Agenda

 

 

Secretariaat Afdeling 16 Nijmegen e.o.:
L.H.W. ten Hag
Lorkenstraat 14
6523 DR Nijmegen
E: lhwtenhag@planet.nl
T: 06 30363100

 

De Bastei

Basteicafé: De Bastei als Nijmeegse schatkamer van archeologie
donderdag 8 december 2022

Tijdens dit Basteicafé duiken we dieper in de Romeinse archeologische opgravingen op het terrein van De Bastei. Harry van Enckevort, senior archeoloog van Bureau Archeologie en Bodemkwaliteit van de gemeente Nijmegen, vertelt over deze bijzondere plek binnen Romeins Nijmegen en de bijbehorende opgravingen die hier zijn gedaan. Bas van Lingen, medewerker Tentoonstellingen en Presentaties van De Bastei, vertelt hoe deze opgravingen doorwerken in het museumprogramma.

Tussen 2015 en 2018 voerde Bureau Archeologie en Bodemkwaliteit van de gemeente Nijmegen archeologisch onderzoek uit aan de voet van de Valkhofheuvel. Daarover publiceerde het Bureau een tweedelig verslag, dat kort is samen te vatten: vroeger stond op deze plek een belangrijke Romeinse poort met wegdek, daarna verschenen middeleeuwse vestingwerken en nog later huizen voor de gegoede burgerij. Maar daarmee doen we de rijkdom van het onderzoek uiteraard tekort. Het rapport schetst ruim 2000 jaar aan fascinerende ontwikkelingen van deze bijzondere plek voor Nijmegen. De nieuwe inzichten en het vondstmateriaal kregen een plek in de vaste presentatie van museum De Bastei.

De presentatie is in handen van Eric Brouwer. De sfeervolle muzikale omlijsting door de huis-dj’s Jan-Willem Koolen en Maarten van de Ven en de catering van DROOM! de Bastei maken deze avond compleet.

Het Basteicafé vindt plaats boven in De Bastei, van 20.00 tot 22.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur). De entree bedraagt 5 euro. Vrienden en medewerkers van De Bastei betalen 3 euro. Let op: er is beperkt ruimte, dus je moet je wel van tevoren aanmelden!
Klik hier voor meer informatie.

 

Wijvenwereld


In samenwerking met Het Gebroeders Van Lymborch Huis presenteert Museum Kasteel Wijchen de tentoonstelling ‘Wijvenwereld. Een verrassende kijk op vrouwen in de late middeleeuwen’. De tentoonstelling geeft een vernieuwd beeld over de positie van de vrouw in de 15de eeuw, zowel arm als rijk met als topstuk, gedurende 7 weken, het Van Bronckhorst-Batenburg Getijdenboek.


Basiscursus Archeologie 2022 – 2023.

Dinsdag 29 november, van 20 – 22 uur, in Nijmegen. Algemene Introductie Basiscursus door afd. 16, Frans Peters. Dinsdag 6 december, van 20 – 22 uur, in Arnhem. Archeologie Algemeen door Jan Verhagen en gebruik gereedschap door Rinus Houkes.Dinsdag 13 december, van 20 – 22 uur, in Nijmegen. Vondstverwerking, inleiding door Frans Peters. Vervolgens 1,5 uur praktijk uitwerking met vondsten uit Nijmegen.Zaterdag 17 december, van 10 – 13 uur, in Arnhem. Theorie en practicum Meten en Tekenen door Rob Nijsse. Zaterdag 14 januari 2023, van 10 – 13 uur in ???, veldverkenning.
Locatie wordt bekend later gemaakt. Zaterdag 21 januari 2023 van 10 – 13 uur, in Arnhem. Theorie Aardewerk Determinatie, onder andere met jullie (zelf schoongemaakte) vondsten van de veldverkenning van 14 januari, door Rob Nijsse en Juliette Staudt.

Definitief programma, 19 oktober ’22

Aanmelden in info  bij Juliette Staudt

Adressen locaties:

Nijmegen: Nieuwe Dukenburgseweg 21, 6534 AD Nijmegen

Arnhem: Molenbeekstraat 26a, 6824 AX Arnhem

 

 

‘s-Hertogenbosch, oktober 2022.

