Register G – L

 

Het Register op de Jaarverslagen verwijst naar alle onderwerpen die in de Jaarverslagen voorkomen.
U kunt direct vanuit het register ‘doorklikken‘ naar het bedoelde artikel op de juiste pagina in alle Jaarverslagen (mits op desktop of laptop!).
Deze links openen in een nieuw tabblad.

 

 

 

 

Vanwege de lengte van dit register is het gesplitst in vijf delen.

Plaatsnamen: A t/m F
Plaatsnamen: G t/m L (Deze pagina)
Plaatsnamen: M t/m R
Plaatsnamen: S t/m Z
En: Varia en verslagen

 

Het register laat zich als volgt lezen:

Plaats  

Jaargang /  bladzijde / Artikel / Auteur(s)

——–

Gassel

1979 / 24 Een bronzen kokerbijl van de “Krekelberg” te Gassel M. Koolen

1979 / 26 Middeleeuwse vondsten te Gassel M. Koolen

1981 / 23 Een Romeinse munt uit Gassel J. de Wit

1981 / 28 De Steen- en IJzertijd te Gassel J. de Wit

1982 / 35 Paleolithische vondsten uit Gassel en Mill J. de Wit

1983 / 45 De Steentijd te Gassel J. de Wit

1984 / 25 Gassel, een dorado van steenkulturen J.P.M. de Jong en S. van Hassel

1984 / 28 Een IJzertijd-nederzetting te Gassel M. Koolen

1985 / 12 Een laat-Romeinse vondst uit Gassel J.P.M. de Jong

1985 / 13 Romeinse en Middeleeuwse sporen bij de Provinciale weg Gassel-Beers-Cuijck J. de Wit

1985 / 16 Resten van een pottenbakkersoven uit de IJzertijd in Gassel M. Koolen 

1986 / 32 Nederzettingskeramiek uit de late Bronstijd te Gassel M. Koolen

1987 / 16 Vroege Bronstijd en IJzertijd te Gassel M. Koolen

1987 / 38 Vroege Bronstijd en IJzertijd te Gassel J. de Wit

1988 / 14 Een verdwenen grafveldje te Gassel M. Koolen

1988 / 15 Gassels aardewerk M. Koolen

1988 / 24 Een waterput uit de vroege midden-IJzertijd te Gassel M. Koolen en H. Elbers

1989 / 16 Indrukwekkende vondsten te Gassel M. Koolen

1989 / 23 Een bijzondere maalsteen van de Kraayenbergse plassen T. van der Zanden

1993 / 33 Een afvalkuil uit de late Bronstijd te Gassel (Grave) M. Koolen en J. de Wit

Geffen 

2001 / 09 Vuursteen uit Brabant P. van Nistelrooij

Gendt

1984 / 18 Romeinse graven in een veestal A. Hendriks, J. Hulshoff, W. Otemann

1985 / 42 Laat-Middeleeuwse afvalkuil W. Otemann, J. Hulshoff, A. Hendriks

1986 / 18 Meer over de oude bewoning van de Loohof te Gendt W. Otemann, J. Hulshoff en A. Hendriks

1987 / 31 Middeleeuwse bewoning op Walburgen-Gendt A. Hendriks, J. Hulshoff, W. Otemann

1988 / 19 Vroeg-Middeleeuwse bewoning op het “Kempke” A. Hendriks, J. Hulshoff, W. Otemann

1990 / 11 Een onverwachte IJzertijd nederzetting A. Hendriks

1991 / 27 Een Merovingisch graf(veld?) in Gendt W. Otemann

1991 / 32 Een vroeg Inheems-Romeins afvalputje te Gendt W. Otemann

1993 / 20 Een nieuwe oprit W. Otemann

1994 / 19 Wegcunet door oeverwal in Gendt W. Otemann

1996 / 10 In de omgeving van een monument W. Otemann

2000 / 20 Bewoningssporen aan de Linge W. Otemann

2000 / 38 Tegels met bijbelse motieven W. Otemann

Gennep

1983 / 16 Gennep heeft een streekmuseum H.M. Verscharen

1984 / 22 Pottenbakkersafval uit Gennep H.M. Verscharen

1986 / 39 Nieuwe ontdekkingen in Gennep H.M. Verscharen

1989 / 33 Een brandlaag of de brandlaag van Gennep M. de Groot

1992 / 14 Bewoningsgeschiedenis Gennep ontsloten door bouw winkelcentrum M. de Groot

