Oproep van het Limburgs Museum

Oproep van het Limburgs Museum inzake een tentoonstelling over de belegering van het Genneper Huys

Het Limburgs Museum werkt in samenwerking met de Gemeente Gennep aan een permanente tentoonstelling over de belegering van het Genneper Huys in 1641, in het Oude Stadhuis op de markt in Gennep (zie: Het Genneper Huys – Limburgs Museum). Het wordt een tentoonstelling waarin vooral aandacht geschonken zal worden aan de beleving van diegenen die in de 17e eeuw bij het beleg betrokken waren, zoals Frederik Hendrik, de soldaten van de Republiek en Spanje, de inwoners van Gennep, en de boeren die rondom Gennep woonden. Hiervoor is het Limburgs Museum op zoek naar archeologische objecten die het verhaal van de belegering en de betrokkenen kunnen vertellen.

Denk hierbij aan onderdelen van 17e eeuwse wapens of kogels, maar ook aan kledingattributen, landbouwwerktuigen, persoonlijke bezittingen, munten, of objecten van de inwoners uit de binnenstad van Gennep. Bij voorkeur zijn de objecten afkomstig uit het gebied binnen of rondom de circumvallatielinie zoals Gennep, Milsbeek, Middelaar, Ottersum, Afferden, Oeffelt, St Agatha, enzovoorts. Indien de objecten geschikt blijken, is het de bedoeling om ze permanent in de tentoonstelling op te nemen middels verwerving of langdurig bruikleen. Graag contact opnemen met Bibi Beekman, Conservator Archeologie bij het Limburgs Museum via b.beekman@limburgsmuseum.nl.