Agenda

 

 

Secretariaat Afdeling 16 Nijmegen e.o.:
L.H.W. ten Hag
Lorkenstraat 14
6523 DR Nijmegen
E: lhwtenhag@planet.nl
T: 06 30363100

 

 

 

Geplaatst 18 juli:

Met ingang van 16 juli zijn alle versoepelingen binnen de gemeentelijke organisatie teruggedraaid.  Dus helaas ook geen toegang tot de AWN avonden. Voorlopig tot 1 september.

 

Geplaatst 06 juli:

Jongeren klankbordgroep

Beste afdelingen,

Vanuit de landelijke werkgroep PR&C bestaat de wens om een jongeren klankbordgroep op te richten. Het doel daarvan is om onze landelijke media uitingen en acties beter toegankelijk te maken voor onze jongeren leden. Ook willen we meer jongeren leden werven. Het idee is om alle PR zaken te spiegelen aan deze klankbordgroep. Daarom zijn we op zoek naar geïnteresseerden om deel te nemen aan deze klankbordgroep. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij secretaris@awn-archeologie.nl . Deelname is natuurlijk helemaal vrijwillig!

Groeten,
Louise Olerud

Secretariaat AWN
Norbert Eeltink & Louise Olerud

-0-0-0-0-

 

Geplaatst 15 juni:

Nieuwe talkshow ‘Land vol archeologie’ brengt archeologie van de regio in beeld

Op vrijdag 18 juni, de eerste dag van de Nationale Archeologiedagen, kan
het publiek getuige zijn van een primeur. De Stichting Archeologie &
Publiek en ArcheoHotspots presenteren dan een nieuwe live-talkshow onder
de titel ‘Land vol archeologie’. De show wordt uitgezonden vanuit de
ArcheoHotspot van Museum Het Valkhof in Nijmegen en is te volgen via een
livestream.

Talkshowhosts Evert van Ginkel en Marie-France van Oorsouw ontvangen
verrassende gasten uit Nijmegen en omstreken aan tafel. Archeo-reporter
Vera Verkooijen is op pad gestuurd om archeologische bezienswaardigheden
en nieuwtjes uit de regio in beeld te brengen. Via de Mentimeter en chat
nodigt Agnes Westelaken iedereen uit om vanuit huis mee te praten.

In deze eerste uitzending staat de rijke archeologie van Nijmegen en
omgeving centraal. Ook de bijdrage die vrijwilligers leveren aan behoud
en onderzoek hiervan wordt belicht. De volgende uitzendingen worden
telkens vanuit een andere ArcheoHotspot ergens in Nederland uitgezonden.
Kijkers worden aangemoedigd om zelf filmpjes te maken van iets op
archeologisch gebied dat zij onder de aandacht willen brengen. Ze kunnen
die uploaden via https://www.landvolarcheologie.nl/  en maken kans om aan de
talkshowtafel te worden uitgenodigd.

Vrijdag 18 juni 2021, 19:00-20:00, de livestream is te bekijken via
https://www.landvolarcheologie.nl/  Aldaar ook na afloop terug te kijken.

-0-0-0-0-

Geplaatst 09 juni:

-0-0-0-0-

Geplaatst 19 mei:

Stichting Menno van Coehoorn

Het Jaarprogramma 2021 Stichting Menno van Coehoorn (Externe link) bevat tevens een formulier waarmee men zich kan aanmelden voor een excursie van de Stichting Menno van Coehoorn.

-0-0-0-0-

Geplaatst 16 maart:

Nationale Archeologiedagen

Op 18, 19 en 20 juni 2021 vindt de zesde editie van de Nationale Archeologiedagen plaats. Tijdens de vorige editie in 2019 waren er ruim 300 activiteiten door het hele land, bezocht door 40.000 bezoekers. We hopen dit jaar, samen met jullie, nog meer mensen zowel online als op locatie, voor archeologie te enthousiasmeren!

Dit jaar zijn de dagen iets anders dan voorgaande jaren. Allereerst vanwege de verplaatsing van de datum. Van het tweede weekend van oktober naar het derde weekend van juni. Naast het voordeel van de (hopelijk) zonnige weersomstandigheden sluiten we voortaan ook aan bij de European Archaeology Days. (Externe link) Daarnaast zorgt de situatie rondom COVID-19 nog steeds voor de nodige maatregelen. Hoe dan ook zetten we de archeologie een weekend lang in de schijnwerpers met dit jaar een divers aanbod van zowel online activiteiten als activiteiten op locatie.

Coronaproof programmeren

We hebben goede hoop dat er eind juni weer veel meer kan, maar ook als we nog met beperkingen zitten, zijn er volop mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten die bezoekers zelf kunnen ondernemen, zoals wandeltochten en fietsroutes, maar ook aan online lezingen, podcasts, filmpjes en online rondleidingen door een museum of bij een opgraving. Wil je inspiratie opdoen? Een impressie van de Archeologiedagen 2019 (Externe link) vind je in ons online magazine. Of kijk op Archeologie Leeft!. (Externe link) Binnenkort komt er een inspiratiedocument over het organiseren van een online activiteit.

Activiteit aanmelden

Vanaf 1 april kun je je activiteit hier aanmelden (Externe link) door rechtsboven op de knop ‘Deelnemen’ te klikken. Hier kun je inloggen of, als je nieuw bent, persoonlijke inloggegevens aanmaken. In de inlogmodule kun je je activiteit aanmelden, promotiemateriaal bestellen en te allen tijde je gegevens beheren of wijzigen. Heb je vragen over de inlogmodule of kom je er niet uit? Dan kun je mij altijd mailen of bellen.

Deelname is uiteraard gratis en je beslist zelf op welke dag(en) je mee wilt doen (binnen het weekend van de Archeologiedagen).

