Muntschat uit de 17e-18e eeuw

Muntschat uit de 17e-18e eeuw van onschatbare waarde gevonden in het Land van Cuijk

Jan Kusters


Tijdens een detectoronderzoek op een akker onderstaand muntschat gevonden, waarschijnlijk een verloren beursinhoud. Mijn eerste gedachte was dat ik een klomp lood had gevonden. Bij nader onderzoek thuis bleek het een muntschat van ongeveer 8 munten te zijn. Gewicht van het stapeltje 38 gram en de afmetingen 35/30/13 mm. Op de voorzijde is Overijssel te zien met de eerste twee cijfers 17…. van het jaartal, mogelijk is dit begin 18e eeuw. De munten zijn van zilver/brons of hybride en sterk gecorrodeerd. De muntschat is gevonden op een akker op de grens van Vianen en Beers in de omgeving van een krukboerderij (gemeentelijk monument). In 1680 was hier al sprake van bewoning. De muntschat is waarschijnlijk een z.g. verloren beursschat en past in de bewoningsgeschiedenis van de boerderij eind 17e begin 18e eeuw.

Zeldzaam: Op de website Portable Antiquites of the Netherlands staat onder muntschatten slechts 1 melding van een gevonden muntschat uit bovenstaande periode.

Onschatbare waarde: Hoe veel munten zijn het, zijn de munten van zilver of brons, zijn de munten afzonderlijk zeldzaam, zeldzaamheidswaarde van de totale schat, museale waarde en wat kon men er voor kopen eind 17e/begin 18e eeuw. Vele vragen om op te lossen. Derhalve zijn de munten van onschatbare waarde voor de wetenschap en de vinder en vooral van museale waarde.

Te zien is: OV YSS 17 OVERYSSEL 17….

Mogelijk is de munt aan de bovenzijde van de onderstaande variant.

Op de voorzijde een roosje tussen punten met daaronder OVER YSSEL en het jaartal en op de keerzijde Gekroond wapen van Overijssel, hierin staat een klauwende leeuw met op de achtergrond een golvende lijn wat de rivier de IJssel moet voorstellen. Geen versiering aan of om het wapen.

De muntschat is te zien in museum Ceuclum. Ook de prachtige tentoonstelling over de Romeinse weg en vondsten in het Land van Cuijk van Katwijk tot Maashees zijn nog steeds te bewonderen. Vrij entree.

-+=
Google Translate
Top