Zandse Plas Lent

De afd. assisteert regelmatig bij opgravingen van Bureau Archeologie en andere instanties. Op deze pagina’s zijn daarvan slechts de sfeerbeelden te vinden. Conclusies en rapporten van deze opgravingen zijn te vinden bij de betreffende opgravingsinstanties.

 

Afd. 16 assisteerde in september/oktober 2017 bij de opgraving aan de Zandse Plas te Lent. Deze opgraving werd in het voorjaar uitgesteld vanwege de aanwezigheid van een jonge uil. Op deze pagina enkele beelden van onze ervaringen. De werkzaamheden waren vnl. het zeven van de uitgegraven grond en het couperen van grondsporen. Bij het zeven van Laat-Middeleeuwse sporen kwam kwam tot ieders verrassing een Vroeg-Middeleeuwse hertshoornen spinklos tevoorschijn, verder opmerkelijk veel restanten van lederen schoeisel. Zie ook de opnames door Frans Peters van het opgraven van een waterput met als basis een karrewiel. Een extra ‘attractie’ was het ter plekke laten springen door de EOD van een aangetroffen projectiel uit de Tweede Wereldoorlog.
Op deze opgraving waren bij toerbeurt aanwezig: Ben Teubner, Marijke Pennings, Frans Peters, Wim Weijers, Jan Jansen, Marijke en Aad Hendriks. Marijke Pennings, Ben Teubner en Jan Jansen hielpen tenslotte ook nog mee bij de open dag voor de basisscholen uit Lent.

-+=
Google Translate
Top