Showing 1-10 of 45 Books
No Image Available 200 Jaar onderzoek
Al 200 jaar wordt onderzoek gedaan naar de Romeinen langs de Rijn. In eerste instantie richtte dit zich vooral op...
Categorie Romeinse Tijd AuteurJasper de Bruin
No Image Available Alle wegen leiden naar Rome
Alle wegen leiden naar Rome Het Romeinse Rijk neemt om verschillende redenen een unieke plaats in de geschiedenis van de...
Categorie Romeinse Tijd AuteurHerman Simissen
No Image Available Aqaduct Bronnenonderzoek
Een Romeins aquaduct nabij/in Nijmegen? Een chronologisch overzicht van publicaties die een relatie hebben met of handelen over het vermeende Romeinse...
Categorie Romeinse Tijd AuteurWillem Kuppens
No Image Available Archaeology and Economy in the...
Archaeology and Economy in the Ancient World Town-Country Relations in the Northern Parts of Germania inferior from an Economic Perspective...
Categorie Romeinse Tijd AuteurMarion Brüggler Julia Obladen-Kauder Harry van Enckevort (Eds.)
No Image Available Archeologie bij de tijd
Archeologie bij de tijd                       Aanbevelingen voor aanpassingen Op 18...
Categorie Algemeen AuteurRaad voor Cultuur
No Image Available Archeologie en geschiedenis van een...
Archeologie en geschiedenis van een middeleeuwse woonwijk onder de Hopmarkt te Aalst Relicta Monografieën 16 Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in...
Categorie Middeleeuwen AuteurKoen de Groote & Jan Moens (red.)
No Image Available Archeologie van de Tweede Wereldoorlog
Uit het Voorwoord: Dit rapport laat zien dat de archeologie uit juist deze periode niet het exclusieve domein is van...
Categorie 2de Wereldoorlog AuteurR.S. Kok en W.K. Vos (red.)
No Image Available Bescherming archeologische sites
Bescherming archeologische sites Op lokaal en regionaal niveau zijn er maar weinig archeologische vindplaatsen die een gemeentelijke en/of provinciale beschermde...
Categorie Algemeen AuteurHans Bekkers
No Image Available Bewoningssporen op De stelt
Bewoningssporen op De stelt proefsleuvenonderzoek in plangebied De Stelt-noord in Nijmegen-Lent Gemeente Nijmegen, Bureau Leefomgevingskwaliteit | Archeologie 2017 In de...
Categorie Bronstijd, IJzertijd, Middeleeuwen, Neolithicum, Nieuwe Tijd, Romeinse Tijd AuteurElly N.A. Heirbaut Joep Hendriks (red.)
No Image Available Caesar en zijn massamoord..
Caesar en zijn massamoord in het Nederlandse rivierengebied Nico Roymans, 2018: Caesar en zijn massamoord in het Nederlandse rivierengebied, in: Lex...
AuteurNico Roymans
-+=
Google Translate
Top