Nieuwsbrief

Wil je op hoogte blijven en heb je je nog niet aangemeld voor onze nieuwsbrief, meld je dan hier aan (Externe link).

Vragen

Mocht je nog vragen hebben of willen brainstormen over jouw activiteit, dan kun je me altijd mailen of telefonisch bereiken.
We kijken uit naar weer een fantastische editie!

Vriendelijke groeten,
Lara Boon
Projectcoördinator Nationale Archeologiedagen
T. 06 – 27 52 49 47

-0-0-0-0-

Geplaatst 12 maart:

Nieuwe poëzieprijs verbindt kunst en wetenschap

De Laaglandse Archeologie-Poëzieprijs

De Laaglandse Archeologie-Poëzieprijs bekroont het beste Nederlandstalige gedicht over archeologie en cultureel erfgoed. De wedstrijd, die in 2021 voor het eerst wordt gehouden, staat open voor zowel professionele dichters als amateurs in Nederland en Vlaanderen en heeft als doel meer mensen te enthousiasmeren voor poëzie én archeologie. De eerste prijs bestaat uit een bedrag van duizend euro.

Aan de wedstrijd kan worden deelgenomen door inzending, vóór 1 juli 2021, van maximaal drie gedichten in de Nederlandse taal, geïnspireerd op een archeologisch thema. Daarna buigt de jury, onder leiding van voormalig Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja, zich over de inzendingen. De feestelijke proclamatie en huldiging van de prijswinnaars vindt plaats in november 2021 op een bijzondere, met de archeologie verbonden locatie. Bij die gelegenheid wordt ook de wedstrijdbundel gepresenteerd waarin de twintig genomineerde en de drie winnende gedichten zijn opgenomen. Je kunt je inzendingen sturen naar distri@achterland.nl o.v.v. LAAP-2021.

Voor meer informatie:  (externe link)
De Laaglandse Archeologie-Poëzieprijs is een initiatief van de Stichting Achterland uit Zeist, een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk met als missie het bouwen van bruggen tussen maatschappij en poëzie, door deze in uiteenlopende innovatieve projecten met elkaar te verbinden.
De Laaglandse Archeologie-Poëzieprijs ondervindt steun van onder meer het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds, de Frans Mortelmans Stichting, de Karen E. Waugh Foundation en Vestigia BV Archeologie & Cultuurhistorie. Bij bewezen succes is het streven de wedstrijd om het jaar te laten plaatsvinden.

 

 

Geplaatst 17 januari:

Verdronken wereld in de Noordzee

In het voorjaar van 2021 organiseert het Rijksmuseum van Oudheden de tentoonstelling Doggerland. Verdronken wereld in de Noordzee. Deze tentoonstelling neemt bezoekers mee naar een immens, onontdekt gebied dat tot zo’n zevenduizend jaar geleden voor de kust van het huidige Nederland lag.

Koude steppe
Gedurende de ijstijden was de Noordzee een koude steppe, waar wolharige neushoorns, mammoeten, rendieren en Neanderthalers leefden. Het landschap strekte zicht uit tussen Nederland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Tegenwoordig wordt dit gebied Doggerland genoemd.

Naar de website (externe link)

 

 

-0-0-0-0-

Geplaatst 27-08-2020

Beste AWN-ers,

Update AWN projecten

Voorlopig nog geen toegang tot onze werkruimte!

De gemeente volgt de regels en adviezen van het kabinet. Het betekent dat er zo veel mogelijk thuisgewerkt wordt. Alleen als het voor het werk noodzakelijk is mogen we, met toestemming van het afdelingshoofd, fysiek op het werk verschijnen. Dus vergaderingen en overige bijeenkomsten met meerdere mensen zoals de AWN-werkavonden en vergaderingen kunnen helaas niet plaatsvinden. Ik hoop in de nabije toekomst dat dit in aangepaste vorm wel weer mogelijk is. Wanneer dat zal zijn kan ik niet zeggen, dus graag nog jullie geduld!

Kees Brok

-0-0-0-0-

 

ARCHEOLOGIEDAGEN 2020 VERPLAATST NAAR JUNI 2021

Gezien de onzekerheden in verband met de Covid-19 pandemie, hebben we besloten de Nationale Archeologiedagen te verplaatsen. 

Archeologiedagen verplaatst van oktober 2020 naar juni 2021
Het unieke karakter van de dagen, waarbij de participatie van het publiek centraal staat, brengt binnen de huidige corona maatregelen, grote beperkingen. Veiligheid van zowel de bezoekers, deelnemers en de honderden vrijwilligers die de dagen mogelijk maken, staat voorop. Daarom hebben we in overleg met onze partners besloten de zesde editie van de Nationale Archeologiedagen, die dit jaar plaats zouden vinden op 9, 10 en 11 oktober 2020, te verplaatsen naar 18, 19 en 20 juni 2021.

Een lang gekoesterde wens
Aanleiding zijn de Corona-beperkingen, maar de verplaatsing naar de zomer is ook een langgekoesterde wens van veel deelnemers en bezoekers. De zomer is bij uitstek het seizoen waarin Archeologie Leeft!

Aansluiting “European Archaeology Days”
Goed nieuws; hiermee kunnen de Nationale Archeologiedagen ook aansluiten bij de “European Archaeology Days” die sinds 2019 worden georganiseerd. Aan deze eerste editie van de Europese Archeologiedagen deden al 18 landen mee en ook Nederland sluit nu aan!

Definitief
Daarom geloven we dat dit hét moment is de dagen te verplaatsen. Dit is dus niet eenmalig maar definitief; de dagen worden vanaf nu jaarlijks georganiseerd in het derde weekend van juni.

-0-0-0-0-

 

Naar de laatste Nieuwsbrief