Agenda

 

 

Secretariaat Afdeling 16 Nijmegen e.o.:
L.H.W. ten Hag
Lorkenstraat 14
6523 DR Nijmegen
E: lhwtenhag@planet.nl
T: 06 30363100

 

 

Afdelingsledenvergadering dinsdag 18 april

Onze jaarlijkse Afdelingsledenvergadering vindt plaats op dinsdag 18 april. Aansluitend op de vergadering krijgen we een lezing van Pepijn van de Geer (Bureau Leefomgevingskwaliteit, Archeologie, gemeente Nijmegen) over een kleine opgraving in Ulpio Noviomagus (locatie Waalfront – Waalkwartier, de plek van het voormalige slachthuis).

De locatie is wederom het wijkcentrum Ark van Oost, Cipresstraat 154, 6523 HR Nijmegen. Aanvang 20.00 uur.

Contactdag archeologische opgravingen

Geachte heer, geachte mevrouw,

Het NBAG organiseert samen met de gemeente Oss en De Universiteit van Leiden een Contactdag.

Wij nodigen u uit om de archeologische opgravingen aan de Gewandeweg in Oss te bezoeken. Tijdens dit bezoek wordt u rondgeleid over de opgravingen. Ook kunt u met de studenten en hun begeleiders praten. De middag wordt met een drankje afgesloten.

Datum: woensdag 19 april

Tijd: 16.00 uur tot ca. 18.00 uur

Locatie: Gewandeweg 100 Oss. Parkeerplaats is vlakbij aanwezig

Er zijn geen kosten aan dit bezoek verbonden. Wel moet u zich voor uiterlijk 7 april as. aanmelden. Dit kan per email: nbgarcheologie@gmail.com 

Onderaan vindt u de achtergrondinformatie over de opgravingen.

Namens het NBAG, de universiteit van Leiden en de gemeente Oss, tekent met vriendelijke groet,

Peter van Nistelrooij, Voorzitter NBAG
Arjan Louwen, Universiteit Leiden
Mijke Peeters, Gemeente Oss

Achtergrondinformatie bij de opgravingen
Op dit moment zijn er weer studenten Archeologie van de Universiteit Leiden actief in Oss. Zes weken lang gaan in totaal zo’n 120 studenten uit binnen- en buitenland in de Osse bodem op zoek naar sporen uit het verleden. Al sinds de jaren ‘70 worden Leidse archeologiestudenten in Oss opgeleid. Ook afgelopen 2 jaar mochten we ze, na wat jaren van afwezigheid, weer in Oss verwelkomen. Door dit langdurige onderzoek is er veel over de geschiedenis van Oss bekend. Oss is één van de grootste opgravingsgebieden in Nederland! Het veldpracticum vindt dit keer plaats ten noorden van de Gewandeweg. De locatie ligt op de overgang van het dekzandgebied naar het rivierengebied. In het gebied moet mogelijk de wijk Amsteleind verrijzen. Twee jaar geleden vonden de studenten bij de Gewandeweg een grafveld uit de Bronstijd-IJzertijd (zo’n 2.000 tot 4.000 jaar geleden). Deze vindplaats werd afgelopen jaar in opdracht van de gemeente verder onderzocht. Hierbij zijn mooie resultaten behaald. De universiteit heeft inmiddels een compleet landschap, met o.a. een grafveld, huisplattegronden en waterputten uit de Bronstijd ontdekt. Ook werd een Neolithisch grafje gevonden. Dit is waarschijnlijk het oudste grafje uit de gemeente. Een deel van de vindplaats werd nog niet opgegraven. Dit deel wordt dit jaar en volgend jaar onderzocht. We zijn erg benieuwd naar wat hier nog meer ontdekt wordt. Afgelopen jaar zijn rondom de nationale archeologiedagen een paar open dagen en een meegraafdag georganiseerd. Deze zijn goed bezocht, zowel door mensen van buiten Oss als ook door Ossenaren en bewoners uit de buurt. Ook dit jaar staan er weer open dagen en inloopdagen op het programma. Archeologie leeft in de gemeente Oss!

