Project Piersonstraat PGNC 11 mei 1892

Door Leo ten Hag

De Zwanegas en ‘Varioloides’

Normaalgesproken staan op deze pagina foto’s van (scherven van) objecten uit het verleden van de Piersonstraat (tot 1914 de Zwanegas genoemd). Op de woensdagavonden bijeen komen kan voorlopig nog niet en het onderzoek van de ‘Piersonstraatgroep’ blijft nog even stilliggen. Daarom hier een ‘papieren scherf’ uit een krant van 11 mei 1892, die ons een glimp te zien geeft van het Nijmegen aan het eind van de negentiende eeuw.


Uit: PGNC (Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant) van woensdag 11 mei 1892

Klik aan voor grotere afbeelding:

Provinciale Gelderse en Nijmeegsche Courant Zwanengas

Hieronder de uitgetypte tekst van het krantenartikel

BEKENDMAKING

De BURGEMEESTER der GEMEENTE NIJMEGEN.
Gezien de schriftelijke verklaring van den geneeskundige Dr. L.P.J. Berends te Nijmegen, waaruit blijkt, dat er dringende noodzakelijkheid bestaat tot onteigening van de volgende voorwerpen, zich bevindende ten huize van de aan Varioloides geleden hebbende Christina Kuipers, dochter van Antonius Kuipers aan de Zwanegas als in aanraking geweest zijnde met de lijderes, bestaande in:

Een veeren kussen; drie kaffen kussens; een kaffen peluw; twee wollen dekens; vier molton dekens; twee stel bedgordijnen; vier lakens; twee stroozakken; een karpet; eenige lijfgoederen

worden onteigend en vernietigd.
Gelet op artikel 5 der Wet van den 4 December 1872 (Staatsblad No. 134) en artikel 69 en 72, 3 lid der Wet van 28 augustus 1851, (Staatsblad No. 125);

Besluit:

De hierboven genoemde voorwerpen, aanwezig in de woning van den aan Varioloides geleden hebbbende persoon te onteigenen, onmiddellijk in beslag te nemen en te vernietigen.

Nijmegen, 10 mei 1892.
De burgemeester voornoemd, P. C. Bijleveld

Toelichting op dit artikel:
Over ‘variola’ lezen we op de site van de RIVM: “Pokken (variola) is een ernstige infectieziekte die veroorzaakt wordt door het pokkenvirus. Tot men ging vaccineren, waren er door de eeuwen heen epidemieën op alle continenten met zeer veel slachtoffers. Pokken was tot de achttiende eeuw een belangrijke doodsoorzaak bij kinderen: in Zweden en Frankrijk overleed één op de tien kinderen aan pokken. Edward Jenner toonde in 1796 aan dat een infectie met koepokkenvirus (vaccinia) beschermde tegen pokken. De procedure om iemand te infecteren met het koepokkenvirus werd vaccinatie genoemd. Hierdoor kon de ziekte onder controle worden gebracht. Om de ziekte wereldwijd uit te roeien, startte de WHO in 1967 een grootscheeps bestrijdingsprogramma, gebaseerd op vroege opsporing en ringvaccinatie”.

De wet van 1872 betreft de ‘Wet op de besmettelijke ziekten en die van 1851 de ‘Onteigeningswet, regelende de onteigening ten algemeenen nutte’.

Kaffen kussens: verschillende soorten kaf (onder andere van boekweit) werden gebruikt om kussens te vullen. Ook tegenwoordig nog, zoals we kunnen lezen op de website.
Hoe en in welke periode Nijmegen schoner en gezonder werd.
Wie van de Piersonstraatgroep thuis wil werken: een bezoek aan het digitale archief van het Regionaal Archief Nijmegen kan interessante vondsten opleveren, zoals de volgende pagina.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *