Introductie

Belangstelling voor archeologie van de 2de Wereldoorlog in Nijmegen en omgeving?

De Werkgroep
In mei 2012 hield archeoloog Ruurd Kok op uitnodiging van Marijke Pennings (toen voorzitter van de AWN Afdeling Nijmegen e.o.) een lezing over ‘De verborgen oorlogsgeschiedenis van Nijmegen en omgeving: over het belang van WOII archeologie’. Gezien de grote opkomst bij deze lezing wilde het Afdelingsbestuur wel eens weten of er AWN’ers geïnteresseerd zouden zijn in het vormen van een Werkgroep Archeologie van de Tweede Wereldoorlog. In februari 2013 werd daartoe in onze Nieuwsbrief een oproep geplaatst: belangstellenden konden zich melden bij de afdelingssecretaris Leo ten Hag. Een vijftal personen bleek interesse te hebben voor deelname aan een werkgroep, te weten (in alfabetische volgorde) Roeland Hilgers, Paul Klinkenberg, Sebastiaan van Maaren, Geoff Parsons en Martien Verrijt. Met secretaris Leo ten Hag in totaal dus 6 personen, hetgeen voldoende werd geacht om een werkgroep te starten.

Een eerste kennismakingsbijeenkomst werd gehouden in wat toen nog de Sionshof heette (tegenwoordig Hotel Restaurant Konbanwa) en daar werd besloten tot de oprichting van de ‘AWN Werkgroep Archeologie van de Tweede Wereldoorlog’. De eerste officiële vergadering vond plaats op 8 mei 2013 bij het Bureau Archeologie en Monumentenzorg Nijmegen (BAMN, inmiddels omgedoopt tot Bureau Leefomgevingskwaliteit/archeologie) aan de Nieuwe Dukenburgseweg 21 in Nijmegen.

De afgelopen jaren zijn er nieuwe leden bijgekomen en heeft een enkeling de Werkgroep verlaten. Momenteel (januari 2018) zijn de volgende AWN leden actief binnen de WOII archeologie in Nijmegen e.o.: Paul Klinkenberg (voorzitter), Willem Kuppens, Roeland Hilgers, Martien Verrijt, Bas van Maaren, Bernhard Deeterink, Harry Brink, Henry Artz, Mike den Hartog en Leo ten Hag.

Wat doet de Werkgroep?
In 2013 is de Werkgroep begonnen met een meerjarig onderzoek naar het militaire landschap ten zuidoosten van Nijmegen (Wylerberg, Nederrijkswald en St. Jansberg), zoals dit is gevormd in de periode september 1944 tot februari 1945. We inventariseren en karteren de nog zichtbare veldversterkingen als schuttersputten, loopgraven, geschutsopstellingen, commandoposten en voorzieningen als veldhospitalen, opslagplaatsen van munitie en materiaal. We inventariseren ook de ten gevolge van oorlogshandelingen ontstane sporen aan gebouwen en wat er aan bouwwerken in de beschreven periode is verdwenen. Dit beeldverslag geeft een impressie van het in 2016 afgeronde veldonderzoek op de Wylerberg.
In 2017 zijn we verder gegaan met het op oorlogssporen onderzoeken van de St. Jansberg/Kiekberg. Dit onderzoek loopt nog.

Publieksactiviteiten
Om de resultaten van ons onderzoek voor een breder publiek toegankelijk te maken en tevens het belang van WOII archeologie duidelijk te maken organiseren we publieksactiviteiten. Zo hebben we de afgelopen jaren het symposium ‘Het natuurgebied rondom Nijmegen bezien als militair landschap’ georganiseerd en een scholendag op de Duivelsberg, beiden ter gelegenheid van 70 jaar Market Garden.

Wie zich aan wil sluiten bij de AWN Werkgroep Conflictarcheologie kan dit melden bij de secretaris. Voor deelname aan de activiteiten van de Werkgroep is het lidmaatschap of donateurschap van de AWN Afdeling Nijmegen e.o. een voorwaarde.

De groep WOII is niet elke woensdagavond aanwezig, neem contact op met de secretaris.