelgrimage in coronatijd M. Pennings

Oss

1986 / 07 Verslag Archeologische Werkgroep Oss G.H.J. van Alphen

1987 / 33 Bewoningssporen op de Horzak te Oss G.H.J. van Alphen en R.R. Datema

1988 / 21 13e-eeuwse aardewerkvondsten uit Oss en Berghem G.H.J. van Alphen

1989 / 25 Bewoningssporen aan de Horzak te Oss II G.H.J. van Alphen en H.J. Hiep

1990 / 47 Een 17e-eeuwse fleszegel uit Oss G.H.J. van Alphen

1994 / 29 Het “Huys tot Osse” gevonden? G.H.J. van Alphen

1996 / 20 Onderzoek naar het voormalig “Hooghuis” van Oss G.H.J. van Alphen en J.P.A. Pennings

1998 / 20 Heropgraving en reconstructie van het vorstengraf van Oss G.H.J. van Alphen

1999 / 32 De Arendsvlucht in vogelvlucht G.H.J. van Alphen

2000 / 36 Terug naar de Arendsvlucht G.H.J. van Alphen

2003 / 24 Het kasteel van Oss, hoofdburcht of voorburcht? Een aanzet tot interpretatie G.H.J. van Alphen en H. Pennings

2004 / 48 Twee leifragmenten van antieke zonnewijzers uit Oss G.H.J. van Alphen

Over–Betuwe

1970 / 03 Over-Betuwe A.H. Bredie

2002 / 27 Een bijzondere Keltische munt P. Verweij

Overasselt

1969/02 Overasselt W. Tuijn

1970 / 03 Schatkuilseweg te Overasselt W. Tuijn

1985 / 51 De waarde van detectorvondsten M.  Koolen

1986 / 24 Op de Kraayenberg J.P.M. de Jong

1988 / 11 Op de Kraayenberg II J.P.M. de Jong

1996 / 28 Bodemschatten vermoed in Overasselt J.P.M. de Jong

1998 / 07 De Kruisberg te Overasselt W. Tuijn

1998 / 13 Een kuil uit de late bronstijd in Overasselt M. de Groot

1998 / 16 Gladwandig grijs van de Kruisberg P. Vissers

2004 / 14 Een schotelmuntje uit Overasselt O. Verbaarschot

2006 / 36 Twee geweibijlen uit de omgeving van Nijmegen W. Tuijn

2013 / 18 Overasseltse en Hatertse Vennen geven opnieuw geheimen prijs B. Teubner, M. Pennings

2014 / 22 Overasseltse en Hatertse vennen geven opnieuw geheimen prijs-Deel 2 B. Teubner, M. Pennings

Overlangel

2009 / 15 Archeologisch onderzoek aan de Asboom in Overlangel M. van den Broek

Plasmolen

2007 / 46 Een Romeinse villa in zicht C. van Rooijen

2013 / 36 Een zomerse excursie in oktober naar een on-Nederlands landschap L. ten Hag

Pompeii

1996 / 12 Napels gezien en toch nog goed gezond J.J. van Daalen

Pouzdrany (Tsjechië)

2000 / 25 Onrust in het Oosten! Archeologie en bouwhistorie in Tsjech Republik M. de Groot

2001 / 41 Onrust in het Oosten! Archeologie en bouwhistorie in Tsjech Republik II M. de Groot

2002 / 40 Onrust in het Oosten III. Archeologie en bouwhistorie in Tsjech Republik M. de Groot

2003 / 43 Onrust in het Oosten IV. Archeologie en bouwhistorie in Tsjech Republik M. de Groot

2004 / 45 Onrust in het Oosten V. Mikulov-Brnenska en Kletnice-Pavlov M. de Groot

Pskov (Rusl)

1997 / 35 Archeologie in Pskov A. Hendriks

1999 / 30 Archeologie in Pskov A. Hendriks

Puiflijk

1973 / 23 Nieuwe ontdekkingen in de dorpen op de zuidelijke Waaloever C.P.J. van Kouwen

