Nieuwsbrief

Secretariaat Afdeling 16 Nijmegen e.o.:
L.H.W. ten Hag
Lorkenstraat 14
6523 DR Nijmegen
E: lhwtenhag@planet.nl
T: 06 30363100

 


 

Nieuwsbrief februari 2020 

Lezing op dinsdag 18 februari 

 
Dinsdag 18 februari zal Paul van der Heijden voor ons een lezing verzorgen over: 

De Romeinse limes in Nederland

 
Eind maart verschijnt bij uitgeverij Matrijs een nieuw overzicht van de Romeinse limes in Nederland, geschreven door Paul van der Heijden en Evert van Ginkel. Alle AWN-ers krijgen het boek eind maart gratis thuisgestuurd. Het boek is de opvolger van de bekende publicatie van Tilmann Bechert en Willem Willems over de limes uit 1995. Sinds het verschijnen van dit boek, 25 jaar geleden, is het limesonderzoek in een stroomversnelling geraakt. In mijn lezing zal ik ingaan op de nieuwste ontwikkelingen en inzichten, bijvoorbeeld over het ontstaan en afloop van de limes. We kijken opnieuw naar de castella op de limeskaart en zullen een aantal daarvan uitgummen, terwijl we andere juist inkleuren. We maken uitstapjes naar Romeinse wegen, schepen langs de Linge, muren in Cuijk, oesters in Xanten en nog veel meer. Veel plaatjes en kaarten uit het nieuwe boek zijn deze avond voor de eerste keer te zien.
 
De lezing begint om 20.00 uur, locatie: Wijkcentrum Ark van Oost, Cipresstraat 154, Nijmegen-Oost.
 
 

Boekentafel

 
Zoals gebruikelijk bij onze bijeenkomsten kan er tegen aantrekkelijke prijzen weer een keuze worden gemaakt uit een gevarieerd boekenaanbod. 
 
 

Cultuurparticipatiefonds

 
De subsidieregeling Erfgoedvrijwilligers 2019-2020 van het Fonds voor Cultuurparticipatie is geopend. Hiermee kunnen vrijwilligers die zich met erfgoed bezighouden en kleine erfgoedorganisaties (tot 2 fte) zichzelf verstevigen. Vergroot je kennis en vaardigheden (vakinhoudelijk, technisch, etc), of versterk de organisatie (bijvoorbeeld marketing).
•€ 1.000 – € 5.000 per initiatief
•Subsidie tot 100% van de projectkosten!
•50% mag worden ingezet voor materiële projectinvesteringen
•Totaal beschikbaar budget: € 300.000
Open tot 18 december 2020, of tot het totale budget op is.
 
Meer weten? Kijk op de website (ook voor onze andere erfgoedsubsidieregelingen) of neem contact op met een van onze adviseurs. 
 
-0-0-0

Basiscursus archeologie weer van start: jan – maart 2020

Ook in 2020 organiseert AWN afdeling 16 (Nijmegen en omstreken) samen met AWN afdeling 17(zuid Veluwe en oost Gelderland) een basiscursus archeologie. De cursus is bedoeld om(nieuwe) AWN leden te introduceren in de wereld van de archeologie.

-0-0-0-

Cursus (resterende dagen)

Dag 6, Zaterdag 29 februari 2019, 10 – 13.00 h (datum onder voorbehoud), docent Rob Nijsse

Veldverkenning (over de locatie volgt nog informatie): 
Op een braakligend stuk land wordt naast elkaar gelopen en aandachtig naar de grond gekeken. Alles wat daar niet van nature thuis hoort wordt meegenomen. Thuis wordt alles, voorzichtig, schoon gemaakt en op de laatste cursusdag…..


Dag 7, Zaterdag 7 maart 2019 10 – 13.00 h, Depot Arnhem, docenten: diverse ervaren AWN-ers.

Afsluitende dag en diploma uitreiking: 
De schoon gemaakte vondsten van de Veldverkenning worden door iedere deelnemer zelf gedetermineerd. Hulp van deskundigen is beschikbaar om bij twijfel in te roepen. Aan het eind van deze sessie vertelt iedere deelnemer over zijn of haar meest bijzondere vondsten. De sessie wordt afgesloten met een officieus diploma, uitgereikt aan iedere deelnemer die met succes de cursus heeft voltooid.

Algemene cursusgegevens:

De kosten van de basiscursus bedragen € 30,-. Hiervoor krijgen jullie een praktijkboek Archeologie en diverse tekstdelen van de behandelde stof in een map. Plus koffie en thee! Kosten graag overmaken op bankrekening NL25 INGB 0001 7609 93, t.n.v. AWN-17 Vereniging van vrijwilligers in de archeologie.

Door betaling zijn jullie automatisch ingeschreven voor de basiscursus. Aanvullende informatie is te verkrijgen bij dit email adres: veldwerk.awn17@gmail.com .

Adres AWN Afdeling 16/Provinciaal Depot: Nieuwe Dukenburgseweg 21, 6534 AD, Nijmegen

Adres AWN Afdeling 17: Hazenkamp 66, 6836 BA, Arnhem

 

Publicatie foto’s

Tijdens onze bijeenkomsten (lezingen, excursies, e.d.) worden vaak foto’s gemaakt voor AWN-intern gebruik. Stelt u geen prijs op publicatie van uw foto op onze website en/of in het jaarverslag? Stuur dan even een bericht naar de secretaris: lhwtenhag@planet.nl. Voorafgaand aan elke AWN bijeenkomst zal ook worden gevraagd of er bezwaren zijn tegen het plaatsen van foto’s op onze website en/of jaarverslag.

-0-0-0-

  Afzeggen

Deze nieuwsbrief wordt ook per mail aan alle leden verzonden.
Wilt u deze Nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.