Opgraving Nieuwe Dukenburgseweg Nd11

 

Drieëndertig sfeerfoto’s van onze assistentie bij Nd11 met een voorwoord van Marijke Pennings

Van 7-12-‘21 t/m 24-12-’21, en van 10 tot 20-1-‘22 hebben 9 vrijwilligers geassisteerd bij de opgraving aan de Nieuwe Dukenburgseweg.
Over een aantal weken volgt er nog een tweede fase. De opgraving vond plaats omdat er op die plek een nieuw riool aangelegd wordt en tijdelijke stapelwoningen gebouwd worden.
In het gebied zijn in het verleden al verschillende onderzoeken geweest, van begeleidingen, proefsleuven tot en met opgravingen. Op het grasveld voor Bureau Archeologie (onze werkruimte) is in 1979 al het welbekende grafveld Nijmegen-Hatert met maar liefst 226 graven opgegraven.

ISBN 90-71923-13-4 klik op afbeelding voor boekbespreking in Westerheem 1991

Alle stukken, die in het plangebied in het verleden niet zijn bekeken, kwamen nu aan de beurt.

Er zijn greppels, kuilen, graven en complete gebouw-plattegronden uit vooral de inheems-Romeinse tijd tevoorschijn gekomen. De foto’s laten dit zien. Bovenal hebben we er enorm plezier aan beleefd en danken we het hele opgravingsteam o.l.v. Pepijn v.d Geer voor de prettige samenwerking.
De vrijwilligers waren:
Ellen Bekker, Aad Hendriks, Bas Hendrikse, Jan Jansen, Mark van Loon, Marijke Pennings, Frans Peters, Pauline de Weijer en Wim Weyers en van hen zijn dan ook de bijgevoegde foto’s. Plus foto’s van Jon de Vries.

 

Tenslotte: zie ook de blog van Pauline, waarin onder meer deze opgraving besproken wordt..

-+=
Google Translate
Top