Agenda

 

 

Secretariaat Afdeling 16 Nijmegen e.o.:
L.H.W. ten Hag
Lorkenstraat 14
6523 DR Nijmegen
E: lhwtenhag@planet.nl
T: 06 30363100

 

 

 

Geachte heer Ten Hag, beste Leo,

Misschien is het voor de AWN leden leuk om te weten dat ik binnenkort een rondleiding geef langs diverse kasteellocaties. Ik heb onderstaand bericht zojuist ook met de AWN afdeling van Arnhem gedeeld:

 Zin in een mooie fietstocht langs diverse kastelen? Tweede pinksterdag, maandag 6 juni, geef ik een rondleiding vanaf Nijmegen-Lent naar Doornenburg. We fietsen over de dijk langs de Waal en bezoeken bestaande kastelen en kastelen die alleen archeologisch traceerbaar zijn.

Joris Habraken Regioarcheoloog Arnhem
Joris Habraken Regioarcheoloog Arnhem

We komen op plaatsen die normaal gezien ontoegankelijk zijn (Poelwijk, Doornik) en ik zal de nieuwste ontdekkingen laten zien. Je kunt je inschrijven via:

Archeotrail Gelderland 2022 – Dag van het Kasteel

Meer informatie is te vinden via de link. Wees welkom!

Met vriendelijke groet, Joris Habraken, regioarcheoloog Arnhem

 

Beste leden,

Namens het landelijk bestuur van de AWN bijgaande uitnodiging:

We hebben het genoeg jullie uit te nodigen voor onze ALV op zaterdag 11 juni a.s. in het Hunebedcentrum te Borger. Zie de bijlage voor de details over deze dag incl. leuk middagprogramma!

Borger Drenthe
Aanmelding is mogelijk tot en met zondag 5 juni door een mail te sturen naar secretaris@awn-archeologie.nl . De agenda van de ALV en de stukken worden gestuurd naar degenen die zich hebben aangemeld. Controleer de spamfolder als er na een week na aanmelding geen bevestiging is binnengekomen!

Met vriendelijke groet,
namens het Landelijk Bestuur,
Louise Olerud

Secretariaat AWN
Norbert Eeltink & Louise Olerud

 

Downloaden (PDF, Onbekend)

 

Nieuwe bestuursleden gezocht! (hoofdbestuur)

Er wordt als voorzitter (V/M) gezocht naar iemand met affiniteit voor & betrokkenheid bij archeologie, met een netwerk, goed naar buiten tredend, communicatief, met organisatietalent en verbindend.

Voor de penningmeester (V/M) is affiniteit met en kennis van financiële administratie vanzelfsprekend belangrijk.

Mocht U belangstelling hebben of iemand anders kennen die hiervoor interesse heeft, kunt U contact zoeken met de huidige voorzitter of een ander landelijk bestuurslid.

Overigens zoekt men ook nog steeds naar belangstellenden voor de landelijke werkgroepen deskundigheidsbevordering, onderwijs en PR&C.

Tenslotte: momenteel worden er gesprekken gevoerd met het Fonds voor CultuurParticipatie over financiële meerjarensteun voor een professionaliseringsslag binnen het landelijk bestuur, in de vorm van de part-time aanstelling van een beleidsmedewerker. Binnenkort zal hierover een separate advertentie verschijnen. Vanzelfsprekend kan dit het takenpakket van de overige bestuursleden sterk kunnen gaan verlichten.

Met vriendelijke groet,

Secretariaat AWN
Norbert Eeltink & Louise Olerud

E-mail: secretaris@awn-archeologie.nl
Website: https://www.awn-archeologie.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/Archeologievrijwilliger

Voor wie nieuwsgierig is naar de activiteiten van onze AWN’ers in het Arnhemse (Afd.17) kan hun Jaarverslag over 2021 hier inzien.

 

Op zoek naar losse menselijke skeletresten in bronstijdnederzettingen!

In opdracht van de RCE is ADC ArcheoProjecten bezig met een synthetiserend onderzoek naar losse menselijke skeletresten in bronstijdnederzettingen. We hebben heel West-Friesland uitgeplozen en zijn nu op zoek naar contexten in andere Nederlandse regio’s.

Dus mocht je nog een (obscure?) vindplaats kennen, dan horen wij dat heel graag!

Mailen kan naar: w.roessingh@archeologie.nl

Met vriendelijke groet,
Wouter Roessingh

 

 

 

Jan Kusters (Werkgroep Archeologie Cuijk) heeft op basis van zijn vondsten van Romeinse munten een tweetal boekwerkjes samengesteld:

De Romeinse muntschat van Sint-Agatha, Land van Cuijk (60 pagina’s) en Unieke muntschat Romeinse keizer Posthumus 260-268 na Chr. Sint Anthonis in het Land van Cuijk (52 pagina’s).

Beide boekjes kunnen worden gekocht tegen de speciale prijs van respectievelijk € 6,- en € 5,-. Voor beide boekjes samen betaalt u € 10,-. De opbrengst zal worden gestort in een boekenfonds waaruit komende publicaties gefinancierd kunnen worden.

 

 

Assembled Articles congres

Op woensdag 11 mei vindt voor de 7de keer het Assembled Articles congres plaats.

De congressen-serie Assembled Articles stelt, zoals gebruikelijk, archeologische gebruiksvoorwerpen van aardewerk en glas centraal uit de (post-)middeleeuwen. Anders dan de laatste jaren is nu de plaats van samenkomst Universiteit Leiden, Faculteit der Archeologie.

We zijn verheugd dat we zes sprekers met vernieuwend, grootschalig en/of actueel onderzoek bereid hebben gevonden om te spreken. Naast de voordrachten is er een kijk & vergelijk-gelegenheid, updates over het Deventersysteem.nl en de uitreiking van de langverwachte feestbundel aan Hemmy Clevis.

We vragen van eenieder die komt zich aan te melden in verband met zaalcapaciteit en de catering. Voor aanmelding: klik deze link. Het ticket en de factuur komt per ommegaande in de mailbox. Voor het programma, kijk op de website Wij maken geschiedenis

De aanmelding sluit een week voor de congresdatum of eerder wanneer de zaalcapaciteit bereikt is.

Namens het organisatiecomité

Roos van Oosten
Universiteit Leiden
r.m.r.van.oosten@arch.leidenuniv.nl

Oevers vol Romeinen…

…is de titel van de tentoonstelling in het Limburgs Museum:
Te zien van 20 mei t/m 4 september 2022

Ontdek het Romeinse leven langs de Rijn en Maas
In een interactieve tentoonstelling voor het hele gezin ontdek je hoe de Romeinen zo’n tweeduizend jaar geleden woonden, speelden en vochten. De Rijn vormde de noordelijke grens van het Romeinse Rijk: de limes. De Maas was het Romeinse achterland. De Romeinen waren de baas, ook in Limburg.

Tentoonstelling God op aarde: Keizer Domitianus

Laat u in God op aarde – keizer Domitianus meevoeren in het turbulente levensverhaal van de Romeinse keizer Domitianus. Bewonder de keizerlijke weelde en ontdek het Rome van de 1e eeuw na Christus, met het Colosseum als hart van de stad. In deze grote tentoonstelling ziet u honderden objecten uit een lange rij internationale topmusea, waaronder het J. Paul Getty Museum, het Metropolitan Museum of Art, en de Vaticaanse en Capitolijnse Musea.

Lees verder..

Te zien t/m 22 mei 2022, Rijksmuseum van Oudheden, Leiden

 

 

 

Naar de laatste Nieuwsbrief

 


-+=
Google Translate
Top