2003 / 22 De Grondewaay; een adelijk huis met kapel teruggevonden in Puiflijk A. Janssen en C. van den Heuvel

Randwijk

2006 / 18 Figuurfibula P. Verweij

Ravenstein

2007 / 19 Cameraonderzoek in de kindercrypte van de St. Luciakerk in Ravenstein M. van den Broek

2007 / 25 Het gemak van Ravenstein M. van den Broek

2010 / 22 Productieafval van benen gebeds-snoerkralen uit Ravenstein T. Spitzers

Ressen

1978 / 34 Van modder tot computer, Landesaufname 1978 M. Wackers

Rome

1998 / 18 Rome 1998 F. Friedrichs

Romeinen

2017 / 41  Romeinen intrigeren altijd! Memoires van een amateur-archeoloog D. Roetman

Rijk van Nijmegen

2011 / 23 Romeinse fibulae van het platteland M. den Hartog, P. Verweij

Schokland

1987/10 Verslag van het AWN-kamp 1987 in Schokland J. van Huet

Siebengewald

1987 / 14 Laat-Neolithicum in Siebengewald H.M. Verscharen

1992 / 38 De persleiding Siebengewald/Afferden M. de Groot

Sint Anthonis

2020 / 32 Speurtocht naar de Romeinen op 10.000 bunder landelijk schoon
 J. Kusters

Stichting Archeologie Maasland (SAM)

2010 / 26 Namens SAM P. van Nistelrooij

Tentoonstellingen

2018 / 05 Archeologie in onze achtertuin, de opening John Jansen

Tiel

2001 / 34 Een zeldzame schijffibula L. Flokstra

2004 / 20 Spinklosje uit Tiel geeft stof tot nadenken P. de Weijer

Tienray (L.)

1985 / 27 Brokstuk van een bronzen bijl M.W.C. Schatorjé

Ubbergen

1972 / 08 Augusteïsche bewoningsresten aan de Pompweg te Ubbergen W. Tuijn

1980 / 14 Een laat-Merovingische pottenbakkerij? W. de Mul

2020 / 11 De vijver in Ubbergen P. Seinen

Varia

2012 / 26 Vier haardstenen P. Ewals

2016 / 16 Een onmogelijke vioolkam J. de Jong

2016 / 19 20 jaar graven naar Romeinse schatten D. Roetman

Veghel

1993 / 28 Een raadselachtige Romeinse kuil te Scheifelaar, gemeente Veghel G.H.J. van Alphen

Venlo

2011 / 9 Een Romeinse brug bij Venlo? P. Seinen, J. van den Besselaar

Ven-Zelderheide

1989 / 08 Midden-Neolitische vondsten uit Ven-Zelderheide H.M. Verscharen

1992 / 36 Een standvoetbeker aan de Niers S. van Hassel

Verslagen

1978 / 32 Een lopende zaak: Landesaufname H.M. Verscharen

1979 / 38 Het zeven van grondmonsters, een aanvulling op de gebruikte methodes A.H.C. Ruys

1982 / 08 Verslag Werkgroep Vroege Middeleeuwen W. Tuijn

1983 / 10 Verslag van de Werkgroep Prehistorie W. Tuijn

1984 / 05 Verslag van de Werkgroep Prehistorie W. Tuijn

1984 / 05 Verslag van de Werkgroep Vroege Middeleeuwen W. Tuijn

1985 / 07 Bij het grote afscheid op 25 maart 1985 W. Tuijn

1985 / 08 Verslag van de Werkgroep Prehistorie W. Tuijn

1985 / 08 Verslag Werkgroep Vroege Middeleeuwen W. Tuijn

1986 / 06 Verslag Werkgroep Prehistorie en Vroege Middeleeuwen W. Tuijn

1986 / 12 Herinneringen aan de AWN-veldwerkcursus 1986 te Velsen J. van Huet

1987 / 08 Met je vingers aan het verleden A.W. van Duyn

1988 / 07 Tussen Maas en Rijn A. Koster

1992 / 17 Onderwaterarcheologie Oostelijk Rivierengebied J. van den Besselaar

1993 / 26 De Werkgroep Eten van de VAEE R. Loeffen

1994 / 17 De Werkgroep Eten van de VAEE. Brood en vlees W. Tuijn en R. Loeffen

1996 / 16 Staren naar een stuk steen G. Janssen

1997 / 04 Scherven in de Ark P. Vissers

1997 / 19 Werkgroep Onderwaterarcheologie Oostelijk Rivierengebied J. van den Besselaar

