Prehistorisch grafveld Westermeerwijk

Identificatie van een prehistorisch grafveld in de Westermeerwijk, gemeente Berg en Dal

Tijdens het bestuderen van de digitale reliëfkaarten opgenomen in het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2), werd door het AWN-lid Paul Klinkenberg in een op het grondgebied van de gemeente Berg en Dal gelegen bosperceel ten zuidwesten van het in de hoek van de Meerwijkselaan en de Postweg gelegen Afrikamuseum in 2014 een zestal opmerkelijke verhogingen waargenomen. 

Een nadere verkenning in het veld in 2015 leerde dat de verhogingen zich als duidelijk waarneembare heuveltjes manifesteerden en mogelijk als grafheuvels konden worden getypeerd.

Grafheuvels Westermeerwijk Berg en Dal
Grafheuvels uitsnede AHN2-maaiveld – Shaded Relief

Al snel werd duidelijk dat het aanwezig zijn van genoemde heuvels in het betreffende bosperceel bij de ter plaatse bevoegde instanties (gemeente Berg en Dal en Staatsbosbeheer als eigenaar/ beheerder van het gebied) onbekend was. Ook bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) waren de heuvels onbekend.

Op verzoek van Paul Klinkenberg werd in opdracht van AWN-afdeling 16 Nijmegen en omstreken, met medeweten en medewerking van de gemeente Berg en Dal, de regionaal archeoloog (S. van Roode) en Staatsbosbeheer, op 12 maart 2016 door enkele leden van genoemde AWN-afdeling een niet-gravend onderzoek ingesteld naar bedoelde heuvels. In dit rapport worden de bevindingen van het onderzoek weergegeven.

Hieronder is het volledige rapport van Paul Klinkenberg en Willem Kuppens opgenomen (in PDF) plus de veldtekening_GW1_A3 (ook PDF)

rapport grafheuvels Westermeerwijk
aanklikken voor volledig PDF rapport
grafheuvels Westermeerwijk
aanklikken voor PDF

Reageer op deze blog

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

-+=
Google Translate
Top