 

 

Studiedag van het Noord-Brabants Archeologisch Genootschap

Geachte heer, geachte mevrouw,

Het NBAG organiseert samen met Brabants Heem de archeologische voorjaarsstudiedag op zondag 26 maart 2023. Het thema van de studiedag is:

Pioniers en opponenten      
     Verschillende inzichten in de archeologie

De Noord-Brabantse archeologie bestaat al geruime tijd. Zo hebben beroemde Nederlandse archeologen als pioniers de Noord-Brabantse prehistorie ontdekt en beschreven. Veelal waren deze pioniers ook opponenten met verschillende inzichten. En verschillende inzichten zijn van alle tijden, ook vandaag nog bijvoorbeeld met betrekking tot de gehanteerde vuursteenbewerking van de prehistorische vuursteensmeden.

Hoe kijken de specialisten van vandaag daar nu tegenaan? Welke theorieën liggen nog open voor discussie en hoe ging vroeger dat debat? Vijf sprekers hebben tijd gevonden om hun kennis en kunde met ons te delen in Oirschot.

Locatie: Café – Zaal ’t Vrijthof
Molenstraat 6
5688 AD Oirschot
Tel: 0499 – 571442

De kosten bedragen € 30 per persoon, contant te betalen in de zaal. Bij deze prijs is koffie, thee en de lunch (soep en broodjes) inbegrepen. In verband met de lunch is het noodzakelijk dat u aanmeldt vóór 20 maart 2023 naar: nbgarcheologie@gmail.com  

Programma:

10.00 uur Ontvangst

10.30 uur Opening studiedag in Oirschot
Peter van Nistelrooij, voorzitter NBAG

10.35 uur Toelichting op het programma
Dagvoorzitter Jesper de Raad

10.45 uur Parallelle Sporen
Archeologie ontwikkeling aan de hand van de recente dubbelbiografie Jan Hendrik Holwerda en Albert Egges van Giffen.
Leo Verhart

11.30 uur Archeologische ontwikkelingen van de jaren ‘50 tot en met nu in Brabant
Over de geschiedenis van de Brabantse archeologie
Liesbeth Theunissen

12.15 uur Discussie en gelegenheid voor vragen aan de sprekers

12.30 uur Lunch

13.30 uur Bipolaire steenbewerkingstechniek
Over bipolaire techniek en vuistbijlen; stap voor stap door de oude steentijd
Jan Willem van den Drift

14.15 uur Pauze

14.30 uur Vuursteenbewerking
Verschillende methoden en technieken van vuursteenbewerking
Yannick Raczynski Henk

15.15 uur Discussie en gelegenheid voor vragen aan beide sprekers

15.30 uur In gesprek met: Zo ging dat bij ons in Brabant

Een interview met Johan Biemans

16.15 uur Sluiting

Met vriendelijke groet,
namens het Noord-Brabants Archeologisch Genootschap,

Peter van Nistelrooij, voorzitter NBAG

 

Vroege kastelen tussen Maas en Waal

Op 1 februari openden de deuren van de tijdelijke tentoonstelling ‘vroege kastelen tussen Maas en Waal’. Een aantal Heerlijkheden en (restanten van) kastelen zijn belicht zoals die van Leur, Hernen, Batenburg, Maasbommel, Druten en Huis Te Leeuwen. Ook opgravingsresultaten zijn te zien.

Het land van Maas en Waal werd in de periode tussen 1000 en 1200 onderdeel van het Oost Frankische Rijk. Vandaaruit ontstond het latere Duitse Keizerrijk. Het oosten en het westen van land tussen Maas en Waal ontwikkelde zich verschillend. De grond in het Oosten was goed bewerkbaar in tegenstelling tot die in het westen. Het westen was ook dunbevolkt. Logisch gezien de vele overstromingen in dit deel van het gebied. Dit had ook consequenties voor de heerschappij. De vrije ridders hadden de grond in het westen in bezit. Terwijl aan de oostkant de keizers en de geestelijkheid zelf de domeinen ontwikkelden en hier beheerders aanstelden. Deze ontwikkelden zich later tot Heren over allerlei heerlijkheden.

