Van verwachting tot synthese. Kennis voor Archeologie

Van verwachting tot synthese.
                                                           Kennis voor Archeologie

Brochure ‘Van verwachting tot synthese. Kennis voor Archeologie’
Met kennis en advies probeert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gemeenten en andere partijen te ondersteunen bij de zorg voor het bodemarchief. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft daar met de beleidsbrief ‘Erfgoed telt’ in 2018 een extra impuls aan gegeven. Dat heeft onder andere geresulteerd in het programma Kennis voor Archeologie (2018-2021). Deze brochure toont de resultaten van het programma.

Brochure van RCE, over (tools bij) prospectieonderzoek e.d.

Terug naar de overzichtspagina