Agenda

 

 

Secretariaat Afdeling 16 Nijmegen e.o.:
L.H.W. ten Hag
Lorkenstraat 14
6523 DR Nijmegen
E: lhwtenhag@planet.nl
T: 06 30363100
Geplaatst 18 juli:

 

 

Geplaatst 13 september:

Beste allen,
 

Mail van secretaris 13 september aan inschrijvers voor de Schervenavond:

Bij dezen bevestig ik jullie deelname aan de Schervenavond, dinsdag 21 september in de Ark van Oost, Cipresstraat 154, 6523 HR Nijmegen. Er hebben zich 28 mensen aangemeld, dus binnen het aantal dat we in de zaal toe mogen laten. We moeten ons namelijk nog wel aan de anderhalve meter houden en mogen daarom niet meer dan 30 personen toelaten.
We beginnen om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45).

 

Geplaatst 15 september:

Beste leden,
Degenen die zich voor de Schervenavond hebben aangemeld, hebben afgelopen maandag een bevestiging van deelname ontvangen. We hebben het maximale aantal deelnemers bereikt, er kunnen GEEN mensen meer bij. Namens het afdelingsbestuur en de Ark van Oost hierbij het dringende verzoek, NIET naar de Schervenavond te komen als je geen bevestiging van deelname hebt ontvangen.
Hartelijk dank voor jullie medewerking.

Met vriendelijke groet,

Leo ten Hag
 

-0-0-0-0-

Geplaatst 27 augustus:

Beste mensen,
Gisteren is overleg met de directie geweest over de versoepelingen in het toegangsbeleid in gemeentelijke gebouwen. Hier is uitgekomen dat we er rekening mee moeten houden dat de woensdagavonden niet eerder weer door kunnen gaan voor eind september. Mocht dit toch anders zijn zal ik het jullie zo spoedig mogelijk laten weten. Helaas…
🥴
Met vriendelijke groet,
Kees

-0-0-0-0-

Geplaatst 04 september

Cursus bodemradar

Beste afdelingen van de AWN-Nederlandse Archeologievereniging,

  
Op zaterdag 2 oktober wordt er een Cursus bodemradar gegeven in de Gelderlandfabriek Stationsweg 7 te Culemborg (naast het station)
 
Primaire doelgroep zijn AWN WGMA en andere leden, en ieder die in deze materie geïnteresseerd is. De cursus heeft als doel kennisoverdracht met betrekking tot het gebruik van Geofysica in de Archeologie met name bodemradar. 
 
Niet alleen AWN leden, maar ook anderen zoals bv. Heemkunde en andere historische kringen kunnen deelnemen.
 
Behandeld worden:
 
–        De plaats van Geofysica in de Nederlandse archeologie en 
         elders. Wat we kunnen, willen en mogen.
–        Wat gaat er aan een scan vooraf, vooronderzoek.
–        Wat is Geofysica, wat is een bodemradar en wat kan hij wel en 
          niet.
–        Eindrapportage, omzetten van meet resultaten en 
         vooronderzoek in een rapport.           
 
 
 Plaats: Gelderlandfabriek naast station Culemborg op zaterdag 2 oktober
Tijd:       Van 11:00 tot 16:00
Kosten: 25 euro voor AWN leden en 55 euro voor niet AWN leden.
Aanmelden door storting van het verschuldigde bedrag op: 
Archeologische V.Kempen       NL 74 TRIO 0198 4901 94
Onder vermelding van : WGMA cursus
 
Voor verdere informatie: practiviteiten@awn-archeologie.nl
 
 
 
Cursus Werkgroep Geofysische meettechnieken in de Archeologie WGMA
 
 
Doel is kennis op het gebied van in archeologie toegepaste geofysica te delen 
Dit zoals bedoeld in het RCE beleid m.b.t. Archeologische Erfgoededucatie
 
De cursus wordt gegeven door:
 
1-Channa Cohen Stuart Gemeente archeoloog te Wijk bij Duurstede
2-Ruud Raats IT specialist en docent AHN en GIS
3-Peter Seinen Fysicus en onze specialist bodem radar
4-Nancy de Jong – Lambregts Gemeente archeoloog te Alkmaar
 
 
Cursus Curriculum
 
1. Alg inleiding 
Positie van vooronderzoek in de archeologie
van ‘non-invasieve onderzoeksmethoden’ binnen de archeologie.
van de WGMA binnen de archeologische gemeenschap in Nederland.
‘Leuke ontdekkingen’
 
2. Wat gaat er aan een scan vooraf, vooronderzoek zoals in literatuur en archief.
Hoe QGis, ArcGis en AHN kunnen helpen bij het vaststellen van het beste scanvlak.
 