1998 / 27 Jaarlijkse schervenavond P. Vissers

1998 / 38 Werkgroep Onderwaterarcheologie Oostelijk Rivierengebied M. Verrijt

1999 / 19 De jaarlijkse schervenavond J.J. van Daalen

2000 / 14 Schervenavond AWN 26 SEP 2000 F. Friedrichs

2001 / 20 Verslag Schervenavond F. Friedrichs

2002 / 18 Film- of videodocumentaires en archeologie J. van Huet

2002 / 23 Kroketten. Verslag van de schervenavond maar dan anders F. Friedrichs

2002 / 24 Verslag werkexcursie grafheuvels J. Jansen

2002 / 35 Een eigen plek op het web A. Hendriks

2002 / 38 Het melden van vondsten K. Zee

2003 / 14 Op excursie naar Duitsland: Kalkriese en Haltern R. Harmsen

2003 / 16 Verslag Schervenavond J. Jansen

2003 / 31 Archeologische nieuwsflitsen: aan en onder water J. van den Besselaar

2004 / 18 Verslag schervenavond F. Friedrichs

2004 / 28 Op excursie naar Herne R. Harmsen

2005 / 14 Verslag schervenavond W. Kuppens

2005 / 25 Op excursie naar Burg Linn R. Harmsen

2005 / 27 AWN’ers in het veld W. Kuppens

2005 / 34 Een maaltijd van kruimels-de extra’s J. Jansen

2006 / 09 Veldwerk en ander werk W. Tuijn en C. Koot

2006 / 12 Verslag schervenavond 6 september 2006 R. Harmsen

2006 / 15 AWN excursie Landesmuseum Bonn B. Teubner

2007 / 08 Verslag schervenavond W. Kuppens

2007 / 11 Verslag excursie Trier A. Hendriks

2008 / 12 Verslag schervenavond 23 september 2008 W. Kuppens

2008 / 37 Verwerking oude vondstcomplexen B. Teubner

2009 / 39 Excursie Xanten J. Jansen

2009 / 43 Vondstverwerking deel 2 B. Teubner

2010 / 20 Verwerking oude vondstcomplexen Deel 3 B. Teubner

2014 / 24 Verslag van de Werkgroep WO II Archeologie L. ten Hag

2014 / 34 Verwerking oude vondstcomplexen Deel 4 B. Teubner

2015 / 05 Verslag van de secretaris L. ten Hag

2015 / 09 Verslag van de schervenavond, 22 september 2015 M. Hendriks

2016 / 05 Verslag van de secretaris L. ten Hag

2016 / 10 Verslag van de schervenavond, 27 september 2016 M. Hendriks

2017 / 11 Verslag van de schervenavond, 26 september 2017 M. Hendriks

2017 / 27 Verslag van de excursie naar Gennep F. Friedrichs

2017 / 29 Jaarverslag werkgroep Archeologie Cuijk 2017 J. Berendes en T. van der Zanden 

2018 / 21  Verslag schervenavond 25 september 2018 M. Hendriks-Mesu

2018 / 08  Verslag van de secretaris L. ten Hag    

2019 / 5 Verslag van de secretaris L. ten Hag

2019 / 34 Schervenavond ‘Ark van Oost’ 24-09-2019 Marijke Hendriks

Vierlingsbeek
                                                                                    

1981 / 19 Steentijd D. Reijnen

Voorschoten

2015 / 40 Weer in het veld met Glenn TakD. Roetman

Wamel

1970 / 02 Wamel W. Tuijn

Werkgroep Belangenbehartiging

2012 / 11 Belangenbehartiging in de afdeling W. Meulman

Werkgroep vondstcomplexen

2019 /32 Verwerking (oude) vondstcomplexen deel 5 Ben Teubner 

2020 / 21 Verwerking oude vondstcomplexen Deel 6  B. Teubner

Werkgroep Tweede Wereldoorlog

2013 / 22 Verslag van de Werkgroep Archeologie van de Tweede Wereldoorlog L. ten Hag

