Virtueel museum Late Middeleeuwen

Alle voorwerpen in onderstaande vitrines zijn ook schermvullend te bekijken, klik binnen het object op:

 

 

Een bronzen bel uit de tufstenen kelder, opgraving Ke-1 op het Kelfkensbosch te Nijmegen.

Vondstnummer: Ke1.4.P55.406 [= vulling tufstenen kelder] Het gaat om een vermoedelijk in brons gegoten belletje met een maximale diameter van 3,4 cm en een hoogte van 4,5 cm. Het oog is aan de binnenzijde nogal afgesleten, wat erop wijst dat het belletje intensief en/of voor langere tijd is gebruikt. Alhoewel de tufstenen kelder – alwaar het belletje is gevonden – een sluitdatum rond het midden van de 11e eeuw heeft, kan een oudere datering in de 9e of 10e eeuw niet worden uitgesloten. Opmerkelijk is de wijze waarop de klepel oorspronkelijk was bevestigd, namelijk via een ijzeren stangetje die door twee in de mal meegegoten gaten naar buiten uitsteekt en daar is gefixeerd. De bel weegt 43,3 gram en is inmiddels door Floris Reijnen schoongemaakt en behandeld met Paraloid B72. Foto’s en tekst: Arjan den Braven. (gemeente Nijmegen)

 

 

Klankpotje Broerkerk Nijmegen boven en onder: collectie gemeente Nijmegen.

 

Klankpotje 2 Broerkerk te Nijmegen

 

 

Kruikje proto-steengoed uit beerput 36, Gapersgas (tegenwoordig Gapershof) te Nijmegen. Datering 1200-1250. Hoogte 17,5 cm. Collectie SSN (Stichting Stadsarcheologie Nijmegen.

Gapersgas tegenwoordig Gapershof. Gegevens: Kees Brok Bureau Archeologie Nijmegen

 

 

Pingsdorf aardewerk gevonden te Ubbergen bij Nijmegen. Gefabriceerd tussen 9e en 13e eeuw in het Rijnland en komen in verschillende kleuren en hardheid voor, maar altijd met een opvallende decoratie.  Werkgroep Ubbergen.

 

 

Steengoed Siegburg  kan uit beerput 76. Nonnenstraat (noordzijde) Collectie AWN/SSN.  14de eeuw. Hoogte 25 cm. Zoutglazuur.

Steengoed Siegburg  drinkkroes uit beerput 76. Nonnenstraat (noordzijde) Nijmegen. Collectie AWN/SSN. 14de eeuw. Hoogte 12,5 cm. Zoutglazuur.

 

Siegburg veldfles, steengoed 14de eeuw. Hoogte 15 cm uit beerput in opgraving KE-1 Kelfkensbosch Nijmegen. Collectie gemeente Nijmegen.

 

 

Terug naar het museum

 

-+=
Google Translate
Top