Nieuwsbrief

Secretariaat Afdeling 16 Nijmegen e.o.:
L.H.W. ten Hag
Lorkenstraat 14
6523 DR Nijmegen
E: lhwtenhag@planet.nl
T: 06 30363100

 


 

Nieuwsbrief november 2019 

 

Dinsdag 26 november zal drs Will Brouwers voor ons een lezing verzorgen over:

Cultureel erfgoed onder water:
                        behouden, beschermen en inzichtelijk maken.  

Wrakken zijn archeologische tijdcapsules die een schat aan gegevens herbergen die we meestal op geen enkele andere manier kunnen verkrijgen. Voor bergers zijn wrakken een bron van inkomsten (koper, schroot, archeologische artefacten, goud en zilver). Voor recreatieve duikers zijn ze een bron van verwondering. Voor vissers soms een bron van ergernis en voor de offshore industrie en bijvoorbeeld Rijkswaterstaat zijn wrakken ook letterlijk obstakels. Daarnaast oefent de natuur zelf invloed uit op de houten wrakken: door erosie en de vraatzuchtige paalworm hebben de wrakken flink te lijden. Het onderwater erfgoed staat dus behoorlijk onder druk.
Daarnaast neemt het aantal duikers dat op zoek gaat naar wrakken toe. Ook daardoor komt het onderwater erfgoed onder steeds grotere druk te staan. Op land is de situatie anders…en toch ook weer niet. Stel je voor dat iedereen die de Piramide van Cheops bezoekt een steentje van het monument meeneemt dat los ligt. Als aandenken. Dan blijft er na een tijd niets meer van de piramide over. Gelukkig is op het land de toezicht, handhaving en ook het ethisch moreel besef goed in balans. Hetzelfde zou voor monumenten onder water moeten gelden. Alleen onder water is toezicht en controle heel moeilijk. En de verleiding uit het zicht van de autoriteiten is groot… zo zien we kwetsbare wrakken soms snel vervallen.
In deze lezing komen problemen, kansen en inzichten met betrekking tot onderwater erfgoed aan bod aan de hand van een aantal wrakken dat een rol speelt in het gevecht voor behoud van dit kwetsbare erfgoed. Wrakken en hun verhalen zijn een essentieel onderdeel van onze gedeelde identiteit, zelfs in een stad in het achterland, zoals Nijmegen.
Drs. Will Brouwers heeft jarenlang voor het maritiem programma van de RCE gewerkt, met name voor wat betreft het beschermen en behouden van cultureel erfgoed onderwater.

De lezing begint om 20.00 uur, locatie: Wijkcentrum Ark van Oost, Cipresstraat 154, Nijmegen-Oost.

———

Groesbeek Heights

In september dit jaar is de publicatie ‘Groesbeek Heights. Sporen uit de Tweede Wereldoorlog op de Duivelsberg en in het Nederrijk’, samengesteld door Leo ten Hag, Paul Klinkenberg en Willem Kuppens, verschenen. Leden van onze Afdeling kunnen dit rijk geïllustreerde boek aanschaffen voor € 12,50 (winkelprijs € 14,95). U kunt het boek aanschaffen in onze werkruimte op woensdagavond. Of laten toezenden voor € 5,- extra. U betaalt dan 17,50 via onze bankrekening (IBAN: NL58 INGB 0003 1106 39 t.n.v. AWN afd. Nijmegen eo.) onder vermelding van ‘Groesbeek Heights’ en het verzendadres.
Het boek zal ook tijdens de schervenavond op 24 september beschikbaar zijn.

 Afzeggen
Deze nieuwsbrief wordt ook per mail aan alle leden verzonden.
Wilt u deze Nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.