2014 / 24 Verslag van de Werkgroep WO II Archeologie L. ten Hag

2015 / 31 Market Garden als medische operatie. Metaal met een verhaal, deel 2 M. den Hartog

2016 / 40 Kort verslag van de Werkgroep Archeologie van WO II L. ten Hag

Werkgroep Archeologie Erfgoedplatform Heumen

2014 / 32 Oprichting K. Zee

Wijchen

1968 / 01 De Pas te Wijchen W. Tuijn

1969 / 01 De Pas te Wijchen W. Tuijn

1969 / 01 ’t Pannehuys te Wijchen W. Tuijn

1970 / 02 Panhuysweg te Wijchen W. Tuijn

1970 / 02 Lunen W. Tuijn

1971 / 07 Een Mesolithische vuursteenwerkplaats op de Pas te Wijchen W. Tuijn

1971 / 08 Neolithische woonplaats op het Vormer tussen Niftrik en Wijchen A.J. Janssen en W. Tuijn

1971 / 11 Bewoningsresten uit de Bronstijd en de Romeinse tijd op de Pas te Wijchen A.J. Janssen en W. Tuijn

1971 / 12 De vroeg-La Tene nederzetting op de Pas te Wijchen W. Tuijn

1971 / 13 Romeinse villa op de Tienakker te Wijchen A.J. Janssen

1972 / 04 De Homberg te Wijchen, een prehistorisch dorado W. Tuijn

1972 / 05 Neolithicum, Brons- en IJzertijd op Wijchen-Hoog A.J. Janssen

1972 / 06 Vroege Bronstijd nabij de Teersdijk te Wijchen A.J. Janssen

1972 / 06 Vroege Bronstijd op de Kraayenberg te Wijchen A.J. Janssen

1972 / 07 De aardgasleiding tweemaal langs Wijchen W. Tuijn

1973 / 05 Mesolithische vindplaatsen in de omgeving van Nijmegen W. van Rossum

1973 / 11 Vroege Bronstijd op de Kraayenberg te Wijchen S. van Steenveldt

1973 / 14 Bataafse bewoning op De Pas te Wijchen A.J. Janssen

1974 / 14 De Berendonck W. Tuijn

1974 / 15 Midden-Bronstijd-vondsten op de Wezelseberg te Wijchen T. Stuart

1974 / 29 Determineren te Wijchen M. Wackers

1975 / 15 De Molenberg te Wijchen A.J. Janssen

1976 / 11 Vondsten uit het Neolithicum en Late IJzertijd op Hoogbroek te Wijchen M. Koolen

1976 / 16 Wijchen, Randweg Oost A.J. Janssen

1977 / 08 Nederzettingskeramiek uit de Urnenveldentijd Wijchen A.J. Janssen

1977 / 11 Nederzetting op het Kerkeland te Wijchen A.J. Janssen

1977 / 11 Nederzetting op de Woord te Wijchen A.J. Janssen

1978 / 08 Oudheidkundige ontdekkingen op het Hoogbroek te Wijchen M. de Groot

1978 / 19 De geheimen van het Wijchense meer A.J. Janssen

1980 / 28 IJzertijd-nederzettinkje op “de Poort” te Wijchen M. de Groot

1980 / 31 Een “rare kei” van de Berendonck te Wijchen M. de Groot

1981 / 10 Een Merovingisch grafveld in Wijchen W. Tuijn

1982 / 15 De laatste Prehistorie-kruimels van de Berendonck M. de Groot

1982 / 20 Nieuws van “de Tienakker” R. Meijers

1984 / 32 Op suuk noar “den Gouwe Engel” op de Holenberg te Wijchen  M. de Groot

1985 / 18 Neolithische vondsten op het Abersland te Wijchen-Zuid M. de Groot

1985 / 20 Prehistorie aan Het Wijchens Ven ontsloten door aanleg golfcomplex M. de Groot

