Bergharen Wijkse Veld

Op 4 augustus is Afd 16 begonnen met het assisteren op de opgraving in Bergharen.  Van een eerder proefsleuvenonderzoek door RAAP is een rapport verschenen onder nr. 3874. Dat is hieronder te lezen (PDF). Wij gaan hier Johan van Kampen en zijn team twee weken helpen met kans op een uitloop van een week. Dat doen we in wisselende samenstelling zodat er meer mensen mee kunnen doen en met de verwachte hitte kan dit nog wel eens goed uitpakken. Frans Peters gaat over het dienstrooster en het weer(!) Uiteraard komen de resultaten van deze opgraving straks van de onderzoekers zelf, wij geven hier slechts wat beelden weer van onze assistentie ter plaatse.

Lezing over dit onderwerp 15 nov, zie Agenda

Sporen van bewoning vanaf het middenmesolithicum tot in de vroege middeleeuwen achter de Wijksestraat te Bergharen
Het hele proefsleuvenrapport zit achter de afbeelding..

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Hieronder de eerste beelden van Frans, Marijke en Jan. Volgens Marijke Pennings is de kop eraf met 200 sporen!

4 augustus 

5 augustus

Met Bas, Ben en Aad. Vierde foto: twee bronstijdurnen in situ. Op de laatste foto het enorme stuifzandpakket van Bergharen.

6 augustus

Vandaag met een bijdrage van Pauline, ze was er met Mark en Ellen

7 augustus

Vandaag werd er geassisteerd door Marijke Pennings en Frans Peters, van hen zijn dan ook onderstaande foto’s. Op deze alweer bijzonder warme dag was er ook nog een open dag georganiseerd, enkele recente vondsten lagen tijdelijk in een vitrine.

10 augustus

Vandaag waren Pauline, Jan en Bas al vroeg aanwezig ivm het tropenrooster.  Het team was echter al weer vroeg terug vanwege de omstandigheden, die Pauline hieronder bij de foto’s schetst.. het verslag wordt vervolgd, maar wanneer?

12 augustus

Weer een warme dag met tropische verrassingen! Vandaag waren Bas Hendrikse, Ben Teubner en Marijke Pennings weer op pad. Van deze laatste zijn dan ook de afbeeldingen.  Ze vonden iets wat nog nader uitgewerkt moet worden en begeleidden tevens de ‘open middag’ op de opgraving. Hier zijn de foto’s..  

13 augustus

Met Ellen, Mark, Pauline, Marijke P. en Ben met ‘stralend’ weer aan de slag in Bergharen. Met fotobijdragen van Marijke, Mark en Pauline.

14 augustus

Aanwezig waren Marijke, Ben, Frans en Wim. Heel veel scherven, vergane botresten en meer zweet!  De foto’s zijn van Marijke P..

17 augustus

Heden trad aan de combinatie Frans, Ben en Aad. Voor het eerst was de temperatuur ‘s morgens goed te doen. ‘s Middags na de pauze met frikandellen en kroketten, geoffreerd door een buurtbewoner, klom het kwik in de thermometer weer tot een licht sub-tropische waarde. Toch werd het een mooie werkdag met veel afgewerkte sporen. Je ziet het aan de foto’s van Frans en Aad.

18 augustus

Deze dinsdag was het wederom de beurt aan Bas Hendrikse, Pauline de Weijer en Marijke Pennings om zich in het zweet des aanschijns enz.. Waarschijnlijk is dit de laatste week van deze mooie opgraving, maar er dienen zich telkens weer interessante ontwikkelingen aan, dus wie weet..

19 augustus 

Een bijzondere dag vandaag, er kwam zowaar een huisplattegrond mèt spieker tevoorschijn uit het vlak! En afd. 16 ws erbij, d.w.z. Frans Peters, Wim Weyers en Jan Jansen. De fotografieën zijn ook van deze heren.

20 augustus

Mark van Loon, Ellen Bekker en Ben Teubner waren vandaag in de gelegenheid hun rug te testen op het Bergharense zand. Vandaag werden wederom sporen van een spieker blootgelegd! De bijgaande foto’s zijn van Ben.

21 augustus 

De laatste dag alweer voor onze afdeling om hier te assisteren. Dit werd gedaan door onze leden Wim, Pauline en Marijke en later ook nog door Henny Litjens, bekend van haar vruchtbare tuintje ‘t Uiversnest in Deest. De foto’s en beschrijvingen hieronder zijn van Marijke Pennings en Pauline de Weijer. Het werd wederom 29°C, goed aansluitend aan de overige tropische ervaringen gedurende de drie weken van de opgraving. De vondsten van vandaag en gisteren zijn een mooie afsluiting van deze campagne. Mocht eertijds het officiële rapport van deze opgraving uitkomen, dan zal het via deze site of ons FB bekend gemaakt worden. Wanneer er nog fotomateriaal boven water komt, zal het alsnog ingepast worden op deze pagina. Uiteraard danken wij Johan van Kampen en zijn team voor de gastvrijheid en bereidheid om ons te dulden op zijn werkterrein!

 

 

 

 

-+=
Google Translate
Top