Protocol Publieksarcheologie

Dit protocol is aan veranderingen onderhevig. Voor de meest recente versie van het protocol: zie de website van de Stichting Reuvens, onder Groot Reuvensoverleg www.reuvensdagen.nl

Het protocol houdt geen rekening met afwijkende maatregelen van de veiligheidsregio’s. Deze dient u zelf te controleren bij het organiseren van een activiteit.

Vragen omtrent het protocol? Neem contact op met Rob van Haarlem via grootreuvensoverleg@reuvens.nl

PDF opgesteld door het Groot Reuvensoverleg, onder de afbeelding met 1 klik.