1985 / 45 De laatste Prehistorische kruimels van de Berendonck II M. de Groot

1985 / 51 De waarde van detectorvondsten M. Koolen

1988 / 29 Archeologische “bodemverontreiniging” in Wijchen M. de Groot

1990 / 09 De “Berendonckbijl”, de laatste kruimel? M. de Groot

1991 / 09 Een inheems-Romeinse woonplaats te Wijchen R.F. Looij

1991 / 28 Het Merovingische grafveld van Wijchen W. Tuijn

1992 / 18 Een Middeleeuws bronzen beslagstuk uit Wijchen W. Tuijn

1992 / 19 Middeleeuwse bewoning in Wijchen-centrum W. Tuijn

1993 / 39 Opnieuw Michelsberg-kultuur in Wijchen W. Tuijn

1994 / 08 Archeologisch onderzoek in het hete stof W. Tuijn

1994 / 11 Romeinse graven aan de Mussenbergseweg te Wijchen B. Teubner

1994 / 21 Zwaardschedebeslag uit Wijchen-centrum L. Flokstra

1995 / 30 Een nederzetting uit de midden-IJzertijd op het Kerkeveld te Wijchen P. Vissers

1997 / 11 Bij ons achter M. de Groot

1998 / 29 De herontdekking van oude vondstplekken nabij het Wijchense Ven B. Teubner

1998 / 36 Fiets en gij zult vinden P. Vissers

1999 / 11 Terra sigillata tussen Nijmegen en Wijchen J. Jansen

1999 / 14 Een archeologische verrassing: Tienakker te Wijchen R.F. Looij

1999 / 15 De Tienakker in Wijchen H. van Enckevort en J. Thijssen

1999 / 27 Een merkwaardig Romeins dakpanstempel W. Tuijn

2000 / 20 Assistentie voor de ROB W. Tuijn 

2000 / 27 Bodemvandalisme in Wijchen L. Flokstra

2001 / 18 Snuffelen naar oude bewoning W. Tuijn

2001 / 22 Een bijzondere munt van de Galgenberg te Wijchen B. Teubner

2002 / 20 Een curieuze steelpan uit Wijchen W. Tuijn

2002 / 29 Foto’s uit Wijchen P. Vissers

2003 / 19 Een zalfsteentje van de zolder P. Vissers

2004 / 40 Vroeg-Christelijke beslagstukken in het rivierengebied L. Flokstra

2004 / 42 Archeobotanie in de praktijk. ‘De Tuun’ van Museum Kasteel Wijchen F. Zachariasse

2005 / 27 De Meshallen W. Kuppens

2005 / 40 Dagelijks brood: het belang van graan in het menselijk dieet in de protohistorische periode (MKW) F. Zachariasse

2007 / 21 Het Wijchens Meer. Een rijke historie in ondiep water P. Seinen

2008 / 29 Grondradar-onderzoek in de gemeente Wijchen L. Flokstra

2010 / 20 Verwerking oude vondstcomplexen deel 3 B. Teubner

2010 / 32 Een veldbrandoven aan de Huurlingsedam te Wijchen W. Kuppens

2013 / 40 Scherven uit de oude doos A. den Braven

2014 / 35 Scherven uit de oude doos, deel 2 Middeleeuwse bewoning in het centrum van Wijchen A. den Braven

Winssen

1968 / 01 Winssen, het oude Veerhuis W. Tuijn

1971 / 25 Onderzoek van een Romeins bouwwerk te Winssen C.P.J. van Kouwen

2001 / 11 De kam van de Wofsdarm R. Harmsen

Woezik

1981 / 32 Uitbreidingsplan “Veenhof 2” te Woezik M. de Groot

1990 / 33 Een voorname boerderij in de 16e eeuw te Woezik W. Tuijn

Zeeland (N-Br)

1996 / 24 Hoe een koe een bijl vangt M. Koolen

Zuilichem

2017 / 39 Cold-Case „Paaljukkenbrug” te Zuilichem P. Seinen