De Erfgoedwet

In 2016 is de nieuwe Erfgoedwet van kracht geworden. Dit is de eerste overkoepelende Nederlandse wet voor museale objecten, musea, monumenten en archeologie op het land en onder water. Tonnie van de Rijdt ✝︎, landelijk voorzitter van de AWN, ging in haar lezing in de ‘Ark van Oost’ inhoudelijk nader op deze wet in. O.a. kwam aan bod wat de Erfgoedwet betekent voor de vrijwilligers in de archeologie.

Hieronder zijn de hoofdpunten van haar lezing weergegeven in PowerPoint. Afbeeldingen aanklikken om te vergroten.