Geachte heer, geachte mevrouw,

Het NBAG organiseert samen met Brabants Heem de archeologische Najaarsstudiedag op zondag 20 november 2022. Het thema van de studiedag is:

Diepgravend wetenschappelijk nieuws

Recente archeologische promotieonderzoeken

Tijdens de Covid-pandemie draaide de wereld door. Tijdens deze beroerde periode zijn voor de Noord-Brabantse archeologie belangrijke promotieonderzoeken succesvol verdedigd. Vijf kersverse doctoren hebben nu tijd gevonden om hun kennis met ons live te delen. Alle vijf de voordrachten brengen verrassend nieuwe visies op het verleden van het Brabantse platteland en hoe het daar toen aan toeging.

Het Brabantse platteland: van onderen!

Locatie:

Café – Zaal ’t Vrijthof Molenstraat 6 5688 AD Oirschot Tel: 0499 – 571442

De kosten bedragen € 30 per persoon, contant te betalen in de zaal. Bij deze prijs is koffie, thee en de lunch (soep en broodjes) inbegrepen. In verband met de lunch is het noodzakelijk dat u bijgaand aanmeldingsformulier uiterlijk 13 november 2022 aan ons retourneert. U kunt ook uw aanmelding e-mailen vóór 13 november 2022 naar: nbgarcheologie@gmail.com

Programma:
10.30 uur Opening studiedag in Oirschot
Peter van Nistelrooij, voorzitter NBAG

10.45 uur Over Heide en Akkers
Een opmerkelijke transformatie van het platteland in de Meierij van Den Bosch in de late middeleeuwen, ca. 1200-1550
Johan Verspay

12.30 uur Lunch

13.30 uur Van onder belicht: de rol van rurale gemeenschappen in de Karolingische economie
Wim Kemme

14.30 uur Verleden als leidraad
IJzertijdbewoning en landschapsinrichting in noord-oostelijk Noord-Brabant in Verleden en Heden
Richard Jansen

15.15 uur Pauze

15.45 uur Voorouders in de maak
Dood en begraven in de Late Bronstijd en Vroege IJzertijd
Arjan Louwen

16.45 uur Sluiting

Met vriendelijke groet namens het Noord-Brabants Archeologisch Genootschap,

Peter van Nistelrooij
voorzitter NBAG

 

Archeologie van Oss en omgeving

Een mogelijkheid om kennis te maken met de archeologie van Oss en omgeving. De cursus wordt gegeven op de Volksuniversiteit van Oss.

Hier aanmelden

In deze cursus neemt Peter van Nistelrooij je mee in de wereld van de archeologie. In 3 avonden geeft hij een uiteenzetting, waarbij elke avond bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte:

* Archeologie beleid en opgravingen ten noorden van Oss
* Dateringsmethoden en opgravingen in de stad Oss en opgravingen ten zuiden van Oss
* Wat kun je doen met de opgraving gegevens en opgravingen in de omliggende plaatsen van Oss.

 

Hier Aanmelden symposium

 

 

DER UNTERGANG DES RÖMISCHEN REICHES

Tentoonstelling  Trier 

Das römische Imperium war gewaltig. Es nahm auf seinem Höhepunkt ein riesiges Gebiet ein, das die meisten Teile des heutigen Europas, Nordafrikas sowie des Nahen Ostens umfasste. Nur dank intelligenter Führung, einer straffen Verwaltung und innovativer Infrastruktur konnte es Jahrhunderte überdauern. Und trotzdem ging das Römische Reich unter – aber warum und wie? Die Gründe werden schon lange diskutiert. Gab es Vorboten des Zerfalls? Wie verwaisen einstmals blühende Metropolen? Und was ist das Erbe des gefallenen Imperiums?

25 juni t/m27 november 

 

 

 

Tentoonstelling over de Romeinse weg door het Land van Cuijk

De A73 door het Land van Cuijk is 35 jaar geleden aangelegd. Deze snelweg heeft het aanzien van het Land van Cuijk flink veranderd en er is veel handel en industrie deze kant op gekomen. Maar tweeduizend jaar geleden gebeurde hier min of meer hetzelfde, toen de Romeinen er een weg, een heerbaan, aanlegden.. Lees verder

 

Op zoek naar losse menselijke skeletresten in bronstijdnederzettingen!

In opdracht van de RCE is ADC ArcheoProjecten bezig met een synthetiserend onderzoek naar losse menselijke skeletresten in bronstijdnederzettingen. We hebben heel West-Friesland uitgeplozen en zijn nu op zoek naar contexten in andere Nederlandse regio’s.

Dus mocht je nog een (obscure?) vindplaats kennen, dan horen wij dat heel graag!

Mailen kan naar: w.roessingh@archeologie.nl

Met vriendelijke groet,
Wouter Roessingh

 

 

 

 

Naar de laatste Nieuwsbrief

 


-+=
Google Translate
Top