Een onbekende stuctuur op de Mookerheide

Een onbekende stuctuur op de Mookerheid

Sinds het jaar 2000 is bekend dat zich in het noordelijke deel van het met heide begroeide gedeelte van de Mookerheide een uit greppels en walletjes bestaande structuur bevindt. De structuur is duidelijk te zien op Google Earth en luchtfoto’s die vanaf 1944 van het gebied zijn gemaakt. De structuur is tevens goed te zien op reliëfafbeeldingen die met behulp van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2) zijn te genereren. Een deel van de structuur is voorts aangegeven op de recente Top25 Raster-kaart van het Kadaster.

Tot op heden is niet duidelijk welke functie de structuur heeft of heeft gehad. In de gangbare literatuur en in de tot op heden geraadpleegde bronnen wordt de structuur op de Mookerheide niet vermeld.

Terug naar het boekenoverzicht

-+=
Google Translate
Top