Jubileum 1968-2018

Boven: 50-jarig Jubileum AWN, foto Pauline de Weijer

Archeologie in onze achterTuijn

 

Onder deze titel startte op 6 oktober 2018 een unieke expositie in het Graafs Museum over 50 jaar vrijwilligers in de archeologie, hun belangrijkste opgravingen en meest bijzondere vondsten en hun grote inspirator Wim Tuijn. Een halve eeuw geleden was Wim Tuijn mede-oprichter van de Werkgroep Nijmegen en Omstreken van de AWN, de landelijke vereniging voor vrijwilligers in de archeologie. Tegelijk met de expositie verscheen een uitgebreid boek, waarin deze unieke voortrekker en zijn centrale rol in de archeologie in de regio worden belicht.

“Na enige jaren in ons eentje wat rond geschept te hebben beseften we dat archeologie in clubverband toch leuker was”, aldus Wim. Als mede-oprichter, secretaris, voorzitter en veldwerkcoördinator zou Wim Tuijn jarenlang de drijvende kracht zijn achter wat nu de AWN Afdeling 16 Nijmegen en omstreken heet. Samen met andere amateurarcheologen (“archeologie is teamwork” zei Wim) zocht hij overal in het werkgebied van de afdeling (Rijk van Nijmegen, Overbetuwe, Land van Maas en Waal en delen van Noord-Brabant en Noord-Limburg) naar sporen van een ver verleden.

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum toonde de AWN-afdeling in het Graafs Museum de resultaten van een halve eeuw opgraven in het werkgebied. Centraal in de tentoonstelling stond de Wim Tuijncollectie: een nooit eerder geëxposeerde verzameling voorwerpen die Wim met hulp van andere AWN-leden in de loop der jaren heeft opgegraven. Naast deze persoonlijke collectie kon u het resultaat zien van de opgravingen van lokale (werk)groepen, met onder andere vondsten uit Grave, Heumen, Cuijk, Wijchen, Gennep, Deest, Huissen en Nijmegen.

Wat was er zoal te zien? Uit de collectie Tuijn o.a. Marne aardewerk uit Wijchen, Terra Sigillata van het Kops Plateau en fragmenten van fresco’s uit Ulpia Noviomagus. Niet alleen de Romeinse tijd kwam aan bod: vanuit de werkgroepen was er materiaal vanuit het neolithicum tot en met vondsten van de Duivelsberg uit de Tweede Wereldoorlog. Van een uniek 14e eeuws beschilderd kinderlaarsje uit Huissen tot glazen La Tène armbandjes uit Lithoijen: een breed scala aan bijzonderheden. Een fraai sfeerbeeld vormden foto’s van de opgravingen uit de begintijd van de afdeling.

Via een interactieve digitale kaart (nu online) waren alle beschreven vondsten van de werkgroepen en van individuele leden terug te vinden. Deze digitale kaart biedt een rijk overzicht van alle vondsten en informatie die de Afdeling in de afgelopen 50 jaar heeft gedaan en verzameld.   Ook was er een film over Wim Tuijn en zijn werk te zien (nu online).

Velen hebben zich door Wim Tuijn laten inspireren en hebben spade en troffel ter hand genomen om in de spreekwoordelijke (maar soms ook letterlijk!) eigen achtertuin op zoek te gaan naar resten van vroege(re) bewoning. Een tentoonstelling maakt het, zoals Wim Tuijn het ooit formuleerde, mogelijk “om een blik te werpen op het leven van onze voorouders en de verbondenheid daarmee te voelen”. Inmiddels maken de opgravingen zelf al weer deel uit van de geschiedenis, en kunnen wij ons ook vereenzelvigen met de amateurarcheologen van het eerste uur.
De tentoonstelling ‘Archeologie in onze achterTuijn’ was te bezichtigen in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 1 februari 2019 in het Graafs Museum te Grave.

tekst gaat verder onder afbeelding

voorpagina AWN Jubileumuitgave
voorpagina AWN Jubileumuitgave

Het boek ‘Archeologie in onze achterTuijn’ onder redactie van Leo ten Hag werd op 6 oktober 2018 bij de feestelijke viering van 50 jaar AWN Nijmegen en Omstreken gepresenteerd. Het boek beschrijft de bemoeienissen van Wim om een eigen afdeling op te richten, biedt een virtuele tocht langs de verschillende werkgroepen in de Omstreken en een beschrijving van de Wim Tuijn-collectie.