Agenda

 

 

Secretariaat Afdeling 16 Nijmegen e.o.:
L.H.W. ten Hag
Lorkenstraat 14
6523 DR Nijmegen
E: lhwtenhag@planet.nl
T: 06 30363100

 

 

 

Moving Stories
         De rijkdom van de Limes

Tweeduizend jaar geleden liep dwars door Nederland de Limes, de grens van het Romeinse Rijk. Soldaten uit alle windstreken trokken naar de Rijn om forten en wachttorens op de zuidoever te bouwen en te bemensen, met in hun kielzog gezinnen, handelaren en ambachtslieden. Ze lieten alles wat ze kenden achter, soms uit vrije wil, maar vaak ook gedwongen. Moving Stories verbindt die oude geschiedenis met het heden. Archeologen en hedendaagse kunstenaars gingen op zoek naar de ‘moving stories’ van migratie.

Te zien t/m 30 september 2022

 

Cursus Het herkennen en determineren van stenen werktuigen

De cursus is laagdrempelig en bedoeld voor zowel de beginnende belangstellende amateur en voor mensen die beroepshalve of vrijwillig in de archeologie bezig zijn en die te maken hebben met stenen werktuigen uit de prehistorie.
De basis van de cursus leidt op tot het herkennen van de sporen waarmee we een intentioneel gemaakte werktuig kunnen onderscheiden. En met behulp van de bijgeleverde syllabus kunnen de cursisten zelf enigszins bepalen uit welke periode een werktuig is.

Voor wie meer wil weten biedt de cursus gedurende de lessen, naast de basis lesstof in de syllabus, nog veel meer informatie. Het is aan de cursisten zelf om uit te maken of ze daarvan een dictaat willen opstellen maar voor wie zich in de stof wil verdiepen is zelfwerkzaamheid wel een vereiste.

De cursus wordt gegeven op 4 zaterdag ochtenden van 9.30 – 12.30 uur, op 15, 22 en 29 oktober en 5 november in Arnhem.

De onderwerpen die behandeld worden zijn:

Perioden.
Een overzicht en indeling van alle perioden die betrekking hebben op de steentijd.

Materialen.
Een overzicht van de gebruikte steensoorten en de herkomst daarvan.

Techniek.
De techniek van het bewerken van (vuur) steen, de mogelijkheden daarvan en de zichtbare sporen die daarbij achterblijven.

Vormen.
Toepassing en benaming.

Ontwikkeling in tijd.
Het belangrijkste onderdeel van de cursus waarbij we gaan kijken hoe men in de verschillende perioden van de steentijd, met de verschillende technieken en materialen, werktuigen vervaardigde. We kijken hoe die zich onderscheiden van andere perioden, hoe we die indelen (typologie) en waarvoor ze gebruikt werden.
Een periode van 2,6 miljoen jaar waarbij de nadruk uiteraard op de Nederlandse archeologie zal liggen met veel aandacht voor de periode na de laatste ijstijd.

Pseudo en kopieën.
Hierbij gaan we in op de stenen met natuurlijke oppervlakte modificaties en die als pseudo artefacten bekend staan.

De kosten van de cursus zijn € 30,- voor de syllabus. Er kunnen maar 10 mensen tegelijk aan de cursus deelnemen dus het aantal inschrijvingen is beperkt. Aanmelden via rinushoukes@gmail.com, graag met vermelding van adres en telefoonnummer.
Na aanmelding ontvangt u een betalingsverzoek en na betaling is uw deelname aan de cursus verzekerd.

Met vriendelijke groet,
Rinus Houkes.

 

De Nebraschijf

Een van de absolute topstukken van de Europese archeologie komt deze zomer naar Assen. Van 6 augustus tot en met 18 september 2022 presenteert het Drents Museum de eerste realistische weergave van de nachtelijke hemel: de Nebraschijf. Het unieke archeologische object dateert uit de bronstijd en heeft sinds 2013 UNESCO erkenning als Documentair en digitaal erfgoed en staat op de lijst van het ‘Memory of the World Register’. De schijf behoort tot de collectie van het Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle (Duitsland) en wordt zeer zelden uitgeleend. Het Drents Museum heeft met de tentoonstelling De Nebraschijf – De ontdekking van de hemel een primeur in handen. Het zeldzame object is voor het eerst in Nederland te zien.

Limes Festival 2022

Wil je weten hoe het is om een Romein te zijn in Nijmegen? En wat de Romeinen aantrok om hier tweeduizend jaar geleden een grote stad te stichten? Hoe ze hier leefden en werkten, vochten en veroverden? Kom dan naar het Limes Festival en ontdek de Romein in jezelf.

27 en 28 augustus van 11.00 tot 17.00 uur

 

Tentoonstelling over de Romeinse weg door het Land van Cuijk

De A73 door het Land van Cuijk is 35 jaar geleden aangelegd. Deze snelweg heeft het aanzien van het Land van Cuijk flink veranderd en er is veel handel en industrie deze kant op gekomen. Maar tweeduizend jaar geleden gebeurde hier min of meer hetzelfde, toen de Romeinen er een weg, een heerbaan, aanlegden.. Lees verder

 

Op zoek naar losse menselijke skeletresten in bronstijdnederzettingen!

In opdracht van de RCE is ADC ArcheoProjecten bezig met een synthetiserend onderzoek naar losse menselijke skeletresten in bronstijdnederzettingen. We hebben heel West-Friesland uitgeplozen en zijn nu op zoek naar contexten in andere Nederlandse regio’s.

Dus mocht je nog een (obscure?) vindplaats kennen, dan horen wij dat heel graag!

Mailen kan naar: w.roessingh@archeologie.nl

Met vriendelijke groet,
Wouter Roessingh

 

 

 

Oevers vol Romeinen…

…is de titel van de tentoonstelling in het Limburgs Museum:
Te zien van 20 mei t/m 4 september 2022

Ontdek het Romeinse leven langs de Rijn en Maas
In een interactieve tentoonstelling voor het hele gezin ontdek je hoe de Romeinen zo’n tweeduizend jaar geleden woonden, speelden en vochten. De Rijn vormde de noordelijke grens van het Romeinse Rijk: de limes. De Maas was het Romeinse achterland. De Romeinen waren de baas, ook in Limburg.

 

Naar de laatste Nieuwsbrief

 


-+=
Google Translate
Top