Virtueel museum Late Middeleeuwen

Tijdvak: 900 – 1500

 

 

Alle voorwerpen in onderstaande vitrines zijn ook schermvullend te bekijken, klik binnen het object op:

 

 

Terug naar het overzicht

 

 

Rijnlands steengoed. Siegburg kan, aangeknepen voet. Uit beerput 74. Vondstnummer 25. Hoogte 16 cm. Opening ⍉ 8 cm. Collectie SSN Nijmegen.

 

 

Jacobakan uit beerput 74 Nijmegen. Laag VI Vondstnummer 27 Opgravingsdatum augustus 1984. Hoogte 19 cm, doorsnede 11 cm. Collectie SSN Nijmegen. Krat 666, pallet 020.

 

 

Grijze kom, aardewerk, met zeldzaam voorkomende rand, hoogte 13 cm. ⍉ 24,5 cm. Afkomstig uit beerkuil 18, vondst no. 6. Op de hoek van de Grote straat en de Steenstraat te Nijmegen. Collectie SSN Nijmegen. Krat 666, pallet 020.

 

 

Grape met steel. Roodbakkend, driepoot met steel en tuit; van binnen geglazuurd, van buiten spaarzaam. Collectie SSN Nijmegen. Uit beerput centrum Nijmegen. 15de eeuw. Deze en andere bijzonder gave vondsten zijn te zien in de tentoonstelling ‘Wijven Wereld’ in Museum Kasteel Wijchen.

 

 

Afscheid van de kogelpot. Overgang van kogelpot naar een kookpot met een standvoet. Gevonden in afvalkuil 2 bij de Malakhof (de Elzenwoerd) te Oosterhout bij Nijmegen. Deze nog kogelronde grijze kookpot heeft een standvoet gekregen en mag dus nu geen kogelpot meer heten.
Hoogte 24 cm, diameter opening 24,5 cm, diameter aangeknepen
 voet is 10,5 cm.
Tweede helft van de 14de eeuw. Uit de rijke collectie van Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg eo.

 

 

 

Een bronzen bel uit de tufstenen kelder, opgraving Ke-1 op het Kelfkensbosch te Nijmegen.

Vondstnummer: Ke1.4.P55.406 [= vulling tufstenen kelder] Het gaat om een vermoedelijk in brons gegoten belletje met een maximale diameter van 3,4 cm en een hoogte van 4,5 cm. Het oog is aan de binnenzijde nogal afgesleten, wat erop wijst dat het belletje intensief en/of voor langere tijd is gebruikt. Alhoewel de tufstenen kelder – alwaar het belletje is gevonden – een sluitdatum rond het midden van de 11e eeuw heeft, kan een oudere datering in de 9e of 10e eeuw niet worden uitgesloten. Opmerkelijk is de wijze waarop de klepel oorspronkelijk was bevestigd, namelijk via een ijzeren stangetje die door twee in de mal meegegoten gaten naar buiten uitsteekt en daar is gefixeerd. De bel weegt 43,3 gram en is inmiddels door Floris Reijnen schoongemaakt en behandeld met Paraloid B72. Foto’s en tekst: Arjan den Braven. (gemeente Nijmegen)

 

 

Info Klankpotje Broerkerk Nijmegen: In de collectie gemeente Nijmegen bevinden zich er drie. 

 

 

Kruikje proto-steengoed uit beerput 36, Gapersgas (tegenwoordig Gapershof) te Nijmegen. Datering 1200-1250. Hoogte 17,5 cm. Collectie SSN (Stichting Stadsarcheologie Nijmegen). Zie de vingerafdruk van de pottenbakker op de onderzijde.

Gapersgas tegenwoordig Gapershof. Gegevens: Kees Brok Bureau Archeologie Nijmegen

 

 

 

Pingsdorf aardewerk gevonden te Ubbergen bij Nijmegen. Gefabriceerd tussen 9de en 13de eeuw in het Rijnland en komen in verschillende kleuren en hardheid voor, maar altijd met een opvallende decoratie.  Werkgroep Ubbergen.

 

Steengoed Siegburg  kan uit beerput 76. Nonnenstraat (noordzijde) Collectie SSN.  14de eeuw. Hoogte 25 cm. Zoutglazuur.

 

 

Steengoed Siegburg kan met lintoor uit beerput 76. Nonnenstraat Nijmegen. Collectie SSN. 15de eeuw. Hoogte 25,3 cm. De complete kan zal 2 cm hoger zijn. Zoutglazuur. Standring met geknepen voet. Ook wel Jacobakan genoemd.

Steengoed Siegburg  drinkkroes uit beerput 76. Nonnenstraat (noordzijde) Nijmegen. Collectie SSN. 14de eeuw. Hoogte 12,5 cm. Zoutglazuur.

 

Een slordig gemaakte steengoed Siegburg drinkkan. Gevonden in Beerput 76 in de Nonnenstraat te Nijmegen. Duidelijk is te zien dat bij de fabricage de twee helften op elkaar zijn geplakt. Voorzien van lintoor en standring met geknepen voet. 14de eeuw. Collectie SSN Nijmegen.

 

 

Siegburg veldfles, steengoed 14de eeuw. Hoogte 15 cm uit beerput in opgraving KE-1 Kelfkensbosch Nijmegen. Collectie gemeente Nijmegen.

 

 

Kookkannetje op drie pootjes: grape. Deze kleine eenorige variant met worstoor is gevonden tijdens opgravingen op de voormalige Lange Nieuwstraat naast het stadhuis te Nijmegen. Tweede helft 14de eeuw. Hoogte 11 cm. Collectie SSN.

 

 

Puntneus-baardman met lintoor. Steengoed kan uit beerkuil 28 te Nijmegen
In de tweede helft van de 15de eeuw komt de puntneus-baardman al voor. De huidige hoogte is 12 cm en het is de voorloper van de ‘baardmankruik’. Collectie SSN Nijmegen.

 

 

Terug naar het overzicht

 

-+=
Google Translate
Top