3. Overzicht van de meest gebruikte geofysische meettechnieken in de archeologie.
Verschillende fysische principes achter deze technieken.
De werking van de bodemradar.
Bodemradar in de praktijk.
Metingen in het veld. De voorbereiding en de daadwerkelijke metingen
Verwerking van de data naar zogenaamde 3D reflectiemodellen.
Interpretaties van de 3D modellen naar mogelijke archeologische sporen.
Voorbeelden uit de praktijk.
 
 
4. Over twee veelgebruikte technieken, EMI en MAG en de mogelijkheden van remote-sensing en bijvoorbeeld het maken van de 3D modellen in Q-Gis op basis van AHN kaarten. 
En verder, “Op zoek naar de verdwenen kastelen van Noord-Holland”.
Het kastelenlandschap in kaart gebracht met multidisciplinair geofysisch onderzoek.

 

-0-0-0-0-

Geplaatst 26 augustus:

Schervenavond Afd. 16 Nijmegen en omstreken

Ark van Oost te Nijmegen, op 21 september, zie Nieuwsbrief augustus

-0-0-0-0-

Geplaatst 22 augustus:

Algemene ledenvergadering

Na enkele sessies via Zoom/Teams/Google Meet, is het landelijk bestuur voornemens om de eerstvolgende Algemene ledenvergadering fysiek te houden op 25 september in Utrecht, Domplein. In de ochtend de algemene ledenvergadering met in de middag, een rondleiding door AWN-afdeling 12, en de mogelijkheid om DOMunder te bezoeken of een stukje te varen op het replica Romeins schip De Meern 1. Natuurlijk allemaal binnen de geldende RIVM maatregelen in verband met Corona.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen, zullen we onderzoeken of we ook iets met een videoverbinding kunnen optuigen voor de mensen die er niet bij kunnen/willen zijn.
De kosten voor de lunch en het excursieprogramma in de middag zijn, onveranderd, 17,50 euro p.p.

Meer details in de formele uitnodiging die binnen enkele weken wordt verwacht.

Vooraanmelding voor deelname aan het dagprogramma kan al per mail naar secretaris@awn-archeologie.nl onder vermelding van voor – en achternaam, woonplaats, AWN-afdeling, eigen mailadres en lidmaatschapsnummer AWN.

We zien uit naar uw deelname.

Met vriendelijke groet,

Namens het landelijk bestuur,
de landelijk secretaris Norbert Eeltink

-0-0-0-0-

Geplaatst 06 juli:

Jongeren klankbordgroep

Beste afdelingen,

Vanuit de landelijke werkgroep PR&C bestaat de wens om een jongeren klankbordgroep op te richten. Het doel daarvan is om onze landelijke media uitingen en acties beter toegankelijk te maken voor onze jongeren leden. Ook willen we meer jongeren leden werven. Het idee is om alle PR zaken te spiegelen aan deze klankbordgroep. Daarom zijn we op zoek naar geïnteresseerden om deel te nemen aan deze klankbordgroep. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij secretaris@awn-archeologie.nl . Deelname is natuurlijk helemaal vrijwillig!

Groeten,
Louise Olerud

Secretariaat AWN
Norbert Eeltink & Louise Olerud

-0-0-0-0-

Geplaatst 17 januari:

Verdronken wereld in de Noordzee

In het voorjaar van 2021 organiseert het Rijksmuseum van Oudheden de tentoonstelling Doggerland. Verdronken wereld in de Noordzee. Deze tentoonstelling neemt bezoekers mee naar een immens, onontdekt gebied dat tot zo’n zevenduizend jaar geleden voor de kust van het huidige Nederland lag.

Koude steppe
Gedurende de ijstijden was de Noordzee een koude steppe, waar wolharige neushoorns, mammoeten, rendieren en Neanderthalers leefden. Het landschap strekte zicht uit tussen Nederland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Tegenwoordig wordt dit gebied Doggerland genoemd.

Naar de website (externe link)

 

-0-0-0-0-

 

Naar de laatste Nieuwsbrief