Van verwachting tot synthese. Kennis voor Archeologie

Van verwachting tot synthese.
                                                           Kennis voor Archeologie

Brochure ‘Van verwachting tot synthese. Kennis voor Archeologie’
Met kennis en advies probeert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gemeenten en andere partijen te ondersteunen bij de zorg voor het bodemarchief. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft daar met de beleidsbrief ‘Erfgoed telt’ in 2018 een extra impuls aan gegeven. Dat heeft onder andere geresulteerd in het programma Kennis voor Archeologie (2018-2021). Deze brochure toont de resultaten van het programma.

Brochure van RCE, over (tools bij) prospectieonderzoek e.d.

Terug naar de overzichtspagina

Over zaaien en oogsten

Over zaaien en oogsten

De kwaliteit en bruikbaarheid van archeologische rapporten voor synthetiserend onderzoek

Dit rapport presenteert de uitkomsten van een studie naar de kwaliteit en bruikbaarheid van archeologische rapporten voor synthetiserend onderzoek.
Afgelopen jaren zijn twaalf synthetiserende onderzoeken uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Oogst voor Malta’ van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).
De 34 syntheseschrijvers gebruikten meer dan 3600 archeologische basisrapportages voor deze studies. Hun ervaringen met deze rapporten en ook hun meer algemene kritische reflecties liggen aan de basis van dit onderzoek, dat uitgevoerd werd door Diederick Habermehl van Image 02. Uit deze studie komt naar voren dat de inhoudelijke kwaliteit van onderzoek onder druk staat. De syntheseschrijvers benoemen verschillende aandachtspunten.

 

Terug naar overzicht ‘Vrij om te lezen’