1992 / 17 Een 19e eeuwse pottenbakkerij te Gennep S. Mooren

1993 / 10 Bouwput nieuw gemeentekantoor Gennep M. de Groot en J. Wessels

1994 / 31 Nieuwbouw winkelcentrum Gennep II M. de Groot en J. Wessels

1995 / 40 Een 18e eeuwse vuilnisbelt in het Nierspark te Gennep M. de Groot

2001 / 47 De opruiming S. Mooren en J. Wessels

2002 / 33 Een 14de eeuws woonhuis aan de Zandstraat te Gennep J. Wessels

2003 / 30 Een verkenning in de Niers Marc Pennings

2003 / 48 Restauratie van de Gennepse stadsmuur J. Wessels

2009 / 21 Het Genneperhuis J. Wessels

2010 / 28 Onderzoek naar sporen van de Staats-Spaanse linies in Gennep J. Wessels

2014 / 30 Een Mustang in de Maas bij Gennep P. Seinen

2021 / 34 De ‘luie’ peilschaal in de Maas bij Gennep Peter Seinen


Grave

1977 / 07 Opening van het Graafse museum W. Tuijn

1980 / 10 Het Graafse museum is weer open M. Koolen

1983 / 11 Verslag van de Archeologische Werkgroep Grave L.J.M. Keereweer

1983 / 35 Onderzoek in een ketelkuil te Grave M. Koolen

1983 / 46 Mogelijkheden van de metaaldetector H. Verhaaren

1985 / 11 Verslag Archeologische Werkgroep Grave J. de Wit

1985 / 46 Een goede vondst tijdens veldverkenning J. de Wit

1985 / 51 De waarde van detectorvondsten M. Koolen

1986 / 08 Verslag Archeologische Werkgroep Grave A.P.L. de Winter

1992 / 11 Onderaardse gangen in de vestingstad Grave M. Koolen

1993 / 17 Archeologische Werkgroep Grave P. van Lieshout

1995 / 20 De “Infirmerie” te Grave M. Koolen en J. de Wit

1996 / 26 Stadskernonderzoek tijdens bodemsanering te Grave M. Koolen en J. de Wit

2019 / 28 Bijzondere zoekdag op unieke akker te Grave 22-10-2019 Jan Kusters

2021 / 32 Zoekdag in Grave zaterdag 6 november 2021 Jan Kusters


Groesbeek

1978 / 33 Landesaufname: een loopje met de archeologie G.J. Bothof

1984 / 19 Prehistorische vondsten uit de gemeente Groesbeek H. Borst Pauwels

1985 / 22 Laat-Neolithische vondsten op de stuwwal bij Groesbeek H. Borst Pauwels

1985 / 50 Bewoningssporen uit de Romeinse tijd in de gemeente Groesbeek H. Borst Pauwels

1990 / 26 Het kasteel Groesbeek H. Borst Pauwels

1992 / 42 Opgeraapt, weggegooid en toch gered J.P.M. de Jong

1992 / 40 Middeleeuws hergebruik van stenen bijl? W. Tuijn

1997 / 16 Tasten in het duister J.P.M. de Jong

2005 / 18 Het middeleeuwse kasteel van Groesbeek J. Wessels en J. Mooren

2006 / 38 Het middeleeuwse kasteel van Groesbeek, deel 2 J. Wessels

2011 / 11 Een bronzen sikkel uit Groesbeek M. den Hartog

2014 / 47 Vraagtekens bij een Romeins aquaduct, discussie over de aardwerken bij Groesbeek L. ten Hag

2015 / 25 Opening museum de Ammoniet van Arjen de Haan

2016 / 22 Opgraving aan de Spoorlaan in Groesbeek door AWN-afdeling 16, Nijmegen E.O. W. Kuppens

2021 / 25 Oorlog transformeert een landschap: inleiding op Groesbeek Heights deel II Leo ten Hag

Groot Linden

1976 / 09 Een vuursteenwerkplaatsje te Groot Linden M. Koolen

1977 / 15 Kraayenberg te Groot Linden (gem. Beers-N.Br.) J. Koeling

1983 / 43 Een vuistbijl uit Groot Linden M.Koolen

Haalderen

1997 / 06 Verdwaalde vuurstenen sikkels W. Otemann

Haps

2016 / 38 Een rolsteenhamer uit Haps J. de Jong

2019 / 23 Romeinse vondsten in Haps Ton van der Zanden

Heesch

1995 / 24 Sporen van laat-Middeleeuwse houtbouw op de “Voorste Groes” te Heesch G.H.J. van Alphen en J.P.A. Pennings

