Harry van Enckevort

Harry van Enckevort (1956) studeerde in 1986 cum laude af in de Historische Geografie aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen, gevolgd door Culturele Prehistorie met nadruk op de Romeinse tijd aan de Universiteit van Amsterdam (1988). Hij was assistent locatieopzichter en projectmanager Romeinse Periode bij de toenmalige ROB (Rijksdienst voor Archeologisch Onderzoek) in Amersfoort en werkt sinds 1995 als senior archeoloog bij het gemeentelijk Bureau Archeologie en Monumenten in Nijmegen. Als auteur van talrijke publicaties over de Romeinse tijd en Romeins aardewerk was hij tevens mederedacteur van Nijmeegse stadsgeschiedenis (2005), deel I, en de opvolger daarvan Vlpia Noviomagvs – Romeins Nijmegen. De Bataafse hoofdstad aan de keizerlijke grens (2009). Op 21 november 2012 verdedigde hij met succes het proefschrift ‘Gebundelde sporen. Enkele kanttekeningen bij aardewerk en plaatsingen uit Romeins Nederland’ aan de Universiteit Leiden. De centrale onderwerpen van dit proefschrift zijn draaiaardewerk en nederzettingen uit de Romeinse tijd in Zuid-Nederland uit de eerste drie eeuwen van de christelijke jaartelling. Specialiteiten: Romeinse tijd in Nederland, Romeins aardewerk, kleine vondsten.

Tekst overgenomen van LinkedIn