Virtueel museum Romeinse tijd

Tijdvak: 19 voor Chr – 450

 

Alle voorwerpen in onderstaande vitrines zijn ook schermvullend te bekijken, klik binnen het object op:

 

 

Terug naar het overzicht

 

Terra Sigillata schaal gevonden op het Maasplein te Nijmegen.
Type Dr. 29
MPL.6.P.126.953 F
Doorsnede voet: 10,1 cm
Doorsnede rand: 23,2 cm
Collectie gemeente Nijmegen

 

Afstandhouder, Romeins bouwkeramiek, hoogte 6,5 cm. Collectie Gemeente Nijmegen.

 

De helft van een ronde hypocausttegel, (bessalis), dik 6 cm doorsnede 21 cm. Privé collectie.

 

Romeins Olielampje, aardewerk gezicht.
Vindplaats kanaalstraat Nijmegen, datering 125-175 n. Chr.

Collectie Paul Ewals, beschreven in ‘Kijk eens wat ik gevonden heb’ en JV AWN afd. 16 over 2007

 

Tubulus, fragment van een platte keramische buis om warme lucht door de wanden van een Romeinse villa te geleiden. Met groeven om het gemakkelijk in een wand te kunnen stukadoren. Vondstplaats KE1 Kelfkensbosch Nijmegen.

 

Romeinse dakpan met ronde stempel van het 10de Legioen Grootste lengte en breedte: 10,1 X 9,3 cm.  Vindplaats Stuwwallen Nijmegen (Collectie werkgroep Stuwwallen).

 

Een dakpan met stempel uit de collectie van Paul Ewals.
Vindplaats onbekend.
Formaat fragment 120 X 130 mm. Dikte 30 mm.
Stempel 37 X > 90 mm [LE]GXGPF in drie dubbel kader lijn.
Datering 96 – 104 n. Chr.

 

Romeinse Wrijfschaal vindplaats stuwwallen Nijmegen (Collectie werkgroep Stuwwallen).

 

 

Nee, dit is geen restant van een rioolpijp, maar een kraagkom uit de Romeinse tijd. Roodbakkend aardewerk, waarschijnlijk een zeef. Geproduceerd op de Holdeurn. Vondstplaats stuwwallen Nijmegen.
(Collectie werkgroep Stuwwallen).

 

 

Romeins dakpanfragment met pootafdruk, Lent

 

 

De kapiteel uit de buitenste castellumgracht weegt 55,92 kg. Het is gevonden in de donkere (bovenste) grachtvulling rond 31,20 m +NAP. Ik vermoed een vroeg-Romeinse datering, maar kan op basis van context nog niet met zekerheid uitsluiten dat het een Karolingische kapiteel betreft. De blokken van de godenpijler zijn bij de opgraving van de ROB in ieder geval ca. 1,5 m dieper in de gracht aangetroffen. Deze blokken zijn wél vrijwel zeker in de 4e eeuw in de gracht terechtgekomen. Arjan den Braven (gemeente Nijmegen)

 

Terug naar het overzicht

 

-+=
Google Translate
Top