Heijen

1980 / 24 Schaven en couperen in de IJzertijd van Heijen H.M. Verscharen

1988 / 23 Een nederzetting uit de Brons- en IJzertijd in Heijen H.M. Verscharen

1988 / 08 Grasduinen in een graskuil M. de Groot

1991 / 30 Prehistorisch “goud“ van de Brem te Heijen M. de Groot

1996 / 22 Heijense Eierbecher J.P.M. de Jong

Hemmen

2016 / 24 Mozes in het mandje J. Jansen

Hernen

1973 / 09 De prehistorie van Hernen ontsloten door Rijksweg 75 W. Tuijn

1974 / 18 Rijksweg 75 door Hernen II W. Tuijn

1975 / 26 Hernen III A.J. Janssen

1997 / 42 Vondsten bij het Molenven W. Tuijn en P. Vissers

Herpen

1990 / 19 Een uitzonderlijke IJzertijd-vondst uit Herpen G.H.J. van Alphen

Heteren

1978 / 30 Een pelgrimsinsigne uit Heteren H.A. en H.J. Gerritsen

Heumen

1982 / 22 Rijksweg 73 langs Heumen W. Tuijn

2014 / 32 Oprichting Werkgroep Archeologie Erfgoedplatform Heumen K. Zee

Historie Afdeling

2012 / 29 Een begin met elf amateurs. De eerste jaren van de AWN in Nijmegen L. ten Hag

2015 / 26 Uit het archief….Besmet(en) met het gevaarlijke Archeologievirus L. ten Hag

Homoet

1974 / 17 IJzertijd-vondsten in Homoet, Over-Betuwe H.A. Gerritsen

Horssen

1995 / 34 Een vijver te Horssen W. Tuijn

Huissen

1974 / 21 2000 jaren bewoning in Huissen Th. H. Janssen

1975 / 31 Rond de stadverheffing van Huissen Th. H. Janssen

1976 / 27 Onderzoekingen te Huissen Th.H. Janssen

1977 / 17 Stadskernonderzoekingen te Huissen (Gld) Th.H. Janssen

1978 / 24 Graven aan de Loostraat te Huissen Th. H. Janssen

1979 / 12 Waarnemingen in het grensgebied van Huissen-Arnhem Th. H. Janssen

1980 / 19 De achtste Romeinse vindplaats te Huissen Th. H. Janssen

1981 / 13 De Arnhemse Poort te Huissen Th. H. Janssen

1982 / 27 Merovingische wapens uit Huissen Th. H. Janssen

1983 / 25 Huissens oudste bewoning C. Neijenhuis

1983 / 27 Oud speelgoed Th. H. Janssen

1984 / 16 Het Zwanenwater te Huissen Th. H. Janssen

1985 / 44 Ulpius de Rustige was in Huissen W. Tuijn

1990 / 29 Het adelijke huis “Waede”of “Poll” C. Neijenhuis

1992 / 34 Een late la Tène fibula uit de Huissense stadskern C. Neijenhuis

1999 / 24 Vroeg-Romeinse vondsten in een inheemse nederzetting te Huissen C. Neijenhuis

2000 / 32 De Vierakkerse Poort te Huissen C. Neijenhuis

2003 / 50 Limes langs de Loostraat? C. Neijenhuis

2005 / 20 Veldovens voor de stadsmuur C. Neijenhuis

2016 / 17 Op een mooie maandagmorgen…… R. Knevel

2019 / 39 Historisch Huissen Pauline de Weijer    

Lent

1971 / 35 Een Paleolitisch vuursteenartefakt uit de Waal J.H. Koobs de Hartog

1972 / 14 Lent, een nieuwe ster aan het archeologisch firmament A.H. Bredie

1984 / 05 Verslag van de werkgroep Vroege Middeleeuwen: Steltsestraat – Lent W. Tuijn

1989 / 31 Overwaal – Lent een gemiste kans? W. Tuijn

2000 /11 Een tweede IJzertijd-grafveld in Lent P.W. van den Broeke

Leuth

1986 / 27 Oude woongrond in Leuth in de Duffelt J.R. Mulder

1986 / 38 Een schijffibula uit Leuth M. Verrijt

Limburg

2004 / 40 Vroeg-Christelijke beslagstukken in het rivierengebied L. Flokstra

Linden/Beers

1995 / 36 De Kraaienbergse plassen te Linden/Beers (peddels) M. Koolen en J. de Wit

2000 / 08 Midden-neolithische vondsten te Linden M. Koolen

2015 / 39 Een vuursteen artefact R. de Loos

Lith

2000 / 18 Secundair gebruik van een Romeinse munt L. Flokstra

-+=
Google Translate
Top