Laatste Updates

  

Beste bezoeker,
Hier zijn de laatste wijzigingen van deze site te vinden.

 

Adres

Boven: Wij zijn te gast bij Bureau Archeologie Nijmegen

 

Leden en belangstellenden zijn elke woensdagavond m.u.v. feestdagen (vierdaagse-woensdagavond geopend) welkom! Vanaf 20.00 uur in onze werkruimte:
Bureau Archeologie Nijmegen,
Nieuwe Dukenburgseweg 21 in Nijmegen.

 

Bestuur

Boven: Bestuur tijdens ledenvergadering  in 2018

Beste bezoeker van onze website,

Ik heet u van harte welkom bij onze AWN-afdeling. Bent u hier niet eerder geweest, dan biedt deze site een uitstekende eerste kennismaking met onze afdeling en onze activiteiten. We zijn een bloeiende afdeling waarin alle aspecten van de archeologie bedreven worden, waaronder het veldwerk in zand, klei en water, de determinatie, interpretatie en publicatie van vondsten en de kennisontwikkeling via lezingen, excursies en cursussen.

Voorzitter John Jansen
Voorzitter John Jansen

 

Gemene deler van al die activiteiten is een fascinatie voor wat het bodemarchief ons te bieden heeft en de behoefte dat met elkaar te delen. Deze website biedt daarvoor een eerste podium. Mocht deze kennismaking naar meer smaken, laat dit welkom dan tegelijkertijd ook een uitnodiging zijn voor een actieve deelname.
Velen zijn u hier inmiddels in voorgegaan. Degenen die deze website vaker bezoeken zullen dit beamen. Ik wens u veel plezier.

John Jansen
Voorzitter

 

Voorzitter: John Jansen
Secretaris: Leo ten Hag
Penningmeester: Pauline de Weijer
Veldwerkcoördinator: Frans Peters 06 10697146 
Excursies: Harry Brink 
Werkgroep Tweede Wereldoorlog: Paul Klinkenberg

 

Naar: verslag Ledenvergadering 2019

Donateur

Boven: Romeins muntje, Scheidemakershof, Nijmegen

Heeft u interesse om donateur te worden?

Heeft u geen belangstelling in actieve deelname aan opgravingen of in toezending van Archeologie in Nederland/Archeologie Magazine, maar wel in deelname aan onze overige activiteiten, dan kunt u ook donateur worden van onze afdeling. U wordt donateur door € 15,- of meer te storten op onze girorekening:
IBAN: NL58 INGB 0003110639 ten name van PENN AWN AFD NIJMEGEN EO (Vergeet niet uw huisadres en emailadres op te geven!) Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Leo ten Hag, onze secretaris.

 

Lid worden? Zie onderaan deze pagina