Onbekende structuur Mookerheide

Sinds het jaar 2000 is bekend dat zich in het noordelijke deel van het met heide begroeide gedeelte van de Mookerheide een uit greppels en walletjes bestaande structuur bevindt. De structuur is duidelijk te zien op Google Earth.
Tot op heden is niet duidelijk welke functie de structuur heeft of heeft gehad. In de gangbare literatuur en in de tot op heden geraadpleegde bronnen wordt de structuur op de Mookerheide niet vermeld.

W. J. A. Kuppens
P. Klinkenberg

 

Binnen de beperkte kring van personen die op de hoogte is van het bestaan van de structuur, waaronder Natuurmonumenten, zijnde de eigenaar (sinds 1926) en beheerder van het gebied, lopen de meningen over de functie van de structuur nogal uiteen. Als mogelijkheden worden genoemd:

de restanten van een uit de Romeinse periode daterende wachttoren, een uit de Tachtigjarige Oorlog daterende schans, een bijenschans, een verzamelplaats voor schapen, de restanten van een militair gerelateerd object van het Nederlandse leger (jaren 1939/1940) of van het Duitse bezettingsleger (periode 1940-1944).

Kortom: is het een militair of een civiel object? Klik afbeelding voor het hele verslag in PDF (20 pagina’s).

Onbekende structuur

2 antwoorden op “Onbekende structuur Mookerheide”

Reageer op deze blog

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

-+=
Google Translate
Top