Vondstenkaart

Deze kaart is samengesteld op basis van onze Jaarverslagen plus de tot nu toe door ons verwerkte oude AWN-vondstcomplexen, opgeslagen in het depot te Nijmegen. Hier worden 548 vondstlocaties uit ons werkgebied getoond. De kaart bestaat uit tien lagen, corresponderend in kleuren van verschillende tijdperiodes. Aanvinken van een markering maakt de bijbehorende informatie op de kaart zichtbaar. Deze kaart wordt in de komende tijd gestaag uitgebreid. De kleur van de markering geeft de belangrijkste vondstperiode weer van die plaats, waarnaast uiteraard ook de overige vondsten benoemd worden.

Uitbreiding op de kaart zijn 5 plaatsen waar de Werkgroep voor Geofysische Meettechnieken in de Archeologie WGMA (externe link) met bodemradar in het werkgebied van AWN regio Nijmegen aan het werk is geweest. Deze plaatsen zijn: Cuijk, Geffen, Haps, Horssen en Leeuwen. Via de links zijn hun rapporten te downloaden.