Prehistorisch aardewerk

Omslag ‘Getekend zand’ Tien jaar arch. onderzoek in Oss-Ussen

Aan de hand van ondermeer 10 jaar archeologisch onderzoek in Oss-Ussen en  actuele opgravingen in Nijmegen-Noord werden we op 31 oktober bijgepraat door Peter van den Broeke, senior Archeoloog bij de gemeente Nijmegen (sinds heel kort met pensioen).

Determinatie van Bronstijd, IJzertijd, en Inheems-Romeins aardewerk is nog best ingewikkeld en daarom had Frans Peters een afspraak gemaakt met Peter van den Broeke om onze kennis op dit gebied eens op te frissen.

Peter van den Broeke
Overzicht lezing Peter van den Broeke

Overzichten en belangrijke publicaties van handgevormd aardewerk voor de regio Zuid-Gelderland
Aanbevolen door Peter van den Broeke

Enkele titels (in rood) zijn in onze bibliotheek aanwezig en twee titels zijn gratis te downloaden.


Hele prehistorie:

Louwe Kooijmans, L.P. / P.W. van den Broeke / H. Fokkens / A.L. van Gijn (red.) 2005: Nederland in de prehistorie, Amsterdam.

Neolithicum (en vroege bronstijd):

Anscher, T.J. ten, 2012: Leven met de Vecht. Schokland-P14 en de Noordoostpolder in het Neolithicum en de Bronstijd, Amsterdam (proefschrift Universiteit van Amsterdam). [ook vroege bronstijd (wikkeldraad-aardewerk)]

Deeben, J. / E. Drenth / M.-F. van Oorsouw / L. Verhart (red.) 2005: De steentijd van Nederland, z.pl. (= Archeologie 11/12).

Roever, J.P. de, 2004: Swifterbant-aardewerk Een analyse van de neolithische nederzettingen bij Swifterbant, 5e millennium voor Christus, Groningen (proefschrift).

Raemaekers, D.C.M., 1999: The articulation of a ‘New Neolithic’. The meaning of the Swifterbant culture for the process of neolithisation in the western part of the North European Plain (4900–3400 BC), Leiden (proefschrift = Archaeological Studies Leiden University, 3).

Louwe Kooijmans, L.P., 1980: De midden-neolithische vondstgroep van Het Vormer bij Wijchen en het cultuurpatroon rond de zuidelijke Noordzee circa 3000 v.Chr., Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 59, 113–208.
[gratis download: http://hdl.handle.net/1887/1094]

Midden-bronstijd:

Drenth, E., 2018: De typologie van het aardewerken vaatwerk van de Hilversum-cultuur, in: E.A.G. Ball / R. Jansen / E.H.L.D. Norde / K.M. de Vries (red.), Metaaltijden 5. Bijdragen in de studie van de metaaltijden, Leiden, 163-173.

Late bronstijd:

Arnoldussen, S. / E.A.G. Ball 2007: Nederzettingsaardewerk uit de late bronstijd in Noord-Brabant en het rivierengebied, in: R. Jansen / L.P. Louwe Kooijmans (red.), Van contract tot wetenschap – Tien jaar archeologisch onderzoek door Archol BV, 1997-2007, Leiden, 181-203.

Broeke, P.W. van den, 1991: Nederzettingsaardewerk uit de late bronstijd in Zuid-Nederland, in: H. Fokkens/N. Roymans (red.), Nederzettingen uit de bronstijd en de vroege ijzertijd in de Lage Landen, Amersfoort (Nederlandse Archeologische Rapporten, 13), 193-211.

Desittere, M., 1968: De Urnenveldenkultuur in het gebied tussen Neder-Rijn en Noordzee (periodes Ha A en B), Brugge (Dissertationes Archaeologicae Gandenses, 11).

IJzertijd en Romeinse tijd:

Broeke, P.W. van den, 2012: Het handgevormde aardewerk uit de ijzertijd en de Romeinse tijd van Oss-Ussen – Studies naar typochronologie, technologie en herkomst, Leiden (proefschrift Universiteit Leiden).
[gratis download: http://hdl.handle.net/1887/20033]

 

Omdat er nog wel eens determinatievergissingen met de z.g. Jydepotten voorkomen, hierbij een artikel over dit aardewerk uit Denemarken (in het Deens):

Downloaden (PDF, Onbekend)

Over dat aardewerk is een expositie ingericht in het Give-Egnens Museum in het Deense plaatsje Give.