In het oosten bleef deze situatie zo tot ongeveer 1300 en daarna was Gelre in staat deze heerlijkheden te binden. Hier kregen de beheerders vanaf het begin al toestemming om versterkingen te bouwen: de zg. motteversterkingen of de woontorens.

Deze vroege versterkingen ontwikkelden zich later tot kastelen. Een voorbeeld hiervan zijn de onlangs ontdekte restanten van de woontoren of donjon van kasteel De Leeuwenbergh in Boven Leeuwen.

Zie het in Museum Tweestromenland

 

Wijvenwereld


In samenwerking met Het Gebroeders Van Lymborch Huis presenteert Museum Kasteel Wijchen de tentoonstelling ‘Wijvenwereld. Een verrassende kijk op vrouwen in de late middeleeuwen’. De tentoonstelling geeft een vernieuwd beeld over de positie van de vrouw in de 15de eeuw, zowel arm als rijk met als topstuk, gedurende 7 weken, het Van Bronckhorst-Batenburg Getijdenboek.

Tentoonstelling over de Romeinse weg door het Land van Cuijk

De A73 door het Land van Cuijk is 35 jaar geleden aangelegd. Deze snelweg heeft het aanzien van het Land van Cuijk flink veranderd en er is veel handel en industrie deze kant op gekomen. Maar tweeduizend jaar geleden gebeurde hier min of meer hetzelfde, toen de Romeinen er een weg, een heerbaan, aanlegden.. Lees verder

 

 

Gelderse Archeologie Dag

Gelderse Archaeologische Stichting
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

Verzonden: donderdag 9 maart 2023 18:08
Onderwerp: Gelderse Archeologie Dag – Save the Date 11 mei

Dag allen,

Namens de Gelderse Archaeologische Stichting willen we iedereen van harte uitnodigen voor de komende Gelderse Archeologie Dag 2023.

Op donderdag 11 mei 2023 vindt de Gelderse Archeologie Dag plaats, dit jaar in Arnhem. We zijn te gast in het Stadhuis, niet ver van de plek waar Gelderse Archaeologische Stichting zo’n 93 jaar geleden is opgericht. De Gelderse Archeologie Dag wordt georganiseerd door de Gelderse Archaeologische Stichting en is voor iedereen die zich inzet voor de archeologie van onze provincie. Onze bedoeling is om mensen uit de verschillende archeologische werkvelden met elkaar in contact te brengen en houden en om de resultaten van prachtig Gelders onderzoek met elkaar te delen.
Dit jaar hebben we in samenwerking met gemeente Arnhem een dagvullend programma vol boeiende lezingen over recent onderzoek in Gelderland samengesteld, gevolgd door een middagprogramma met rondleidingen en een bezoek aan de Eusebiuskerk. De dag sluiten we natuurlijk af met een gezellige borrel.

Zet de datum alvast in de agenda: donderdag 11 mei! Aan dit bericht is een voorlopig programma toegevoegd. Wanneer deze definitief is ontvangt u deze in een aanvullend bericht in de vorm van een uitnodiging. In de tussentijd kunt u natuurlijk onze website en facebookpagina in de gaten houden voor de laatste berichten over de sprekers en het programma. Sinds kort kunt u ons ook volgens op Instagram!

Voorlopig Programma Gelderse Archeologie Dag

11 mei 2023 Stadhuis Arnhem, Koningstraat 38, 6811 DG Arnhem

9:15 – 10:00 10:00 – 10:15 10:15- 12:40

12:45 – 13:30 13:30 – 14:55

15:00 – 16:00 16:00 – 17:00

Ontvangst en inschrijven met koffie en thee

Welkomstwoord en opening

Blok 1: Lezingen van oa Stadsarcheologen Martijn Defilet en Leo Smole van de gemeente Arnhem, Joris Habraken van gemeente Nijmegen en Henk van der Velde van ADC ArcheoProjecten

Lunch

Blok 2: Lezingen oa het Romeinse heiligdom HerwenHemeling team, Folkert Westra en Yannick ten Have van RAAP b.v. en Sander Diependaal van gemeente Arnhem

Stadswandelingen of rondleiding Eusebiuskerk

Borrel

 

 

 

Naar de laatste Nieuwsbrief

 


-+=
Google Translate
Top