Opening jubileumtentoonstelling

Grote foto: Pauline de Weijer

Op 6 oktober was het dan zover, de opening van onze jubileumtentoonstelling in Het Graafs Museum te Grave, waar met vereende krachten naar toe is gewerkt. Officiële toespraken werden gehouden in de Elisabethkerk, waarna de opening met een hapje en een drankje nog eens ludiek over werd gedaan in het museum door Martien Koolen, die hier een sleutelfunctie in had.

In de Elisabethkerk zie je de volgende sprekers: Inleider Harry Brink, voorzitter John Jansen, wethouder van Grave Ben Peters, Leo ten Hag, auteur/redacteur van ons jubileum-boek en Katja Zee, archeologe, die voor dit boek de Wim Tuijn-collectie heeft gedetermineerd (blz 85 e.v.). Daarna zie je Gajus Scheltinga (landelijke voorzitter AWN) aan wie door John Jansen het eerste exemplaar van ‘Archeologie in onze achterTuijn’ werd overhandigd.

Door John werden in zijn toespraak Pauline de Weijer, Marcel Tromp, Leo ten Hag, Katja Zee en Ben Teubner nog eens bedankt voor het vele werk aan voorbereiding van de expositie en boek.