Identificatie van een prehistorisch grafveld in de Westermeerwijk

Grafheuvels Groesbeek

Identificatie van een prehistorisch grafveld in de Westermeerwijk, gemeente Berg en Dal

Tijdens het bestuderen van de digitale reliëfkaarten opgenomen in het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2), werd door het AWN-lid Paul Klinkenberg in een op het grondgebied van de gemeente Berg en Dal gelegen bosperceel ten zuidwesten van het in de hoek van de Meerwijkselaan en de Postweg gelegen Afrikamuseum in 2014 een zestal opmerkelijke verhogingen waargenomen.

Op verzoek van Paul Klinkenberg werd in opdracht van AWN-afdeling 16 Nijmegen en omstreken, met medeweten en medewerking van de gemeente Berg en Dal, de regionaal archeoloog (S. van Roode) en Staatsbosbeheer, op 12 maart 2016 door enkele leden van genoemde AWN-afdeling een niet-gravend onderzoek ingesteld naar bedoelde heuvels. In dit rapport worden de bevindingen van het onderzoek weergegeven.

 

Terug naar overzicht ‘Vrij om te lezen’

 

 

Paradise lost?

Paradise lost?

Insights into the early prehistory of the Netherlands from development-led archaeology (Nederlandse Archeologische Rapporten 62), Amersfoort
This book presents the results of a synthetic analysis of archaeological reports dealing with aspects of the early prehistory of the Netherlands. The reports were produced in the context of development-led commercial archaeology over the past 10 to 15 years. The Cultural Heritage Agency of the Netherlands (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; RCE) commissioned a project, undertaken by the Groningen Institute of Archaeology (GIA), which aims at a synthetic analysis of (mostly) excavation results concerning early prehistory (here defned as the Palaeolithic to the Middle Neolithic). The project is part of the RCE’s Valleta harvest (Oogst voor Malta) project, which resides under the ‘archaeological knowledge kit’ programme (Kenniskaart Archeologie). The aim of the programme is to develop tools or utilities to support heritage management decision making from a national perspective.

 

Terug naar overzicht ‘Vrij om te lezen’