Onderzoek

Boven: Arjan den Braven, archeoloog en aardewerkspecialist


Van laat-Romeins castellum tot middeleeuwse palts.

Nieuwe resultaten van de uitwerking van oud onderzoek op het Nijmeegse Kelfkensbosch. Voor de bouw van Museum Het Valkhof heeft de gemeente Nijmegen in de periode 1996-98 grootschalige opgravingen uitgevoerd op het Kelfkensbosch. Hierbij kwamen onder meer resten van het laat-Romeinse castellum, middeleeuwse hutkommen, een natuurstenen kelder en graven van het ‘Alden Kerckhoff’ aan het licht. Ondanks het grote onderzoekspotentieel is het archeologisch onderzoek op het Kelfkensbosch tot op heden nooit in detail uitgewerkt. In het kader van mijn promotieonderzoek naar Karolingisch Nijmegen e.o. hoop ik daar verandering in te brengen.

 

 

Ik krijg daarbij iedere woensdagavond hulp van een enthousiaste groep vrijwilligers van AWN Nijmegen e.o. die de afgelopen maanden een enorme hoeveelheid vondsten hebben verwerkt. Arjan den Braven studeerde middeleeuwse archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. Tussen 2008 en 2013 werkte hij als archeoloog en aardewerkspecialist voor Bureau Archeologie en Monumenten van de gemeente Nijmegen. Sinds 2013 werkt hij voor Universiteit Leiden en doet daar zijn promotieonderzoek in het kader van het NWO-project ‘Charlemagne’s Backyard. Rural society in the Netherlands in the Carolingian age’.

Naar bijzondere vondsten van het Kelfkensbosch

Naar verwerking vondsten in 2018

Naar verwerking vondsten in 2017

-+=
Google Translate
Top